Deregulacje w dostępie do zawodów wprowadzane są stale w życie. Dotknęły one prawie każdej branży, także tej motoryzacyjnej. Zmodyfikowano również kryteria uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego odpowiedzialnego za badania techniczne pojazdów. Zmiany te weszły w życie 10 sierpnia 2014 roku wraz z Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.Dotychczas o otrzymaniu uprawnień decydowało wykształcenie kierunkowe oraz posiadanie udokumentowanej praktyki w warsztacie naprawczym lub na stacji obsługi pojazdów. Również skorzystać trzeba było ze szkolenia dla diagnostów samochodowych i następnie podejść do egzaminu państwowego.

Poniżej przestawiamy dotychczasowe wymagania oraz wprowadzone zmiany w dostępnie do szkoleń:

  • posiadanie wyższego wykształcenia technicznego (o specjalności samochodowej) i udokumentowane 2 lata praktyki – po deregulacji skrócenie praktyki do 6 miesięcy
  • posiadanie średniego wykształcenia technicznego (o specjalności samochodowej) i udokumentowane 4 lata praktyki – po deregulacji skrócenie praktyki do 1 roku
  • posiadanie wyższego wykształcenia technicznego (o specjalności innej niż samochodowa) i udokumentowane 4 lata praktyki – po deregulacji skrócenie praktyki do 1 roku
  • posiadanie średniego wykształcenia technicznego (o specjalności innej niż samochodowa) i udokumentowane 8 lat praktyki – po deregulacji skrócenie praktyki do 2 lat
  • posiadanie szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty – po deregulacji osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku studiów w specjalności nauk technicznych dotyczącej wiedzy i umiejętności w ramach diagnostyki samochodowej, nie muszą odbywać szkolenia

Stale obowiązuje konieczność zdania egzaminu państwowego przez Komisją Transportowego Dozoru Technicznego.

Dodatkową zmianą jest wliczanie do okresu praktyki praktykę dotyczącą programu studiów. Dotyczy to tylko tych osób, które odbywały praktykę na mocy umowy pomiędzy stacjami kontroli pojazdów lub innymi podmiotami w branży diagnostyki samochodowej a uczelnią.