prace alpinistyczne

Kurs z dostępu linowego

Techniki (system) dostępu linowego jest to osobisty system ochrony przed upadkiem, a także metoda pracy na wysokościach. Jako główny element systemu bezpieczeństwa stosowane są liny o niskim napięciu, przymocowane do stałych lub ruchomych urządzeń (punktów) kotwiczących. Do prac bez podparcia używa się co najmniej dwóch lin, liny roboczej – do zjeżdżania, wchodzenia zabezpieczenia oraz liny ratunkowej – zapewniającej utrzymanie się w sytuacji awaryjnej. Techniki te znacznie ułatwiają wykonywanie prac na wysokości. 

Zasady organizacji pracy z wykorzystaniem systemu dostępu linowego 

  • Etap planowania. 

Wykonywanie prac na wysokości rozpoczyna się już na etapie planowania. Czas trwania i złożoność tego procesu zależy od stopnia skomplikowania zadania. Oprócz rozwiązywania problemów technologicznych, technicznych i organizacyjnych bezpośrednio związanych z wykonywaniem prac, na tym etapie przeprowadzana jest także analiza ryzyka. Niezbędne w tej kwestii jest zidentyfikowanie wszystkich istniejących czynników szkodliwych i niebezpiecznych, ewentualnych zagrożeń dla pracowników, osób nieuprawnionych oraz majątku materialnego. Na każde zagrożenie należy znaleźć środki, które wyeliminują lub zmniejszą ryzyko. Na etapie planowania ustalana jest lista sposobów stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz innego niezbędnego sprzętu ochronnego. Opracowywane są również plany ewakuacji i ratownictwa z wysokości. Po zakończeniu planowania sporządzana jest niezbędna dokumentacja. 

  • Etap prac przygotowawczych. 

Potem następuje etap prac przygotowawczych. Niezbędne jest zapobieganie przedostawaniu się ludzi w strefę niebezpieczeństwa. W tym celu instalowane są ogrodzenia. Często wymagane jest przydzielenie pracownika do ochrony strefy zagrożenia. Jeżeli istnieją jakiekolwiek niestabilne kruche konstrukcje lub przedmioty, które mogą spaść nad miejscem pracy, należy je usunąć lub naprawić. Wszelkie inne prace wykonywane nad i pod pracownikami przy użyciu systemów dostępu linowego oraz prace podnośników i innych mechanizmów ruchomych muszą zostać przerwane. Liny kotwiczące są mocowane w większości przypadków nad miejscem pracy. Przed zainstalowaniem urządzeń kotwiczących należy sprawdzić wybrane podpory i upewnić się, że są nienaruszone. System dostępu linowego i system powstrzymania upadku muszą mieć oddzielne urządzenia kotwiczące. Jeśli wybrane podpory same znajdują się na wysokości, należy również użyć środków ochrony przed upadkiem, aby uzyskać do nich dostęp.  

  • Środki ochrony przed upadkiem z wysokości 

Jako elastyczne liny w systemach dostępu linowego stosuje się zwykle specjalne liny syntetyczne, które posiadają określone właściwości wytrzymałościowe i dynamiczne. Liny są delikatnie opuszczane na miejsce pracy. Na ich końcach wymagane są węzły blokujące, aby zapobiec rozłączeniu się asekuracji i przyrządów zjazdowych. Jeśli długość liny jest większa niż różnica wysokości, najlepiej jest pozostawić zwinięty nadmiar w pobliżu miejsca mocowania liny kotwiczącej – może to zapobiec zabrudzeniu, uszkodzeniu lub zaczepieniu się o ruchome mechanizmy. Liny należy chronić przed kontaktem z ostrymi krawędziami. Przed użyciem lin pracownik musi upewnić się, że są one zamocowane i nie są używane przez innego pracownika. Musi on również dokonać przeglądu swojego sprzętu chroniącego przed upadkiem oraz przeprowadzić kontrolę działania urządzeń asekuracji, przyrządu zjazdowego, obejm itp. Dopiero po wykonaniu wszystkich czynności przygotowawczych i wdrożeniu środków bezpieczeństwa można przystąpić do korzystania z systemu dostępu linowego. 

osoba w kasku

Szkolenie alpinistyczne 

Praca na wysokościach z użyciem technik dostępu linowego jest pracą, która wymaga odpowiednich umiejętności, wiedzy oraz doświadczenia. Nie każda osoba jest w stanie taką prace wykonywać. Tylko osoby posiadające specjalistyczne uprawnienia mają prawo pracować na takim stanowisku. Jeżeli chcesz zdobyć uprawnienia, serdecznie zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach. W ofercie można znaleźć kursy na poziomie podstawowym, jak i zaawansowanym. Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą nauczyć się wykonywać różnego rodzaju prace na wysokości, a także dla pracowników, którzy pracują na wysokościach i podczas swojej pracy muszą wiedzieć jak korzystać ze sprzętu oraz punktów kotwiczących. Aby wziąć udział w kursie chętne osoby muszą przedstawić odpowiednie oświadczenie potwierdzające brak jakichkolwiek medycznych przeciwskazań, by pracować na wysokości powyżej 3 metrów, być pełnoletnie oraz posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe. Szkolenia obejmują część teoretyczną, jak i część praktyczną. 

Rodzaj zajęć Opis 
Teoria Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy zapoznają się z przepisami bezpieczeństwa pracy, charakterystyką sprzętu używanego do wykonywania prac na wysokości; zasadami organizacji miejsca pracy oraz organizacji zabezpieczenia pracowników podczas pracy na wysokości, własnościami strukturalnymi i wytrzymałościowymi elementów budynków, konstrukcji i budowli, na których prowadzone są prace; zagrożeniami, mogącymi zaistnieć podczas pracy, jak je ocenić i wyeliminować lub zminimalizować. Kursanci uczą się także tego, w jaki sposób dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej i jak prawidłowo z nich korzystać. 
Praktyka Zajęcia praktyczne obejmują praktyczne ćwiczenia wspinania się po drabinie z użyciem różnego rodzaju sprzętu zabezpieczającego oraz przeprowadzenia procedury ratunkowej z użyciem różnego typu sprzętu ratunkowego. Kursanci również w praktyce ćwiczą różne techniki, które stosuje się podczas pracy na wysokości. 
pracownik wykonujący prace na wysokości

O nas 

Zapewniamy bezpieczeństwo, specjalistyczny sprzęt oraz bogaty program szkoleń. Gwarantujemy nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności. Zajęcia w ośrodku szkoleniowym prowadzone są wyłącznie przez certyfikowanych instruktorów, którzy posiadają duże doświadczenie w alpinizmie. Szkolenia zorientowane są na praktykę, gdzie podczas ćwiczeń stosuje się zdobytą wiedzę. Po ukończeniu teoretycznej oraz praktycznej części kursu i pozytywnie zdanym egzaminie, kursanci otrzymują certyfikat uprawniający do wykonywania prac na wysokości. Gorąco zachęcamy do skontaktowania się z nami i uczestnictwa w szkoleniach.

kurs wysokościowy

Na skróty:

  • Sygnalista hakowy – kompleksowe szkolenie UDT
  • Kurs wysokościowy
  • Szkolenia z dostępu budowlanego
  • Szkolenie z dostępu budowlanego
  • Kurs na szelki budowlane