Cel szkolenia 

Celem szkolenia z zakresu obsługi żurawi szynowych jest zdobycie wymaganych na stanowisku operatora tych maszyn uprawnień Urzędu Dozoru Technicznego. Zdobycie kwalifikacji będzie możliwe za sprawą ukończenia naszego kursu, gdzie zapoznasz się szerzej z budową urządzeń, ich bezpieczną i efektywną eksploatacją oraz aktualnymi przepisami.  

żuraw szynowy w czasie eksploatacji

Szkolenie operatorów żurawi szynowych 

Szkolenie rozpoczyna się od części teoretycznej, w której zostaniesz zaznajomiony między innymi z: przepisami BHP, konstrukcją i budową żurawia szynowego, a także jego przeznaczeniem do prac w budownictwie i transporcie. Dodatkowo dowiesz się najistotniejszych informacji na temat aktualnych przepisów i dozoru UDT. Następnie będziesz uczestniczył w części praktycznej obejmującej: naukę obsługi maszyny, jej eksploatacji i sprawnego poruszania się na niej, mając do dyspozycji nasze zaplecze maszynowe. Szkolenie objęte jest regulacjami UDT. 

Egzamin operatora żurawi szynowych 

Urząd Dozoru Technicznego przeprowadza państwowy egzamin na uprawnienia UDT, którzy podzielony jest na część teoretyczną i praktyczną. Na część teoretyczną składa się test z pytaniami zamkniętymi, jednokrotnego wyboru. Natomiast część praktyczna to wykazanie przez egzaminowego jego umiejętności z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzenia poprzez wykonywanie zadań na placu manewrowym. Specjalnie zwołana komisja zadecyduje o wynikach egzaminu. Egzamin z wynikiem pozytywnym kwalifikuje do otrzymania uprawnień UDT na operatora żurawi szynowych. 

Ważność uprawnień UDT 

UDT wydaje certyfikaty zarówno dla konserwatorów, jak i operatorów żurawi szynowych z datą ważności na okres 5 lat. Dokument ten pozwala podjąć pacę w branży operatora lub konserwatora żurawi szynowych. Jest on honorowany na terenie całej Polski, a także krajach należących do Unii Europejskiej i Konfederacji Szwajcarskich oraz państwach, które wchodzą w skład Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Warunki dla przyszłych kursantów 

żuraw szynowy w spoczynku

Zgodnie z zaleceniami Urzędu Dozoru Technicznego kursanci, przed rozpoczęciem szkolenia i egzaminu powinni: 

 • być osobami pełnoletnimi, 
 • mieć ważne badania lekarskie, 
 • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • warunkowo wymaga się by posiadać certyfikaty do pracy na wysokościach, 
 • warto również posiadać prawo jazdy kategorii B. 

Klasyfikacja żurawi  

Podejmując pracę na stanowisku operatora żurawi, warto zapoznać się z klasyfikacją tych maszyn, dostępnych w naszym Ośrodku. Możesz poszerzyć z nami swoje kwalifikacje o inne urządzenia. Rozróżniamy je na podstawie: rodzaju podstaw, typów montażu, mechanizmów obrotowych, ograniczeń udźwigu i rodzaju napędu. Dostępne są: 

 • żurawie szynowe, 
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące, 
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawie pokładowe, 
 • żurawie pływające, 
 • żurawie stacjonarne, 
 • żurawie przewoźnie i przenośne, 
 • żurawie samojezdne. 

Gdzie szkolimy? 

Szkolenia operatorów i konserwatorów, zgodnie z normami UDT, przeprowadzamy m.in. w naszej siedzibie w Warszawie oraz innych miastach na terenie Polski. Dodatkowo oferujemy usługę przeprowadzania kursów w miejscu wyznaczonym przez klienta. Oferujemy szkolenia otwarte dla wszystkich zainteresowanych i zamknięte dla grup zorganizowanych. 

Zapoznaj się z ofertą naszych pozostałych kursów 

 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przeprowadzane są szkolenia?

Prowadzimy nasze kursy zarówno w Warszawie, jak i innych placówkach na terenie całej Polski oraz w miejscach wskazanych przez klientów w wypadku szkoleń z dojazdem do siedziby firmy zleceniodawcy. 

Przez jaki okres czasu są ważne certyfikaty UDT dla operatorów żurawi szynowych?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje te certyfikaty z ważnością na okres 5 lat. 

Na skróty:

 • HDS
 • Podesty ruchome
 • Ładowarka teleskopowa – kurs
 • Kurs na uprawnienia operatora żurawi wieżowych
 • Szkolenie UDT na uprawnienia Skyjack – operator, konserwator podestów