To kurs, którego ukończenie umożliwia zdobycie uprawnień do obsługi podestów stacjonarnych – urządzeniach popularnie wykorzystywanych w pracach montażowych, remontowych, instalacyjnych. Uczestnicy przygotowują się do egzaminu zewnętrznego UDT od strony teoretycznej i praktycznej, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo pracy.

Czym są podesty stacjonarne

Podobnie jak wszystkie podesty ruchome, podesty stacjonarne są urządzeniami transportu bliskiego objętymi dozorem technicznym. Dla ich operatorów oznacza to konieczność posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do ich obsługi. Wiąże się to także z koniecznością rejestracji podestów stacjonarnych w UDT, prowadzenia dokumentacji związanej z ich eksploatacją i przeprowadzania badań okresowych.

Urządzenia zaliczane do podestów ruchomych stacjonarnych są przeznaczone do pracy w jednym, określonym miejscu. Inaczej niż np. zwyżki czy inne podesty ruchome przejezdne, nie są wyposażone w mechanizm umożliwiający ich przemieszczanie.

Charakterystyka podestów stacjonarnych:

  • Wyposażone w kosz mieszczący najczęściej 1 lub 2 operatorów
  • Wysokość robocza – zależnie od modelu, najczęściej kilkanaście metrów
  • Zasilane z sieci lub za pomocą akumulatorów
  • Przeznaczone do pracy w pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Niewielkie wymiary i waga ułatwiają ich transport i eksploatację

Kurs na podesty ruchome stacjonarne – szczegóły

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat szkolenia. Ogólne informacje na temat szkoleń (także na inne urządzenia, np. podesty ruchome samojezdne, przejezdne, zwyżki) można znależć na stronie FAQ:

  • Dla kogo: kurs jest przeznaczony dla osób dorosłych (powyżej 18 lat), z wykształceniem co najmniej podstawowym i stanem zdrowia pozwalającym na pracę w zawodzie. Możliwy jest udział osób bez doświadczenia zawodowego w tym zakresie – prowadzimy zajęcia także dla początkujących.
  • Program zajęć: uczestnikom przekazujemy wiedzę teoretyczną, potrzebą na egzaminie i w późniejszej pracy, a także uczymy umiejętności praktycznych. Kursanci poznają budowę urządzeń, przepisy dotyczące dozoru technicznego, prowadzenia dokumentacji, warunków eksploatowania. Część praktyczna jest poświęcona na naukę przygotowywania do pracy, zasad bezpieczeństwa, obsługi podestów ruchomych.
  • Ceny, terminy, miejsce, liczba godzin: kursy są organizowane w Warszawie i innych dużych miastach w oddziałach Ośrodka. Terminy publikujemy na stronie, zazwyczaj w miesiącu uruchamiane są 1-2 grupy szkoleniowe. Liczba godzin jest zależna od stopnia zaawansowania uczestników, kursy mogą trwać od 8 do ponad 30 godzin. Cena jest zależna między innymi od grupy, do której zostanie przypisany uczestnik – w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt w tej sprawie.
  • Podesty ruchome – kurs dla firm: organizujemy także szkolenia zamknięte dla pracowników firm. Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o terminy, lokalizację, a także zakres kursu. W sprawie szczegółów zachęcamy do kontaktu.

Egzamin UDT i uprawnienia

Przyznawaniem uprawnień na podesty ruchome na terenie Polski zajmuje się Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Szkolenia organizowane przez Ośrodek mają charakter przygotowujący do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje kandydatów na operatorów. Na zakończenie kursu instruktorzy przeprowadzają wśród uczestników teoretyczny i praktyczny egzamin wewnętrzny, który pozwala sprawdzić, w jakim stopniu dana osoba jest przygotowana do zdobycia nowych kwalifikacji. Po jego zaliczeniu można przystąpić do egzaminu zewnętrznego, którego termin ustala odpowiednia komisja UDT (z Warszawy lub jednego z oddziałów – w przypadku, gdy szkolenie odbywa się w innym miejscu).

Egzamin po zakończeniu szkolenia UDT przeprowadza w formie testu wiedzy oraz zadania praktycznego z wykorzystaniem danego urządzenia. Zdobycie odpowiedniej liczby punktów z obu części oznacza, że kandydat otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne w formie karty i może ubiegać się o zatrudnienie na stanowisku operatora.