O nas

eksploatacja wyciągów narciarskich w górach

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON prowadzi szkolenia z zakresu Urządzeń Transportu Bliskiego i Linowego. W swojej ofercie posiadamy kurs na wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno – sportowych. Nasz główny Ośrodek szkoleniowy znajduje się w Warszawie, ale szkolimy specjalistów na terenie całej Polski. Posiadamy Ośrodki w większych miastach, a także oferujemy naszym klientom dojazd pod wskazany adres. 

Program szkolenia 

Program nauczania w naszym Ośrodku jest zgodny z normami Urzędu Transportu Linowego. Kandydat nauczy się niezbędnych umiejętności do bezpiecznego wykonywania zawodu. Zajęcia teoretyczne zawierają ogólną wiedzę na temat BHP, budowy i bezpiecznej eksploatacji UTL. Zajęcia praktyczne polegają na sprawdzeniu zdobytej wiedzy podczas wykładów na wykonywaniu zadań, pod okiem naszych specjalistów. 

Tematyka zajęć

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia: 

 wyciągi turystyczno-sportowe
 • zasady bezpiecznej obsługi UTL, 
 • ochrona przeciwpożarowa, 
 • badania kontroli ruchu, 
 • eksploatacja lin stalowych, 
 • typy i budowa wyciągów narciarskich, 
 • prace naprawcze wyciągów, 
 • procedura sprowadzenia pojazdu i ewakuacji pasażerów, 
 • wykonanie zadań wyznaczonych przez egzaminatora, obejmujących pełne cykle pracy UTL. 

Zdobyte uprawnienia są ważne przez 5 lat. 

Personel specjalistyczny 

Obsługując wyciągi do przemieszczenia osób w celach turystyczno – sportowych wymaga się specjalistycznych kwalifikacji i przeszkolonego personelu, do którego zalicza się m.in.: 

 • operator peronowy,  
 • kierownik ruchu urządzenia transportu linowego, 
 • maszynista urządzenia transportu linowego, 
 • konserwator urządzenia transportu linowego. 

Kto może zostać operatorem? 

Operatorem tych urządzeń może zostać osoba, która: 

 • ma ukończone 18 lat, 
 • nie posiada przeciwskazań lekarskich do wykonywania pracy, 
 • posiada zaświadczenie o zdanym egzaminie. 
wyciągi narciarskie w Polsce

Specyfika wyciągów narciarskich 

Wyciąg narciarski do przemieszczania osób w celach turystyczno – sportowych to urządzenia transportu linowego, przeznaczone są do holowania ludzi, wyposażonych w sprzęt narciarski bez utraty kontaktu z trasą, za pomocą urządzeń holujących, wyróżnia się: 

 • wyciąg narciarski dla narciarzy przemieszczanych po wodzie, 
 • wyciąg narciarski dla narciarzy przemieszczanych po śniegu lub gruncie stałym. 

Rodzaje wyciągów narciarskich 

Wyróżniamy następujące wyciągi:

 • kolej linowa, 
 • kolej linowo – terenowa, 
 • kolej gondolowa, 
 • wyciąg bezpodporowy, 
 • wyciąg orczykowy, 
 • wyciąg talerzykowy, 
 • wyciąg krzesełkowy, 
 • wyciąg koszykowy. 

Nasze pozostałe kursy

Ponadto w naszym Ośrodku prowadzimy m.in. takie kursy jak: 

 • kurs na operatora koparko – ładowarki, 
 • szkolenie gazowe, 
 • kurs na wózki widłowe, 
 • kursy na prace wysokościowe. 

Pytania i odpowiedzi

Na jak długo są przyznawane uprawnienia do obsługi wyciągów turystyczno–sportowych?

Uprawnienia na wyciągi do przemieszczania osób w celach turystyczno–sportowych, są ważne przez 5 lat. 

Jakie wyróżniamy wyciągi narciarskie dla narciarzy?

Wyróżniamy wyciągi narciarskie dla narciarzy przemieszczanych po wodzie, śniegu i gruncie stałym. 

Czy zajęcia teoretyczne mogą zostać przeprowadzone online?

Tak, w naszej ofercie szkoleniowej, przeprowadzamy wykłady w formie online. 

Na skróty:

 • Kurs dla operatorów podestów ruchomych stacjonarnych
 • Kurs: podesty ruchome masztowe – obsługa
 • Szkolenie UDT na konserwatora zwałowarko – ładowarek
 • Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT
 • Uprawnienia UDT na operatora dźwigów budowlanych