Scissor lift - podnośnik nożycowy, boom lift - podnośnik koszowy - urządzenia wykorzystywane m.in. na platformach wiertniczychSzkolenie jest przeznaczone dla kandydatów na operatorów podestów ruchomych, którzy chcą zdobyć kwalifikacje do pracy z tymi urządzeniami na lądzie i morzu. Jego program został przygotowany zgodnie ze standardami MEWP ISO 18878, aby zapewnić najwyższą jakość kształcenia oraz wiedzę potrzebną w pracy na lądzie i na morzu, w tym na platformach wiertniczych. Ukończenie kursu jest honorowane w krajach zrzeszonych w OMHEC (Offshore Mechanical Handling Equipment Committee): Danii, Holandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Zajęcia przygotowujące do pracy na podestach ruchomych za granicą odbywają się w Warszawie lub w formie e-learningu na platformie edukacyjnej.

Podnośniki nożycowe (międzynarodowa nazwa: scissor lift)

To urządzenia zaliczane do kategorii podestów ruchomych wolnobieżnych. Składa się z podwozia na kołach, wysięgnika składanego w podobny sposób, jak nożyce, oraz z platformy roboczej. Platforma – kosz służy do transportu pracowników i narzędzi na miejsce wykonywania prac. Podesty nożycowe mogą mieć różne układy podnoszenia: teleskopowy, przegubowy lub mieszany, przegubowo-teleskopowy. Na platformie mieści się zazwyczaj kilka osób – ich liczba i udźwig jest określona w instrukcji użytkowania urządzenia. Podnośnik nożycowy to urządzenie o napędzie spalinowym, elektrycznym lub hybrydowym. Tego typu podesty mogą być wykorzystywane do prac zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, w zależności od parametrów danego modelu.

Podnośniki koszowe (międzynarodowa nazwa: boom lift)

To popularny rodzaj podestu ruchomego samojezdnego, tak zwana zwyżka. Wysięgnik oraz platforma robocza (kosz) podnośnika są zamontowane na stałe na przyczepie samochodu ciężarowego. Poszczególne modele mogą różnić się od siebie udźwigiem i liczbą osób mieszczących się w koszu, maksymalnym obszarem roboczym, masą całkowitą oraz rodzajem napędu (elektryczny lub spalinowy). Zwyżki znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, mogą być wykorzystywane na przykład do: montażu konstrukcji stalowych (hal fabrycznych, magazynów), instalacji i napraw oświetlenia, prac budowlanych na dachu i elewacji budynków, czyszczenia szyb i ścian, montażu reklam wielkoformatowych czy pielęgnacji terenów zielonych.

Kurs na podesty ruchome dla operatorów za granicą

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o normy MEWP ISO 18878 oraz o OMHEC TRAINING STANDARD.

Najważniejsze zagadnienia poruszane na kursie operatorów podestów ruchomych:

  • Budowa i sposób działania poszczególnych elementów podnośników koszowych (boom lift) i podnośników nożycowych (scissor lift)
  • Zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy pracy z urządzeniami na lądzie i morzu
  • Badania i próby podestów ruchomych
  • Przepisy dotyczące eksploatacji podnośników

Część teoretyczna jest uzupełniona o zajęcia praktyczne z wykorzystaniem omawianych urządzeń.

Obsługa podnośników koszowych (boom lift) i nożycowych (scissor lift) za granicą wymaga posiadania certyfikatuEgzamin i certyfikat

Szkolenie jest zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po jego zaliczeniu uczestnik otrzymuje certyfikat w formie elektronicznej. Uprawnienia są ważne przez 5 lat i obowiązują na terenie następujących krajów: Norwegii, Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii.

Za dodatkową opłatą (300 zł) istnieje możliwość wystawienia tzw. Hot Work – plastikowej karty o formacie karty kredytowej.

Do czasu wystawienia certyfikatu uczestnik kursu może korzystać z certyfikatu tymczasowego, uprawniającego do wykonywania pracy.

Kurs operatora podestów ruchomych za granicą – możliwości zatrudnienia

Operatorzy podnośników koszowych i nożycowych to specjaliści szeroko poszukiwani na zagranicznych rynkach pracy. Posiadając obowiązujące w wymienionych krajach uprawnienia, można wykonywać prace konserwacyjne, budowlane, instalacyjne. Wystawiany przez akredytowanych instruktorów Ośrodka certyfikat daje również możliwość podjęcia dobrze płatnej pracy na platformach wiertniczych w Norwegii.

 

Na skróty:

  • Kurs na konserwatora podestów ruchomych wiszących
  • Obsługa i konserwacja urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających ładunek
  • Kurs na konserwatora układnic magazynowych
  • Kurs: podesty ruchome wiszące
  • Kurs dla operatorów podestów ruchomych stacjonarnych