Wszelkie prace naprawcze, budowlane czy konserwacja, mające związek z infrastrukturą kolejową wymagają specjalistycznego sprzętu. Jednym z nich, pomagającym dostać się do usterek są podesty (potocznie też podnośniki, zwyżki, wzwyżki czy czereśniarki), które poruszają się po szynach. Zazwyczaj wykorzystuje się je do napraw, konserwacji oraz przeglądów trakcji elektrycznej.

panel sterowania podestu na pojeździe kolejowym
Podest poruszający się po torach ma zamontowana platformę roboczą, na której można podnieść i przenieść konserwatora czy serwisanta do miejsca pracy. Dzięki poruszaniu się po torach, podnośnik zyskuje łatwość i szybkość w przemieszczaniu się.  Zdecydowanie ułatwia i przyspiesza to pracę.

Praca operatora podestów ruchomych to zawód, który jest dość popularny na rynku pracy

Każdy, kto chce pracować przy takich podestach musi najpierw zdobyć uprawnienia poprzedzone specjalistycznym szkoleniem. Nasze kursy są adresowane zarówno do osób indywidualnych, jak i grup oraz mogą odbywać się w naszym ośrodku oraz u klienta.
Na zajęciach poznasz niezbędną wiedzę dotyczącą budowy oraz obsługi maszyn, a po skończonym kursie teoretycznym, odbędziesz ćwiczenia na naszych maszynach, gdzie wykorzystasz wiedzę w praktyce. Szkolenie zakończone jest egzaminem, który daje uprawnienia do pracy na wysokościach.
Nasze szkolenie są sprawdzone i zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Jakie maszyny możesz obsługiwać po ukończonym szkoleniu?

 • podesty ruchome montowane na pojeździe (w tym kolejowym),
 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne,
 • podesty ruchome przewoźne.

Zakres szkolenia:

 • pracownicy podczas pracy na podeścieinformacje o dozorze technicznym (wymogi kwalifikacyjne dla osób pracującym z urządzeniami transportu bliskiego oraz jakie urządzenia podlegają dozorowi),
 • wiedza ogólna o podestach (budowa części mechanicznej i elektrycznej),
 • budowa i działanie podestów,
 • zagrożenia podczas pracy z podestami,
 • praca w szczególnych warunkach (transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych oraz w pobliżu linii energetycznych),
 • urządzenia zabezpieczające,
 • eksploatacja i obowiązki operatora,
 • praca na wysokości – zasady bezpieczeństwa,
 • przepisy BHP i przeciwpożarowe,
 • obowiązki operatora przed, w trakcie i po pracy,
 • zajęcia praktyczne.

Wymagania od uczestników szkolenia:

 • ukończone 18 lat,
 • co najmniej podstawowe wykształcenie,
 • brak zdrowotnych przeciwwskazań do pracy na stanowisku.

Każdy kurs kończy się egzaminem zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, a jego pozytywny wynik oznacza wydanie uprawnień.

Po zdanym egzaminie otrzymasz:

 • legitymację będącą uprawnieniami na podesty ruchome: wolnobieżne, montowane na pojeździe oraz przewoźne,
 • zaświadczenie o odbytym szkoleniu, zawierające ramowy program kursu.

Pomożemy Ci wypełnić wniosek pozwalający na przystąpienie do egzaminu oraz będziemy pośrednikami we wszelkich formalnościach z tym związanych.

Kategorie uprawnień

pracownicy podczas pracy na podeścieWraz z nowym rozporządzeniem uprawnienia bezterminowe mają teraz swój okres ważności oraz zmieniły się kategorie. Lista i ważność wyglądają następująco:

 • podesty na pojazdach kolejowych – ważność 10 lat
 • podesty ruchome stacjonarne – ważność 10 lat,
 • podesty ruchome wiszące – ważność 10 lat,
 • podesty ruchome masztowe – ważność 10 lat,
 • podesty ruchome przejezdne – ważność 5 lat.

Nasza firma oferuje także przedłużanie uprawnień. Jeśli przez ostatnie 5 lat, co najmniej 3 nieprzerwanie pracowałeś z podestami ruchomymi, możesz przedłużyć uprawnienia o kolejne 5 lub 10 lat w zależności od powyższych rodzajów podestów.

O nas

Nasze szkolenia od lat cieszą się dużą popularnością ze względu na dobrze wykwalifikowaną kadrę, jaką posiadamy. Z nami zdasz bez problemu, a inwestycja włożona w kurs i egzamin zwróci ci się szybko dzięki dobrze płatnej pracy z uprawnienia na operatora podestów kolejowych.

Warto też przy tym wspomnieć, że poza kursami operatorskimi oferujemy też szkolenia dla konserwatorów. Co istotne, jedna osoba może bez problemu zdobyć uprawnienia dla obu kategorii, co będzie dodatkowym plusem na rynku pracy.

Zapraszamy do zapisów, a w razie pytań do kontaktu.

Pytania i odpowiedzi

Jakie zakres przerabia się na szkoleniach operatorów podestów kolejowych?

Nauczymy Cię teorii i praktyki z podestów ruchomych na pojazdach kolejowych, ale nie tylko. Z naszymi uprawnienia będziesz mógł obsługiwać także podesty wolnobieżne i przenośne.

Jakie dokumenty otrzymam po zdanym egzaminie UDT?

Po pozytywnie zdanym egzaminie otrzymasz legitymację będącą uprawnieniami do wykonywania zawodu oraz zaświadczenie o odbytym szkoleniu z ramowym jego programem.

Jaki jest zakres tematów na szkoleniu operatorów podestów kolejowych?

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną niezbędną do obsługi podestów, m.in. informacje o dozorze technicznym, poznasz budowę i funkcję podestów, zapoznasz się z przepisami BHP, sytuacjami wyjątkowymi mogącymi wydarzyć się podczas pracy, a na koniec odbędziesz ćwiczenia praktyczne.

Jak długo są ważne uprawnienia?

Większość uprawnień na podesty jest ważna 10 lat, w tym na te na pojazdach kolejowych, wyłącznie na podesty ruchome przejezdne jest to 5 lat.

Na skróty:

 • Kurs na operatora żurawia stacjonarnego
 • Kurs obsługi dźwigów towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów
 • Szkolenia na żurawie pływające – zapraszamy przyszłych operatorów i konserwatorów
 • Kurs z wyciągów towarowych i wyciągów statków – jak zrobić?
 • Szkolenie UDT z obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych