operator układnicy magazynowej.

Firma “ERGON” szkoli specjalistów na terenie całej Polski, z nami z łatwością zdobędziesz kwalifikacje zawodowe. Posiadamy gwarancję jakości. Zaufało nam tysiące klientów!

Kurs na układnice magazynową przygotowuje uczestników do obsługi jak i konserwacji urządzenia, które są wykorzystywane w magazynach i halach m.in. do transportu ładunku.

Program szkoleniowy

Zajęcia w naszym ośrodku szkoleniowym są prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Kursant rozpoczyna szkolenie od zajęć wykładowych na których zapozna się z bezpieczną eksploatacją, po czym przechodzi do wykonywania zajęć praktycznych, pod okiem naszych specjalistów.

Najważniejsze zagadnienia omawiane podczas szkolenia to:

 • zasady i obowiązki operatora
 • budowa i funkcje urządzenia
 • dozór techniczny
 • zasady BHP
 • magazyny wykorzystujące układnice. 

Egzamin i uprawnienie

układnica magazynowa na hali produkcyjnej.Po zakończonym szkoleniu, w naszym ośrodku, uczestnik może podjąć się zdania egzaminu przed komisja powołana przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Test składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna polega na sprawdzeniu wiadomości na temat układnic magazynowych.

Cześć praktyczna polega na sprawdzeniu umiejętności, egzaminowany operuje układnicą magazynową według polecenia egzaminatora UDT.

Pozytywnie zdany egzamin UDT daje nam możliwość do wykonywania zwodu operatora jak i konserwatora układnic magazynowych. Zdobyte zaświadczenie kwalifikacyjne jest ważne przez 10 lat od ich nabycia.

Konserwator układnic magazynowych

Kurs na konserwatora układnic magazynowych, tak jak w przypadku szkolenia operatora tego urządzenia jest także podzielone na dwie części. Uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę ogólną i z zakresu konserwacji na temat urządzenia, po czym wykonują zadania naprawcze.

Główne zagadnienia podczas szkolenia konserwatora to m.in.:

 • plany konserwacyjne
 • prace naprawcze i serwisowe
 • informacje na temat podziału i funkcji układnic magazynowych
 • zasady BHP i przepisy prawne
 • badanie techniczne i okresowe
 • narzędzia do wykonywania prac konserwacyjnych.

Jesteśmy jedną z niewielu firm, przeprowadzających szkolenia na konserwatora układnicy magazynowej.

Podział i rodzaj układnic

naprawa układnicy magazynowej.

Podział ze względu na rodzaj:

 • podwieszane – z obrotnicą i wózkiem KBK
 • jednokolumnowe (słupkowe) – ustrojem nośnym jest słup
 • dwukolumnowe (ramowe) – ustrojem nośnym jest rama
 • suwnicowe – występują z wózkiem kolumnowym.

Podział ze względu na sterowanie:

 • sterowanie półautomatyczne
 • sterowanie automatyczne
 • sterowanie ręczne.

Podział ze względu na rodzaj mechanizmu podającego:

 • widły
 • przenośnik
 • chwytak

 Warunki przystąpienia do szkolenia

 • skończone 18 lat
 • wykształcenie minimum podstawowe
 • brak przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy.

Inne kursy zawodowe:

 • kurs na operatora koparki
 • kurs na konserwatora rusztowań
 • szkolenie na prace wysokościowe
 • kursy G1, G2 i G3.

Pytania i odpowiedzi

Przez ile lat są ważne uprawnienia operatora układnicy magazynowej?

Zaświadczenie kwalifikacyjne operatora układnicy magazynowej, wydane przez UDT jest ważne przez 10 lat.

Czym zajmuje się konserwator układnicy magazynowej?

Konserwator układnicy magazynowej zajmuje się m.in. przeglądami okresowymi i wszelkimi pracami naprawczymi.

Jakie jest sterowanie w układnicy magazynowej?

W układnicy magazynowej, wyróżnia się 3 rodzaje sterowań są to automatyczne, półautomatyczne i ręczne.

Jakie należy mieć wykształcenie, aby przystąpić do szkolenia na operatora układnicy magazynowej?

Aby wziąć udział w szkoleniu na operatora układnicy magazynowej należy posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe.

Na skróty:

 • Kurs konserwacji podnośników koszowych – uprawnienia UDT
 • Kurs na operatora żurawi pokładowych 
 • Kurs na maszyny budowlane
 • Sygnalista hakowy – kompleksowe szkolenie UDT
 • Kurs wysokościowy