pracownik dostępu budowlanegoPraca na wysokościach wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i zagrożeniem dla życia i zdrowia. Pracownicy w swojej codziennej pracy są narażeni na upadek z wysokości. Jedynie osoby, które przeszły odpowiednia szkolenia i posiadają wymagane uprawnienia, wiedze i doświadczenie mogą wykonywać ten zawód. W związku z tym zorganizowaliśmy szkolenia z dostępu budowlanego dające uprawnienia do pracy na wysokości. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się budownictwem. Uczestnicy dowiedzą się jak zabezpieczyć swoją prace przy użyciu nowoczesnych metod zabezpieczenia na wysokości. Szkolenie przyda się również dla specjalistów wysokościowych, którzy uzyskają praktyczne porady i poszerzą swoją wiedze zawodową. Z kursu mogą również skorzystać profesjonaliści z innych dziedzin, takich jak instalatorzy, elektrycy itp. W pracach tego typu również przyda się dobre zabezpieczenie. Podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nasze zajęcia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, dzięki czemu absolwenci będą posiadali wszystkie niezbędne kwalifikacje, umiejętności i zdolności by rozpocząć prace na wysokości.

W trakcie szkoleń kursanci nauczą się:

 • podstawowych zasad ochrony pracy,
 • wiązania węzłów,
 • technik wspinaczkowych,
 • ratownictwa,
 • pomocy medycznej.

Na zajęciach teoretycznych uczestnicy uczą się:

 • w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje jaki i innych,
 • jak wiązać węzły, aby kompetentnie pracować z linami,
 • jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych.

dostęp linowy budowlany Nasi doświadczeni instruktorzy przekażą w jaki sposób zorganizować prace na dużych wysokościach, przeprowadzić analizę sytuacji oraz wyeliminować zagrożenie. W części praktycznej są przewidziane zajęcia, na których uczestniczy w praktyce ćwiczą na hali, konstrukcjach, dużych wysokościach, w różnego rodzaju warunkach atmosferycznych, a także są ćwiczenia praktyczne na konstrukcjach pod dachem. Kursanci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności wchodzenia i schodzenia na linach, metod asekuracji i techniki na wysokości. Na koniec zajęć kursanci podchodzą do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z obu części uczestnicy otrzymują certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i daje uprawnienia do pracy na wysokości.

Praca na wysokości

Praca na wysokości obejmuje prace, w której istnieje możliwość upadku pracownika z wysokości 1,8 m lub większej oraz istnieje ryzyko związane z ewentualnym upadkiem pracownika z wysokości mniejszej niż 1,8 m, jeżeli praca wykonywana jest na maszynach mechanicznych, powierzchni cieczy lub luźnych materiałów drobnoziarnistych, wystających przedmiotów. Praca na wysokości charakteryzuje się zwiększonym niebezpieczeństwem, której wykonanie wiąże się z dużą liczbą wypadków. W zależności od warunków produkcyjnych wszystkie prace na wysokości dzielimy na:

RodzajOpis
Prace z użyciem rusztowańSą to prace wysokościowe, przy których wykorzystuje się rusztowania, pomosty, wierze, kołyski, drabiny oraz prace wykonywane na pomostach z poręczami o wysokości 1,1 m lub większej;
Prace bez użycia rusztowańSą to prace wykonywane na wysokości 5 m lub więcej oraz prace wykonywane w odległości mniejszej niż 2 m od niezablokowanych różnic wysokości większych niż 5 m na stanowisku bez poręczy lub poręczeni niższymi niż 1,1 m.

Należy zauważyć, że charakter prac na wysokości może być bardzo różny. Należą do nich:

 • mycie elewacji,
 • montaż banerów reklamowych,
 • zapobiegawcza konserwacja klimatyzacji,
 • montaż różnego rodzaju konstrukcji zarówno na elewacji jak i wewnątrz budynku.

Aby uniknąć wysokich obrażeń w pracy, konieczne jest wdrożenie wielu dodatkowych środków dzięki, którym zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest istotną częścią procesu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego dla profesjonalistów pracujących na wysokości. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy:

 • kask chroniący przed urazami głowy,
 • gogle,
 • osłony lub ekrany chroniące oczy przed unoszącymi się cząstkami pyłu i jasnym światłem,
 • rękawice ochronne,
 • buty odpowiedniego typu, które chronią przed urazami stóp,
 • kombinezon i kamizelki sygnałowe,
 • system zabezpieczający lub pozycjonujący składający się z: pasa bezpieczeństwa z karabinkiem, do którego przymocowana jest lina bezpieczeństwa lub zawiesia,
 • elementu kotwiczącego.

Nie ma ogólnych wymagań co do składu środków ochrony indywidualnej, wszystko zależy od wykonywanej pracy. Jednak są pewne wymagania dotyczące samego sprzętu:

 • musi być w dobrym stanie technicznym i nie mogą przekraczać dopuszczalnego zużycia,
 • musi być kompletny,
 • magazynowanie musi odbywać się w suchym pomieszczeniu, zgodnie z instrukcją,
 • nie wolno ich naprawiać samemu,
 • w razie potrzeby należy przeprowadzać testy, a ich wynik zapisywać na karcie produktu.

Jakie wymagania obowiązują pracowników podczas pracy na wysokości?

Istnieją pewne wymagania dotyczące prac niebezpiecznych, które muszą być spełnione, w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprzyjemne sytuacje – od grzywny po odpowiedzialność karną. Z tego powodu osoby pracujące w tym zawodzie muszą być pełnoletnie, przejść badania wstępne lub lekarskie, podczas którego badane są jakiekolwiek przeciwskazania oraz muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy a także pracy na wysokości. System bezpiecznej pracy na wysokości zobowiązuje, aby przeprowadzać badania lekarskie oraz obowiązkowe badania psychiatryczne pracowników, a w przypadku, gdy wystąpią przeciwskazania, pracownik nie może wykonywać swojego zawodu. Przeciwskazania muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarski. Do pracy na wysokości można przyjąć tylko osobę, która przeszła odpowiednie szkolenia uprawniające do wykonywania tego zawodu, zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy i posiada odpowiednie dokumenty.

Skorzystaj z naszej oferty i zapisz się na kurs już dziś! Serdecznie zachęcamy do kontaktu!