O kursie

instruktor na okresowym szkoleniu BHP

Jesteśmy firmą, która od wielu lat organizuje kompleksowe i profesjonalne szkolenia wstępne i okresowe dla pracowników służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby. Jeśli chciałbyś szkolić swoich pracowników, a twoje uprawnienia straciły ważność, zapisz się na nasz kurs, aby odświeżyć zdobyte wcześniej wiadomości i przyswoić nowe informacje. Wykłady poprowadzą specjaliści z długim stażem pracy, którzy rzetelnie i zrozumiale omówią każde zagadnienie znajdujące się w programie szkolenia. Zapraszamy do zapisywania się na kurs oraz w razie wątpliwości, do kontaktu z nami. 

Kto może wziąć udział w szkoleniu? 

W szkoleniu okresowym BHP mogą wziąć udział pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osoby wykonujące zadania tej służby. Należy je przeprowadzić maksymalnie rok po zakończeniu szkolenia wstępnego, natomiast kolejne kursy okresowe trzeba przeprowadzać minimum raz na 5 lat. 

Program kursu

Zakres naszego szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 • analiza możliwych zagrożeń w miejscu pracy, 
 • zapobieganie wypadkom w pracy, 
 • postępowanie w momencie wystąpienia wypadku, 
 • omówienie okoliczności wypadków, 
 • udzielanie pierwszej pomocy, 
 • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, 
 • przepisy przeciwpożarowe. 

Są to tylko niektóre z zagadnień omawianych na szkoleniu. Kursanci mają okazję powtórzyć zdobyte wcześniej informacje i zdobyć nowe wiadomości i umiejętności.  

Cel szkolenia 

pracownik w kamizelce ochronnej

Głównym celem naszego szkolenia okresowego dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby, jest zdobycie przez uczestników wiadomości oraz umiejętności na temat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, a także na temat: 

 • sposobów unikania i eliminowania czynników mogących zagrażać zdrowiu i życiu pracowników, 
 • diagnozowania ryzyka na konkretnym stanowisku i kontroli potencjalnego ryzyka, 
 • przyczyn występowania wypadków i innych groźnych sytuacji, 
 • sposobów kontrolowania bezpieczeństwa w zakładzie pracy. 

Co gwarantujemy?

W ramach szkolenia oferujemy: 

 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, 
 • materiały szkoleniowe uzupełniające wiedzę, 
 • dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia, 
 • miłą atmosferę podczas zajęć. 

Dlaczego warto nas wybrać? 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w nauczaniu i organizowaniu różnego rodzaju kursów. Chcemy, aby wykłady były prowadzone profesjonalnie, rzetelnie, ale również zrozumiale dla każdego. Dlatego w ramach wszystkich szkoleń, zapewniamy profesjonalną kadrę, która przekaże niezbędną widzę w zakresie BHP. Nasi szkoleniowcy używają prostego języka, co pozwala na zrozumienie poruszanych na wykładach tematów. Przeszkoliliśmy już wiele tysięcy osób, które wracają do nas, aby skorzystać z pozostałych rodzajów kursów. Dzięki temu, coraz lepiej wiemy, jak uczyć i w jaki sposób najlepiej przekazywać informacje, żeby kursanci mogli je łatwo zapamiętać i skorzystać z nich w razie potrzeby w przyszłości. 

Nasze pozostałe kursy na operatora i konserwatora maszyn UDT 

Oprócz szkoleń BHP i PPOŻ oferujemy również kursy na uprawnienia konserwatora i operatora maszyn takich jak: 

 • żurawie HDS, 
 • suwnice, 
 • podesty ruchome, 
 • ładowarki teleskopowe, 
 • żurawie wieżowe, 
 • dźwigi, 
 • wózki widłowe, 
 • i inne. 
pracownicy służby BHP w kaskach ochronnych

Szkolenia przeciwpożarowe 

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia przeciwpożarowe, które są podzielone na dwie części  – teoretyczną i praktyczną. Na wykładach zostaną omówione takie zagadnienia jak przyczyny powstawania pożarów w miejscach pracy, oznaczenie przeciwpożarowe oraz sposoby zachowania podczas wystąpienia pożaru. Podczas ćwiczeń praktycznych zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja, a także omówione zostaną zasady udzielania pierwszej pomocy. Po tak przeprowadzonym szkoleniu, kursanci będą potrafili szybko i odpowiednio zareagować w razie wybuchu pożaru lub zagrożenia pożarowego. 

Jak przebiegają nasze kursy?

W ramach kursów, uczestnicy biorą udział zarówno w wykładach, jak i ćwiczeniach praktycznych. Mają wtedy okazję przećwiczyć zdobyte wiadomości i spróbować swoich sił w wykonaniu konkretnych czynności przy użyciu maszyny, pod czujnym okiem szkoleniowców. Oprócz tego, kursanci mogą liczyć na naszą pomoc we wszelkich sprawach formalnych dotyczących egzaminu państwowego lub otrzymania uprawnień do pracy na stanowisku konserwatora lub operatora urządzeń UDT. 

Jeśli jesteś posiadaczem którejś z maszyn UDT, u nas możesz: 

 • oddać sprzęt do konserwacji, modernizacji i serwisu stacjonarnego lub mobilnego (serwisujemy wyłącznie ładowarki teleskopowe, wózki widłowe, suwnice, żurawie HDS oraz podesty ruchome, w tym podnośniki koszowe i nożycowe), 
 • zrobić przegląd i audyt maszyny, 
 • sprawdzić maszynę zanim dokonasz jej zakupu, 
 • zakupić nowe i używane maszyny, 
 • wypożyczyć urządzenie zastępcze (wózek widłowy lub podnośnik nożycowy). 

W razie pytań lub wątpliwości, serdecznie zapraszamy do kontaktu. 

Pytania i odpowiedzi

Jak często trzeba uczestniczyć w szkoleniu okresowym pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby?

Osoby wykonujące zadania służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy powinny przejść pierwsze szkolenie okresowe w przeciągu roku od zatrudnienia na tym stanowisku. Kolejne szkolenia okresowe BHP powinny być przeprowadzane minimum raz na 5 lat. 

Dla kogo są szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby?

Szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby są przeznaczone dla osób, które prowadzą szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla innych pracowników. 

Po co prowadzi się szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby?

Szkolenia okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby prowadzone są po to, aby odświeżyć zdobyte wcześniej wiadomości. Należy uczestniczyć w kursach okresowych również ze względu na to, że niekiedy zmieniają się przepisy prawne, które mogą być kluczowe dla pracowników, ale również pracodawców. 

Z jakich jeszcze szkoleń mogę skorzystać?

W naszej ofercie znajduje się bogaty spis szkoleń, jednak najpopularniejsze z nich to szkolenia przeciwpożarowe i szkolenia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dużą popularnością cieszą się także kursy na uprawnienia operatora i konserwatora wózków widłowych, podestów ruchomych (podnośników koszowych i nożycowych), suwnic, ładowarek teleskopowych oraz żurawi HDS. 

Na skróty:

 • Szkolenie BHP dla osób wykonujących prace niebezpieczne
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w miejscu pracy
 • Szkolenia BHP – zakres instruktaży stanowiskowych
 • Szkolenia BHP i PPOŻ dla firm
 • Szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy