Eksploatacja urządzenia.Serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach konserwacji urządzeń dla osób z niepełnosprawnością w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi konserwator danych urządzeń musi posiadać specjalne uprawnienia UDT, gdyż zaliczają się do maszyn transportu bliskiego. Usuwanie barier architektonicznych (schody, progi, wąskie drzwi) w przypadku osób niepełnosprawnych odbywa się poprzez dostosowanie obiektów budowlanych w sposób taki, aby z łatwością mogły się przemieszczać. Urządzenia techniczne które wspomagają ograniczoną zdolność poruszania składają się z mechanizmu podnoszenia i podstawy ładunkowej. Napędzane są hydraulicznie bądź elektrycznie oraz posiadają:

 • bariery czułe na nacisk lub kurtyny świetlne zabezpieczające przed kolizją urządzenia elementami szybu urządzenia bądź schodów,
 • całkowicie sprawne przyciski powodujące zatrzymanie podstawy ładunkowej,
 • prędkość przemieszczania się urządzenia nie większą niż 0,15 m/s,
 • fragmentarycznie obudowaną podstawę ładunkową.

Dźwigi schodowe są urządzeniami montowanymi wewnątrz bądź zewnątrz budynku przy schodach. Poruszają się w płaszczyźnie pochylonej między co najmniej 2 poziomami. Z łatwością można je rozłożyć na części w czasie ich postoju. Wyróżniamy różne odmiany konstrukcyjne między innymi:

 • Platformy pochyłe- przemieszczają osobę w pozycji stojącej bądź na wózku inwalidzkim wzdłuż schodów. Pozioma i płaska podstawa ładunkowa pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego.
 • Podnośniki krzesełkowe- przemieszczają osoby w pozycji siedzącej na składanym fotelu, w który wyposażona jest konstrukcja urządzenia.

Platformy przenoszące pionowe instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynków w celu obsługiwania nawet kilku poziomów przystankowych. Potrafią przetransportować dużo większy udźwig niż dźwigi schodowe. Wyposażone w napęd łańcuchowy, hydrauliczny bądź śrubowy. Budowa i wymiary platformy dają możliwość przejazdu osobie niepełnosprawnej na wózku Informacje dotyczące kursu.inwalidzkim razem z opiekunem.

Urządzenia  podlegają dozorowi technicznemu oraz powinny być konserwowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją eksploatacji:

 • Osoba eksploatująca zobowiązana jest wyposażyć urządzenia w instrukcją obsługi opracowaną przy pomocy instrukcji eksploatacji, która następnie musi być udostępniona dla korzystającego.
 • Jeżeli terminy przeglądów nie zostały podane w instrukcji eksploatacji urządzenia.
 • Wszelkie konserwacje muszą być zapisywane oraz przechowywano w dzienniku konserwacji prowadzonych przez eksploatującego.
 • Eksploatujący zobowiązany jest w celu bezpiecznej konserwacji urządzenia zapewnić odpowiednią konserwację zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przeglądy muszą być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku.

Przedstawiamy państwu szkolenie, którego ukończenia Wraz z pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego umożliwi zdobycie uprawnień UDT. Dzięki nim będziecie mogli podjąć pracę jako konserwator urządzeń transportu bliskiego w zakładach specjalizujących się w naprawach tego typu maszyn.

Program szkoleniowy

Szkolenia prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu.Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby kursanci nie tylko otrzymali wiedzę do uzyskania certyfikatu w wybranej przez siebie kategorii, lecz także, aby ta wiedza ułatwiała życie w codziennej pracy na stanowisku konserwatora. Mając to na uwadze wszystkie nasze programy pisane są w sposób obejmujący korzystne informacje, a także zajęcia praktyczne, by zilustrować, jak wygląda to w rzeczywistości.

Kurs składa się z części praktycznej i teoretycznej, czyli tak zwanych wykładów. Nasi doświadczeni instruktorzy dla przyszłych konserwatorów przekazują całą swoją wiedzę w sposób aktywizujący i przystępny uczestnikom. Na naszym szkoleniu przyswoicie wiedzę między innymi z zakresu:

 • zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku wypadków lub awarii,
 • obowiązki jakie należą do konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych,
 • przypisy mające na uwadze konserwację urządzeń transportu bliskiego,
 • budowa urządzeń zasilanych hydraulicznie i elektrycznie,
 • rodzaje platform stosowanych do transportu osób z niepełnosprawnością,
 • Lista usterek typowych pojawiających się przy eksploatacji.

Po wykładach kursanci biorą czynny udział zajęciach praktycznych. W trakcie trwania zajęć zapoznają się z budową platform, uczą się metod naprawczych najczęściej występujących usterek oraz poznają zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji.

Na zakończenie szkolenia uczestniczy  podchodzą do testu przed komisją urzędu dozoru technicznego. Pozytywne zdanie egzaminu bezterminowe i zachowawcze na terenie całej Polski oraz międzynarodowo uprawnień UDT. Wymagania jakie należy spełniać, aby móc zapisać się do konkursu na konserwatora urządzeń dla osób z niepełnosprawnością to:

 • Ukończenie 18 lat ,
 • minimalne wykształcenie podstawowe,
 • Orzeczenie o nieposiadaniu przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Gdzie prowadzimy szkolenia?

Zajęcia odbywają się na terenie całego kraju w naszych oddziałach. Organizujemy również otwarte zajęcia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Szkolenia odbywają się zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie.

Głównym założeniem naszej firmy jest dostarczenie klientom usług szkoleniowych na pierwszorzędnym poziomie. Wykwalifikowani metodycy i inne osoby z wieloletnią praktyką dbają o jakość kształcenia i jak najlepszą satysfakcję we wszystkich naszych placówkach, które znajduje się w Warszawie i innych regionach polski. Jednak dla was sięgamy po więcej, jesteśmy mobilni i również organizujemy kursy zamknięte.