Podnośniki koszowe – popularny rodzaj podestów ruchomych montowanych na samochodachOperatorzy podnośników koszowych to specjaliści poszukiwani w wielu branżach. Tak zwane zwyżki są kojarzone przede wszystkim z branżą budowlaną, jednak ich zastosowanie jest znacznie szersze: używa się ich do prac remontowych konserwacyjnych, montażu i naprawy oświetlenia, usług mycia okien i elewacji czy prac rozbiórkowych. Nauka zawodu na kursie obsługi podestów ruchomych i zdobycie niezbędnych uprawnień UDT to inwestycja, która może zwrócić się już po pierwszym miesiącu pracy. Dzięki programom szkoleniowym starannie dobranym do potrzeb uczestników, zarówno tych mniej, jak i bardziej doświadczonych, zapewniamy wysoką zdawalność egzaminów przed komisją UDT.

Kurs na zwyżki (podnośniki koszowe) – szczegóły

Czego można nauczyć się na zajęciach

Nasi instruktorzy przygotowują program zajęć w oparciu o wymogi egzaminacyjne UDT. Szkolenia odbywają się w dwóch częściach: w formie wykładów, a następnie zajęć praktycznych. Możliwy jest także udział w zajęciach teoretycznych online, prowadzonych na żywo na naszej platformie.

  • Szkolenie teoretyczne: kursanci poznają budowę elementów podestów koszowych: platformy roboczej, systemu sterowania, wysięgnika, uczą się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń, poznają przepisy BHP oraz dotyczące dozoru technicznego.
  • Szkolenie praktyczne: odbywa się na placu manewrowym, dostęp do urządzeń oraz sprzęt BHP zapewnia Ośrodek. Uczestnik kursu ma okazję samodzielnie przećwiczyć obsługę urządzenia, uczy się, jak rozpoczynać pracę, jak właściwie dobrać urządzenie do wykonywanego zadania. Dużą wagę przykładamy do zasad bezpiecznej eksploatacji zwyżek, tak aby zminimalizować ryzyko późniejszych wypadków przy pracy.

Jaki jest czas trwania szkolenia

Liczba godzin zależy od tego, jakie są potrzeby uczestników. Już w momencie zapisywania się na kurs przeprowadzamy z klientem wywiad, który pozwala nam ustalić jego doświadczenie i umiejętności. Na tej podstawie proponujemy mu udział w kursie z pełnym zakresem materiału lub w jego skróconej wersji, dla osób, które chcą tylko uzupełnić czy odświeżyć wiedzę. Orientacyjny czas trwania to od 8 do 35 godzin.

Zajęcia dla klientów indywidualnych i dla firm

Szkolenia są organizowane w wersji otwartej (terminy i miejsce zajęć można znaleźć na naszej stronie). Są one dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób, które spełniają podstawowe wymagania: wiek powyżej 18 lat, wykształcenie co najmniej podstawowe oraz potwierdzony zaświadczeniem lekarskim brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Pracodawcom, którzy chcą przeszkolić większą liczbę pracowników, proponujemy organizację kursów zamkniętych. Ich miejsce, termin, czas trwania i zakres ustalamy bezpośrednio z klientem.

Podnośnik koszowy to podest samojezdny, z ramieniem zamontowanym na samochodzie ciężarowym

Kurs na podesty ruchome – cena

Informację o koszcie udziału w zajęciach podajemy klientom, którzy kontaktują się z nami w celu rejestracji. Jest to możliwe dopiero na tym etapie, ponieważ cena zależy od kilku czynników, między innymi od liczby godzin zajęć, jakiej potrzebuje klient, a także od terminu kursu i liczby wolnych miejsc.

Lokalizacja zajęć

Organizujemy kursy na podnośnik koszowy w Warszawie i innych dużych miastach. Na życzenie klientów biznesowych możemy także dojechać w wyznaczone miejsce na terenie Polski. Szkolenia na podnośniki koszowe w Warszawie odbywają się w siedzibie Ośrodka, z dostępem do placu manewrowego.

Egzamin UDT i uprawnienia

Podejście do egzaminu jest przewidziane po zakończeniu kursu. UDT przyznaje uprawnienia na zwyżki osobom, które zdobędą odpowiednią liczbę punktów na egzaminie teoretycznym i praktycznym. Współpracujemy z Urzędem w kwestii organizacji egzaminu: przeprowadzamy zapisy uczestników, dostosowujemy terminy szkoleń tak, aby skrócić czas oczekiwania na egzamin, a sprawdzenie kwalifikacji przez inspektorów UDT (z Warszawy lub z oddziałów na terenie kraju) odbywa się w naszym Ośrodku.

Przyznane przez UDT uprawnienia powinny zostać wydane w ciągu 7 dni roboczych, w niektórych przypadkach czas ten może się wydłużyć do 30 dni. Posiadając legitymację poświadczającą kwalifikacje operatora podnośników koszowych można wykonywać prace na dowolnych urządzeniach na terenie całego kraju. Uprawnienia (lub samo ukończenie szkolenia, jeśli w danym państwie nie obowiązuje regulacja zawodu) mogą być honorowane także za granicą, zależnie od przepisów kraju.

Na skróty:

  • Kurs montaż połączeń kołnierzy
  • Montaż połączeń kołnierzowych
  • Kurs na konserwatora podestów ruchomych wiszących
  • Obsługa i konserwacja urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających ładunek
  • Kurs na podnośniki nożycowe (scissor lift) i koszowe (boom lift) – przygotowanie do pracy za granicą