Korzystanie z wyciągu towarowego czy też wyciągu statków wymaga odpowiednich uprawnień. Te właśnie nadaje Urząd Dozoru Technicznego. Zanim w ogóle je dostaniemy, musimy jednak podejść do szkolenia obejmującego zajęcia teoretyczne i praktyczne. Po nim przystępuje się do egzaminu państwowego. To wszystko powinno się odbywać w oparciu o współpracę z ośrodkiem, który współpracuje z UDT. Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania z wyciągów, 

Wyciągi statków

Informacje o szkoleniu 

Zarówno do korzystania z wyciągów towarowych, jak i z wyciągów statków konieczne jest nabycie uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Najpierw jednak trzeba przystąpić do szkolenia. W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON można je odbyć. Składa się ono z części teoretycznej, gdzie omawiane są kwestie prawne i wytyczne dotyczące korzystania z tych urządzeń, oraz praktycznej, podczas której uczestnicy korzystają z wyciągu i nabywają doświadczenia związanego z użytkowaniem sprzętu. 

Czym jest wyciąg i do czego służy? 

Jeśli kiedykolwiek zetknęliście się Państwo z nazwą „slip” – bardziej ma ona zastosowanie w żeglarstwie – to oznacza ona to samo, co wyciąg. Służy on do wyciągania statków na powierzchnię, ale także do ich wodowania. Na slipie można także remontować jednostki pływające. Takie urządzenia mają zastosowanie raczej przy mniejszych statkach, ponieważ wyciąg musi mieć dużą siłę, aby zwodować jednostkę.  W celu eksploatacji slipu, statek może zachować wyporność do 2500 ton. Bardzo przydatnym elementem wyciągu statku jest wyciągarka. Do mniejszych jednostek taki element wyposażenia nie jest konieczny, gdyż jednostkę pływającą można wtedy wyciągnąć za pomocą samochodowej przyczepki. Slip jest także umiejscawiany na statkach patrolowych w celu odpowiedniego zwodowania mniejszej łodzi. Szybkie reagowanie zapewnia ratunek ludziom, którzy znaleźli się na morzu i np. ich jednostka zatonęła. Takie sytuacje potrafią być niebezpieczne, więc liczy się natychmiastowa reakcja. Widać zatem, że wyciąg statku może mieć wiele zastosowań w różnych formach. 

Elementy slipu 

Wyciąg składa się z części operacyjnej, która – dokładniej mówiąc – jest pochylnią o płaskim lub łukowym profilu. Służy ona, w zależności od potrzeby, zarówno do wyciągania statku na brzeg, jak też  wodowania go . Dzieje się to za sprawą szyn ułożonych na powierzchni operacyjnej. Oprócz tego część operacyjna  złożona jest z górnej i dolnej części, gdzie ta pierwsza wystaje powyżej wody. Część dolna z kolei umiejscowiona jest w wodzie, natomiastdzięki umieszczeniu jej na odpowiedniej głębokości można podprowadzić statek na wózki, które stoją na powierzchni operacyjnej. Kolejnymi elementami slipu są stanowiska,na których odbywają się remonty jednostki pływającej bądź też jej montaż. Ostatnią ważną częścią wyciągu jest maszynownia. Znajdują się na niej urządzenia mechaniczne oraz silniki. Te urządzenia służą przede wszystkim do uruchamiania lin, na których umieszczone są wyciągi. 

Kurs na dźwignice

Wyciąg towarowy a slip 

Z wyciągiem towarowym można spotkać się znacznie częściej niż ze slipem, chociaż oba pojęcia potrafią być omylnie używane wymiennie. Warto jednak wiedzieć, że oba te urządzenia nie są takie same. Pierwsze z nich służy bowiem do transportu materiałów budowlanych. Wyciąg towarowy przez swoje ułożenie przypomina drabinę, dlatego też potocznie jest tak nazywany. Jest to platforma działająca na zasadzie dźwignicy. Jeden z jej końców umiejscawia się na ziemi, a drugi – na stropie budynku. Dzięki linom lub łańcuchom (w zależności od typu wyciągu towarowego) wciąga się tę platformę ku górze. Wyciąg towarowy może być też nazywany skipem, co z kolei może się mylić z żeglarskim slipem. Ten ostatni, jak już wcześniej zostało to opisane, służy głównie do wodowania statków. 

Typy slipów 

Po pierwsze, ze względu na rozróżnienie sposobu wyciągania statków na powierzchnię, wyciągi dzielą się na podłużne i poprzeczne. Wyciągi poprzeczne są stosowane częściej, ponieważ są one wydajniejsze w wodowaniu statków, a także w prostszy sposób można je  wykonywać. W tym typie operacje na jednostkach pływających wykonuje się prostopadle do ich osi podłużnej. W przypadku slipów podłużnych jest odwrotnie – woduje się statki równolegle. Zajmują one jednak mniej miejsca.  

Kolejnym kryterium jest kształt profilu powierzchni operacyjnej. Wtedy rozróżniamy wyciąg jednospadkowy zwany też prostym, dwuspadkowy (inaczej łamany) oraz łukowy. Stanowiska na wyciągu mogą być położone na takim samym poziomie jak część operacyjna lub wyższym od niej. Umiejscowienie stanowisk względem powierzchni operacyjnej dzieli się na takie, które znajduje się z boku (może to być po jednej, a nawet po dwóch stronach tej powierzchni) lub na jej przedłużeniu.  

Ostatnim kryterium jest kształt wózków, jakie mogą być używane na wyciągu. Wtedy mamy do czynienia z wózkiem o prostokątnym przekroju lub wózkiem trójkątnym.  

Uprawnienia UDT na slipy

O nas 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zapewnia najlepszą jakość szkolenia i wysoką zdawalność egzaminu państwowego. Kurs na wyciągi może się odbyć w formie otwartej, czyli dostępnej dla każdego zainteresowanego bądź zamkniętej – dostosowanej do potrzeb danej grupy zorganizowanej. Szkolenia prowadzimy w naszych oddziałach w Warszawie i innych miastach w całym kraju. ale jesteśmy także w stanie dojechać do każdego indywidualnie. Nieważne, w którym regionie Polski się znajdujecie – możemy dostać się praktycznie wszędzie . W celu ustalenia ceny zapraszamy do kontaktu. 

Najczęściej zadawane pytania

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań ofertowych. Są jednak takie pytania, które powtarzają się najczęściej. Z tego względu przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawanych przez Państwa pytań wraz z odpowiedziami na nie. 

Najczęstsze pytania Odpowiedź 
Ile trzeba mieć lat, żeby ubiegać się o uprawnienia na wyciągi? Należy mieć ukończone 18 lat. 
Przez jaki czas moje uprawnienia będą ważne? Przez dziesięć lat. 
Czy trzeba mieć wykształcenie zawodowe, aby nabyć uprawnienia? Nie, wystarczy wykształcenie podstawowe. 
Mam zdrowotne przeciwwskazania do korzystania z wyciągu. Czy mimo to mogę nabyć zaświadczenie o kwalifikacjach? Nie jest to możliwe. Brak przeciwwskazań zdrowotnych jest warunkiem koniecznym do odbycia szkolenia. 

Na skróty:

  • Szkolenia – podesty na pojazdach kolejowych
  • Szkolenia na żurawie pływające – zapraszamy przyszłych operatorów i konserwatorów
  • Szkolenie UDT z obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych
  • Kurs na konserwatora przenośnych i przewoźnych żurawi
  • Konserwator i operator żurawi przenośnych i przewoźnych – szkolenia zawodowe UDT