Wyciągi statkówKorzystanie z wyciągu towarowego czy też wyciągu statków wymaga odpowiednich uprawnień. Te właśnie nadaje Urząd Dozoru Technicznego. Zanim w ogóle je dostaniemy, musimy podejść do szkolenia obejmującego teorię i praktykę. Po nim z kolei przystępuje się do egzaminu państwowego. To wszystko powinno się odbywać w ośrodku, który współpracuje z UDT. Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zapewni odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania z wyciągów!

Szkolenie

Zarówno do korzystania z wyciągów towarowych, jak i z wyciągów statków konieczne jest nabycie uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Najpierw jednak trzeba przystąpić do szkolenia. W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON można je przebyć. Składa się ono z części teoretycznej, gdzie omawiane są kwestie prawne i wytyczne dotyczące korzystania z tych urządzeń. Najważniejsze jest jednak praktyka, gdzie uczestnicy korzystają z wyciągu i doświadczają wszystkiego, co związane ze sprzętem, na własnej skórze.

Najczęściej zadawane pytania

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań ofertowych. Są jednak takie pytania, które powtarzają się najczęściej. Z tego względu przygotowaliśmy zestaw najczęściej zadawane przez Państwa pytania wraz z odpowiedziami na nie.

Najczęstsze pytaniaOdpowiedź
Ile trzeba mieć lat, żeby ubiegać się o uprawnienia na wyciągi?Ukończone 18 lat.
Przez jaki czas moje uprawnienia będą ważne?Przez dziesięć lat.
Czy trzeba mieć wykształcenie zawodowe, aby nabyć uprawnienia?Nie, wystarczy wykształcenie podstawowe.
Mam zdrowotne przeciwwskazania do korzystania z wyciągu. Czy mimo to mogę nabyć zaświadczenie o kwalifikacjach?Nie jest to możliwe. Brak przeciwwskazań zdrowotnych jest warunkiem koniecznym do odbycia szkolenia.

 

Czym jest wyciąg?

Zacznijmy od samej definicji. Jeśli zetknęliście się z nazwą „slip” – bardziej ma ona zastosowanie w żeglarstwie – to oznacza ona to samo co wyciąg. Służy on do wyciągania statków na powierzchnię, ale także do ich wodowania. Na slipie można także remontować jednostki pływające. Takie urządzenia mają zastosowanie raczej przy mniejszych statkach, ponieważ wyciąg musi mieć dużą siłę, aby zwodować jednostkę. Aby można było użyć slipu, statek może zachować wyporność do 2500 ton.  Elementem wyciągu statku, który bardzo mocno się przydaje, jest wyciągarka. Do mniejszych jednostek taki element wyposażenia nie jest konieczny, bo jednostkę pływającą można wtedy wyciągnąć za pomocą samochodowej przyczepki. Slip jest także umiejscawiany na statkach patrolowych w celu odpowiedniego zwodowania mniejszej łodzi. Szybka operacja zapewnia ratunek ludziom, którzy znaleźli się na morzu i np. ich jednostka zatonęła. Takie sytuacje potrafią być niebezpieczne, więc liczy się natychmiastowa reakcja. Widać zatem, że wyciąg statku może mieć wiele zastosowań w różnych formach.

Kurs na dźwignice

Elementy slipu

Wyciąg składa się z części operacyjnej, która – dokładniej mówiąc – jest pochylnią o płaskim lub łukowym profilu. Służy do wyciągania statku na brzeg lub wodowania go, w zależności od potrzeby. Dzieje się to dzięki szynom ułożonym na powierzchni operacyjnej. Jest złożona z górnej i dolnej części, gdzie ta pierwsza wystaje powyżej wody. Część dolna z kolei umiejscowiona jest w wodzie. Dzięki umieszczeniu na odpowiedniej głębokości można podprowadzić statek na wózki, które stoją na powierzchni operacyjnej. Kolejnymi elementami slipu są stanowiska. Na nich odbywa się remont jednostki pływającej bądź też jej montaż. Ostatnią ważną częścią wyciągu jest maszynownia. Znajdują się na niej urządzenia mechaniczne oraz silniki. Te urządzenia służą przede wszystkim do uruchamiania lin, na których umieszczone są wyciągi.

Wyciąg towarowy a slip

Z wyciągiem towarowym można spotkać się częściej niż ze slipem, chociaż oba pojęcia potrafią być omylnie używane. Warto jednak wiedzieć, że oba te urządzenia nie są takie same. Pierwsze z nich służy bowiem do transportu materiałów budowlanych. Wyciąg towarowy przez swoje ułożenie przypomina drabinę, dlatego też potocznie jest tak nazywany. Jest to platforma działająca na zasadzie dźwignicy. Jeden jej koniec umiejscawia się na ziemi, a drugi – na stropie budynku. Dzięki linom lub łańcuchom (w zależności od typu wyciągu towarowego) wciąga się tę platformę ku górze. Wyciąg towarowy może być też nazywany skipem, co z kolei może się mylić z żeglarskim slipem. Ten ostatni, jak już wcześniej to zostało opisane, służy głównie do wodowania statków.

Uprawnienia UDT na slipy

Typy slipów

Po pierwsze, ze względu na rozróżnienie sposobu wyciągania statków na powierzchnię wyciągi dzielą się na podłużne i poprzeczne. Wyciągi poprzeczne są stosowane częściej, bo są wydajniejsze w wodowaniu statków, a także w łatwiejszy sposób można go wykonywać. W tym typie operacje na jednostkach pływających wykonuje się prostopadle do ich osi podłużnej. W przypadku slipów podłużnych jest odwrotnie – woduje się statki równolegle. Zajmują one jednak mniej miejsca. Kolejnym kryterium jest kształt profilu powierzchni operacyjnej. Wtedy rozróżniamy wyciąg jednospadkowy zwany też prostym, dwuspadkowy (inaczej łamany) oraz łukowy. Stanowiska na wyciągu mogą być położone na takim samym poziomie jak część operacyjna lub wyższym od niej. Umiejscowienie stanowisk względem powierzchni operacyjnej dzieli się na takie, które znajduje się z boku (może to być po jednej, a nawet po dwóch stronach tej powierzchni) lub na jej przedłużeniu. Ostatnim kryterium jest kształt wózków, jakie mogą być używane na wyciągu. Wtedy mamy do czynienia z wózkiem o prostokątnym przekroju lub wózkiem trójkątnym.

Mamy nadzieję, że rozwialiśmy wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące uprawnień UDT na wyciągi towarowe oraz wyciągi statków. Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON zapewnia najlepszą jakość szkolenia i wysoką zdawalność egzaminu państwowego. Kurs na wyciągi może się odbyć w formie otwartej, czyli dostępnej dla każdego zainteresowanego bądź zamkniętej – dostosowanej do potrzeb danej grupy zorganizowanej. Szkolenia prowadzimy w naszych oddziałach: w Warszawie, Katowicach, Bielsku-Białej i Krakowie, ale jesteśmy w stanie dojechać do każdego indywidualnie. Nieważne, w którym regionie Polski się znajdujecie – możemy wszędzie się dostać. W celu ustalenia ceny zapraszamy do kontaktu!