pracownik dostępu budowlanego

Dostęp budowlany – kurs

Praca na wysokościach wiąże się z ogromnym niebezpieczeństwem, trudnymi warunkami atmosferycznymi i zagrożeniem dla życia i zdrowia. Pracownicy w swojej codziennej pracy są narażeni na upadek z dużej wysokości. Jedynie osoby, które przeszły odpowiednia szkolenia i posiadają wymagane uprawnienia, wiedze i doświadczenie mogą wykonywać ten zawód. W związku z tym zorganizowaliśmy szkolenia z dostępu budowlanego, dające uprawnienia do pracy na wysokości. Kurs przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się budownictwem.

Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak zabezpieczyć swoją prace przy użyciu nowoczesnych metod zabezpieczenia na wysokości. Szkolenie przyda się również specjalistom wysokościowym, którzy uzyskają praktyczne porady i poszerzą swoją wiedze zawodową. Z kursu mogą również skorzystać profesjonaliści z innych dziedzin, takich jak: instalatorzy, elektrycy itp. W pracach tego typu także przyda się dobre zabezpieczenie. Podczas szkoleń kładziemy duży nacisk na bezpieczeństwo i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Nasze zajęcia mają charakter nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny, dzięki czemu uczestnicy będą posiadali wszystkie niezbędne kwalifikacje, umiejętności i zdolności, by rozpocząć prace na wysokości. W trakcie szkoleń kursanci nauczą się przede wszystkim: 

 • podstawowych zasad ochrony pracy, 
 • wiązania węzłów, 
 • technik wspinaczkowych, 
 • ratownictwa, 
 • pomocy medycznej. 

Na zajęciach teoretycznych uczestnicy dowiedzą się m.in.: 

 • w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje, jaki i innych, 
 • jak wiązać węzły, aby właściwie pracować z linami, 
 • jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych. 

Zakres kursu i egzamin 

Nasi doświadczeni instruktorzy przekażą uczestnikom: w jaki sposób zorganizować prace na dużych wysokościach, przeprowadzić analizę sytuacji oraz wyeliminować zagrożenie. W części praktycznej są przewidziane zajęcia, na których uczestnicy w praktyce ćwiczą na hali, konstrukcjach, dużych wysokościach, w różnego rodzaju warunkach atmosferycznych, a także są ćwiczenia praktyczne na konstrukcjach pod dachem. Kursanci zdobywają podstawową wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wchodzenia i schodzenia po linach, metod asekuracji i techniki na wysokości. Na koniec zajęć wszyscy podchodzą do egzaminu teoretycznego i praktycznego. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku z obu części otrzymują certyfikat, który potwierdza zdobyte umiejętności i daje uprawnienia do pracy na wysokości.  

Charakterystyka i podział pracy na wysokościach 

Praca na wysokości obejmuje prace, w których istnieje możliwość upadku pracownika z wysokości 1,8 m lub większej oraz istnieje ryzyko związane z ewentualnym upadkiem pracownika z wysokości mniejszej niż 1,8 m, jeżeli praca wykonywana jest na maszynach mechanicznych, powierzchni cieczy lub luźnych materiałach drobnoziarnistych, wystających przedmiotach. Praca na wysokości charakteryzuje się zwiększonym niebezpieczeństwem, której wykonanie wiąże się z dużą liczbą wypadków. W zależności od warunków produkcyjnych wszystkie prace na wysokości dzielimy na: 

Rodzaj Opis 
Prace z użyciem rusztowań Są to prace wysokościowe, przy których wykorzystuje się rusztowania, pomosty, wieże, kołyski, drabiny oraz prace wykonywane na pomostach z poręczami o wysokości 1,1 m lub większej. 
Prace bez użycia rusztowań Są to prace wykonywane na wysokości 5 m lub więcej oraz prace wykonywane w odległości mniejszej niż 2 m od niezablokowanych różnic wysokości większych niż 5 m na stanowisku bez poręczy lub z poręczami niższymi niż 1,1 m. 

Rodzaje pracy na wysokościach 

Należy zauważyć, że charakter prac na wysokości może być bardzo różny. Należą do nich: 

 • mycie elewacji, 
 • montaż banerów reklamowych, 
 • zapobiegawcza konserwacja klimatyzacji, 
 • montaż różnego rodzaju konstrukcji zarówno na elewacji, jak i wewnątrz budynku. 

Środki ochrony podczas pracy na wysokościach 

dostęp linowy budowlany

Aby uniknąć wysokich obrażeń w pracy, konieczne jest wdrożenie wielu dodatkowych środków, dzięki którym zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo. Stosowanie środków ochrony indywidualnej jest istotną częścią procesu zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego dla profesjonalistów pracujących na wysokości. Do środków ochrony indywidualnej zaliczamy: 

 • kask chroniący przed urazami głowy, 
 • gogle, 
 • osłony lub ekrany chroniące oczy przed unoszącymi się cząstkami pyłu i jasnym światłem, 
 • rękawice ochronne, 
 • buty odpowiedniego typu, które chronią przed urazami stóp, 
 • kombinezon i kamizelki sygnałowe, 
 • system zabezpieczający lub pozycjonujący składający się z: pasa bezpieczeństwa z karabinkiem, do którego przymocowana jest lina bezpieczeństwa lub zawiesia, 
 • element kotwiczący. 

Wymagania wobec sprzętu do pracy na wysokościach 

Nie ma ogólnych wymagań co do składu środków ochrony indywidualnej, wszystko zależy od wykonywanej pracy. Jednak są pewne wymagania dotyczące samego sprzętu: 

 • musi być w dobrym stanie technicznym i nie może przekraczać dopuszczalnego zużycia, 
 • musi być kompletny, 
 • magazynowanie musi odbywać się w suchym pomieszczeniu, zgodnie z instrukcją, 
 • nie wolno naprawiać go samemu, 
 • w razie potrzeby należy przeprowadzać testy, a ich wynik zapisywać na karcie produktu. 

Jakie wymagania obowiązują pracowników podczas pracy na wysokości? 

uprzęż ochronna

Istnieją pewne wymagania dotyczące prac niebezpiecznych, które muszą być spełnione, gdyż w przeciwnym razie mogą wystąpić nieprzyjemne sytuacje – od grzywny po odpowiedzialność karną. Z tego powodu osoby pracujące w tym zawodzie muszą być pełnoletnie, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, a także przejść badania wstępne lub lekarskie, podczas których badane są jakiekolwiek przeciwskazania dotyczące pracy na wysokości oraz muszą przejść szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pracy na wysokości. System bezpiecznej pracy na wysokości zobowiązuje, aby przeprowadzać badania lekarskie oraz obowiązkowe badania psychiatryczne pracowników, a w przypadku, gdy wystąpią przeciwskazania, pracownik nie może wykonywać swojego zawodu. Przeciwskazania muszą być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim. Do pracy na wysokości można przyjąć tylko osobę, która przeszła odpowiednie szkolenia uprawniające do wykonywania tego zawodu, zdała z wynikiem pozytywnym egzaminy i posiada odpowiednie dokumenty.  

Serdecznie zachęcamy do kontaktu i zapisania się na nasz kurs 

Na skróty:

 • Kurs wysokościowy
 • Techniki dostępu linowego – szkolenia
 • Szkolenie z dostępu budowlanego
 • Kurs na szelki budowlane
 • Szkolenie z ewakuacji osób z przestrzeni zamkniętych