eksploatacja urządzenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenie w ramach konserwacji urządzeń dla osób z niepełnosprawnością, które odbywają się w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON. Zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, konserwator tych urządzeń musi posiadać specjalne uprawnienia UDT, gdyż zaliczają się do maszyn transportu bliskiego. Usuwanie barier architektonicznych (np. schody, progi, wąskie drzwi), w przypadku osób niepełnosprawnych, odbywa się poprzez dostosowanie obiektów budowlanych w taki sposób, aby osoby te mogły przemieszczać się z łatwością. Urządzenia techniczne, które wspomagają ograniczoną zdolność poruszania, składają się z mechanizmu podnoszenia i podstawy ładunkowej. Napędzane są hydraulicznie bądź elektrycznie oraz posiadają: 

 • bariery czułe na nacisk lub kurtyny świetlne zabezpieczające przed kolizją urządzenia, elementami szybu urządzenia bądź schodów, 
 • całkowicie sprawne przyciski powodujące zatrzymanie podstawy ładunkowej, 
 • prędkość przemieszczania się urządzenia nie większą niż 0,15 m/s, 
 • fragmentarycznie obudowaną podstawę ładunkową. 

Rodzaje dźwigów schodowych 

Dźwigi schodowe są urządzeniami montowanymi wewnątrz bądź na zewnątrz budynku przy schodach. Poruszają się one w płaszczyźnie pochylonej między co najmniej dwoma poziomami. Z łatwością można je rozłożyć na części w czasie ich postoju. Wyróżniamy różne odmiany konstrukcyjne dźwigów schodowych, są to między innymi: 

 • platformy pochyłe – przemieszczają osobę w pozycji stojącej bądź na wózku inwalidzkim wzdłuż schodów; ich pozioma i płaska podstawa ładunkowa pozwala na wjazd wózka inwalidzkiego, 
 • podnośniki krzesełkowe – przemieszczają osoby w pozycji siedzącej na składanym fotelu, w który wyposażona jest konstrukcja urządzenia. 

Platformy przenoszące pionowe 

informacje dotyczące kursu

Platformy przenoszące pionowe są instalowane wewnątrz i na zewnątrz budynków w celu obsługiwania nawet kilku poziomów przystankowych. Potrafią one przetransportować dużo większy udźwig niż dźwigi schodowe. Platformy są wyposażone w napęd łańcuchowy, hydrauliczny bądź śrubowy, natomiast ich budowa i wymiary dają możliwość przejazdu osobie niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim razem z opiekunem. Urządzenia te podlegają dozorowi technicznemu oraz powinny być konserwowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją eksploatacji. 

Obowiązki operatora platformy 

 • Osoba eksploatująca zobowiązana jest wyposażyć urządzenia w instrukcję obsługi opracowaną przy pomocy instrukcji eksploatacji, która następnie musi być udostępniona dla korzystającego. 
 • Jeżeli terminy przeglądów nie zostały podane w instrukcji eksploatacji urządzenia, należy je samodzielnie ustalić w oparciu o częstość użytkowania urządzenia. 
 • Wszelkie konserwacje muszą być zapisywane oraz przechowywane w dzienniku konserwacji prowadzonym przez eksploatującego. 
 • Eksploatujący w celu bezpiecznej konserwacji urządzenia zobowiązany jest zapewnić odpowiednią konserwację zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Przeglądy muszą być wykonywane nie rzadziej niż w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 roku. 

Program szkoleniowy 

Szkolenia prowadzone są przez kadrę specjalistów z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym. Staramy się dołożyć wszelkich starań, aby kursanci nie tylko otrzymali wiedzę do uzyskania certyfikatu w wybranej przez siebie kategorii, lecz także, aby ta wiedza ułatwiała im życie w codziennej pracy na stanowisku konserwatora. Mając to na uwadze, wszystkie nasze programy szkoleniowe tworzone są w oparciu o najważniejsze informacje praktyczne, zgodne z aktualnymi wymogami. Kurs składa się z części praktycznej (ćwiczeń) i teoretycznej (wykładów). Nasi doświadczeni instruktorzy przekazują przyszłym konserwatorom całą swoją wiedzę w sposób aktywizujący i przystępny dla uczestników.  

Na naszym szkoleniu kursanci przyswoją wiedzę między innymi z zakresu: 

pomoc osobie niesamodzielnej
 • zasad udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku wypadków lub awarii, 
 • obowiązków, jakie należą do konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • przypisów mających na uwadze konserwację urządzeń transportu bliskiego, 
 • budowy urządzeń zasilanych hydraulicznie i elektrycznie, 
 • rodzajów platform stosowanych do transportu osób z niepełnosprawnością, 
 • najczęstszych usterek pojawiających się podczas eksploatacji. 

Po wykładach kursanci biorą czynny udział zajęciach praktycznych. W trakcie ich trwania zapoznają się z budową platform, uczą się metod naprawczych najczęściej występujących usterek oraz poznają zasady bezpieczeństwa przy eksploatacji. Na zakończenie szkolenia kursanci podchodzą do egzaminu państwowego, którego ukończenie z pozytywnym wynikiem umożliwi zdobycie uprawnień UDT. Za ich sprawą uczestnicy będą mogli podjąć pracę jako konserwatorzy urządzeń transportu bliskiego w zakładach specjalizujących się w naprawach tego typu maszyn. 

Wymagania od kursantów 

Wymagania, jakie należy spełniać, aby móc zapisać się na kurs na konserwatora urządzeń dla osób z niepełnosprawnością to: 

 • ukończenie 18 lat, 
 •  wykształcenie przynajmniej podstawowe, 
 • orzeczenie o nieposiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku. 

Informacje o szkoleniu 

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju. Organizujemy również otwarte zajęcia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Szkolenia organizowane są zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie. Głównym założeniem naszej firmy jest dostarczenie klientom usług szkoleniowych na jak najwyższym poziomie. Wykwalifikowani metodycy i wykładowcy z wieloletnią praktyką dbają o jakość kształcenia i satysfakcję kursantów w naszych placówkach, które znajdują się w Warszawie i innych regionach Polski.

urządzenia dla osób niepełnosprawnych

Na skróty:

 • Konserwator i operator żurawi przenośnych i przewoźnych – szkolenia zawodowe UDT
 • Wózki widłowe – zdobądź uprawnienia operatora
 • Szkolenie z podestów ruchomych
 • Kurs na konserwatora osobowych kolei linowych napowietrznych
 • Kurs na operatora dźwigów budowlanych i towarowo–obsługowych