Urządzenia zaliczające się do kategorii: załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki w ciągach technologicznych rozładowczych to:

 • Wyładowarki wagonów
 • Wyładowarki okrętowe
 • Wywrotnice wagonów
 • Ładowarki, w tym okrętowe
 • Zwałowarki
 • Zwałowarko-ładowarki
 • Przenośniki taśmowe podwieszone
 • Podajniki
 • Przenośniki
 • Wyciągi skipowe
 • Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych
 • Zwałowarko-ładowarki i podajniki
 • Szkolenie na wyładowarki kolejowe

Wyładowanie węgla z wagonu w kopalni

Wyładowarka jak sama nazwa wskazuje służy do wyładowywania materiałów. Najczęściej z odkrytych wagonów kolejowych. Przydaje się w dużych zakładach takich jak: huty, żwirownie, cementownie, składy opałowe lub tam, gdzie jest zapotrzebowanie na duże ilości materiałów i sprawny rozładunek. Jest kilka rodzajów wyładowarek, ale najpopularniejsze poruszają się za pomocą własnego napędu, po szynach na specjalnym szerokim torze. Brama stanowi stalową konstrukcję kratową i jest zespołem nośnym w wyładowarkach.

Szkolenie zawodowe z obsługi wyładowarek do wagonów, zakończone jest egzaminem przed Transportowym Dozorem Technicznym.

Program szkolenia obejmuje:

 1. Informacje o Dozorze Technicznym
 2. Jak zbudowane są wyładowarki do wagonów
 3. Typy i rodzaje wyładowarek
 4. Rodzaje zabezpieczeń
 5. Wyjaśnienie schematów elektrycznych urządzenia
 6. Bezpieczna praca – zasady

Zagadnienia kursu obsługi i konserwacji zwałowarko – ładowarki:

 • Zapoznanie z przepisami Dozoru Technicznego
 • Jak zbudowana jest zwałowarka i zwałowarko – ładowarka
 • Prawidłowa eksploatacja
 • Jakie są typy, rodzaje i wielkości znamionowe
 • Elektryczne i mechaniczne zabezpieczenia oraz konserwacja
 • BHP
 • PPOŻ
 • Zajęcia praktyczne

Przenoszenie taśmowe ładunków w fabryce

Przykładowy zestaw pytań na egzamin TDT z obsługi wyładowarki do wagonów:

 1. Na jakiej zasadzie działa wyładowarka
 2. Wyjaśnij mechanizm pracy urządzenia
 3. Wymień czynności operatora przed przystąpieniem do pracy wyładowarką
 4. Wskaż, gdzie sprawdza się stan olejów i smarów w urządzeniu
 5. Pokaż miejsce mostu, mechanizmu jazdy i wyładowarki do wagonów
 6. Opisz schemat zasilania wyładowarki do wagonów
 7. Jakie badania wykonywane są przez TDT? (z opisem)

Dla grup zorganizowanych szkolenie na terenie całej Polski bezpośrednio u pracodawcy.

Dostosujemy termin i miejsce wedle państwa potrzeb. Pilnujemy wszystkich formalności związanych z egzaminem Transportowego Dozoru Technicznego(TDT). Szkolenia wykonywane są przez wykwalifikowany i doświadczony zespół mający odpowiednie uprawnienia konserwatorów oraz operatorów TDT. Dzięki wieloletniej praktyce zapewniamy najwyższy poziom usług.

Zwałowarka to maszyna pracująca w trybie ciągłym przeznaczona do zwałowania, czyli składowania i przemieszczania materiału. Wykorzystywana głównie w górnictwie odkrywkowym. Może pracować podpoziomowo lub nadpoziomowo. Jest urządzeniem samojezdnym. Posiada elementy załadowcze, ułatwiające przeładunek ze składowiska na pojazd transportowy za pomocą przenośnika.

Kto może zapisać się na szkolenie zawodowe na operatora i konserwatora zwałowarki?

 • Osoby dorosłe z wykształceniem minimum podstawowym
 • Mające ogólnie dobre zdrowie
 • Znające język polski na poziomie bardzo dobrym
 • Obcokrajowcy muszą dostarczyć zaświadczenie sygnowane przez tłumacza przysięgłego

Jak wygląda kurs na operatora i konserwatora zwałowarko-ładowarki?

Program składa się z wykładów i zajęć praktycznych. Nasz doświadczona kadra dydaktyczna, chętnie pomoże oraz podpowie co zrobić, aby praca sprawiała przyjemność, będąc efektywnym. Kurs kończy się egzaminem przed komisją TDT.

Kontrola techniczna sprzętu w firmie

Czy zdobyte uprawnienia tracą ważność?

Osoby uzyskujące pozytywny wynik egzaminu, otrzymują kwalifikacje ważne przez 10 lat, które oczywiście można przedłużyć. W tym celu wymagane jest złożenie wniosku i oświadczenia, gdzie należy napisać (zgodnie z prawdą), że w ostatnich 5 latach, przynajmniej przez 3 lata osoba wykonywała obowiązki na stanowisku konserwatora i operatora zwałowarko-ładowarki. Dokumenty można wysłać za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, najpóźniej 3 miesiące przed upływem daty ważności.

Ile wynosi koszt uprawnień?

Cena szkolenia jest uzależniona od ilości kursantów. Im większa liczba osób, tym taniej. Zapraszamy do kontaktu, aby wycenić kurs.

W jakim miejscu odbywa się szkolenie?

Na terenie całego kraju, od minimum 6 osób.