prace alpinistyczneTechniki (system) dostępu linowego jest to osobisty system ochrony przed upadkiem. Jest to również metoda pracy na wysokościach. Jako główny element systemu bezpieczeństwa stosowane są liny o niskim napięciu, przymocowane do stałych lub ruchomych urządzeń (punktów) kotwiczących. Do prac bez podparcia używa się co najmniej dwóch lin, liny roboczej – do zjeżdżania, wchodzenia zabezpieczenia oraz liny ratunkowej – zapewniającej utrzymanie się w sytuacji awaryjnej. Techniki te znacznie ułatwiają wykonywanie prac na wysokości.

Zasady organizacji pracy z wykorzystaniem systemu dostępu linowego

Wykonywanie prac na wysokości rozpoczyna się już na etapie planowania. Czas trwania i złożoność zależy od złożoności zadania. Oprócz rozwiązywania problemów technologicznych, technicznych i organizacyjnych bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac, na tym etapie przeprowadzana jest analiza ryzyka. Niezbędne jest zidentyfikowani wszystkich istniejących czynników szkodliwych i niebezpiecznych, ewentualnych zagrożeń dla pracowników, osób nieuprawnionych oraz majątku materialnego. Na każde zagrożenie należy znaleźć środki, które wyeliminują lub zmniejszą ryzyko. Na etapie planowania ustalana jest lista sposoby stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz innego niezbędnego sprzętu ochronnego. Opracowywane są również plany ewakuacji i ratownictwa z wysokości. Po zakończeniu planowania sporządzana jest niezbędna dokumentacja.

Potem następuje etap prac przygotowawczych. Niezbędne jest zapobieganie przedostawaniu się ludzi w strefę niebezpieczeństwa spadających przedmiotu. W tym celu instalowane są ogrodzenia. Często wymagane jest przydzielenie pracownika do ochrony strefy zagrożenia. Jeżeli istnieją jakiekolwiek niestabilne kruche konstrukcje lub przedmioty, które mogą spać nad miejscem pracy, należy je usunąć lub naprawić. Wszelkie inne prace wykonywane nad i pod pracownikami przy użyciu systemów dostępu linowego jak i prace podnośników i innych mechanizmów ruchomych muszą zostać przerwane. Liny kotwiczące są mocowane w większości przypadków nad miejscem pracy. Przed zainstalowaniem urządzeń kotwiczących należy sprawdzić wybrane podpory i upewnić się, że są nienaruszone. System dostępu linowego i system powstrzymania upadku muszą mieć oddzielne urządzenia kotwiczące. Jeśli wybrane podpory same znajdują się na wysokości, należy również użyć środków ochrony przed upadkiem, aby uzyskać do nich dostęp. Jako elastyczne liny w systemach dostępu linowego stosuje się zwykle specjalne liny syntetyczne, które posiadają określone właściwości wytrzymałościowe i dynamiczne. Liny są delikatnie opuszczane na miejsce pracy. Na ich końcach wymagane są węzły blokujące, aby zapobiec rozłączeniu się asekuracji i przyrządów zjazdowych. Jeśli długość liny jest większa niż różnica wysokości, najlepiej jest pozostawić zwinięty nadmiar w pobliżu miejsca mocowania liny kotwiczącej – może to zapobiec zabrudzeniu, uszkodzeniu lub zaczepieniu się o ruchome mechanizmy. Liny należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przed użyciem lin pracownik musi upewnić się, że są one zamocowane i nie są używane przez innego pracownika. Musi on również dokonać przeglądu swojego sprzętu chroniącego przed upadkiem oraz przeprowadzić kontrolę działania urządzeń asekuracji, przyrządu zjazdowego, obejm itp. Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych i wdrożeniu środków bezpieczeństwa można przystąpić do korzystania z systemu dostępu linowego.

pracownik wykonujące prace na wysokościach

Szkolenie alpinistyczne

Praca na wysokościach z użyciem technik dostępu linowego jest pracą, która wymaga odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenie. Nie każda osoba jest w stanie taką prace wykonywać. Tylko osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia mają prawo pracować na takim stanowisku. Jeżeli chcesz posiąść takie uprawnienia serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. W ofercie można znaleźć kursy na poziomie podstawowym jak i zaawansowanym. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywać różnego rodzaju prace na wysokości, a także dla pracowników, którzy pracują na wysokościach i podczas swojej pracy muszą wiedzieć jak korzystać ze sprzętu oraz punktów kotwiczących. Aby wziąć udział w kursie chętne osoby muszą przedstawić odpowiednie oświadczenie potwierdzające brak jakichkolwiek medycznych przeciwskazań by pracować na wysokości powyżej 3 metrów. Szkolenia obejmują część teoretyczną jak i część praktyczną.

Rodzaj zajęćOpis
TeoriaPodczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się z przepisami bezpieczeństwa pracy; charakterystyką sprzętu używanego do wykonywania prac na wysokości; zasadami organizacji miejsca pracy oraz organizacji zabezpieczenia pracowników podczas pracy na wysokości; własnościami strukturalnymi i wytrzymałościowymi elementów budynków, konstrukcji i budowli, na których prowadzone są prace; zagrożeniami, mogącymi zaistnieć podczas pracy, jak je ocenić i wyeliminować lub zminimalizować. Kursanci uczą się w jaki sposób dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i jak prawidłowo z nich korzystać.
PraktykaZajęcia praktyczne obejmują praktyczne ćwiczenia wspinania się po drabinie z użyciem różnego rodzaju sprzętem zabezpieczającym oraz w praktyce przeprowadzenie procedury ratunkowej z użyciem różnego typu sprzętu ratunkowego. Kursanci również w praktyce ćwiczą różne techniki, które stosuje się podczas pracy na wysokości.

pracownik wykonujące prace na wysokościach

Zapewniamy bezpieczeństwo, specjalistyczny sprzęt oraz ekskluzywny program szkoleń. Gwarantujemy nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Zajęcia w ośrodku szkoleniowym prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych instruktorów, którzy posiadają duże doświadczenie w alpinizmie. Szkolenia zorientowane są na praktykę, uczestnicy od razu stosują zdobytą wiedze teoretyczną w praktyce.  Po ukończeniu teoretycznej oraz praktycznej części kursu i pozytywnie zdanym egzaminie kursanci otrzymują certyfikat uprawniający do wykonywania prac na wysokości.

Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami i uczestnictwa w szkoleniach!!!