O szkoleniu w ERGON

kursanci w sali wykładowej podczas szkolenia

W ERGON wysoko cenimy sobie sprawne i efektowne przekazywanie wiedzy naszym kursantom. Opracowaliśmy własny program szkoleniowy, który pozwoli przyswoić przyszłym pracownikom zakładów pracy niezbędną wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ. Każdy – czy to pracownik czy pracodawca – powinien zapewnić sobie bezpieczne miejsce pracy zgodnie z wymogami prawnymi i zdrowym rozsądkiem. Instruktorzy przekażą wiedzę o działaniach zapobiegawczych, wobec niebezpieczeństw w zakładzie pracy, jak udzielić pierwszej pomocy oraz jak zachować się podczas zagrożenia pożarowego.  

Beneficjenci szkoleń BHP i PPOŻ? 

Nasz program szkoleniowy obejmuje organizację kursów dla grup zorganizowanych oraz szkolenia indywidualne. Przedsiębiorcy zobligowani są do zapoznania swoich pracowników z aktualnymi wymogami BHP i PPOŻ. Jeśli nie wywiążą się z tego zadania, może grozić im grzywna pieniężna, dlatego nie warto z nich rezygnować. Każda nowo zatrudniona osoba powinna zostać gruntownie przeszkolony pierwszego dnia pracy, natomiast stali pracownicy muszą regularnie odbywać ponowne szkolenia w celu ich aktualizacji. 

Zakres tematyczny – szkolenia BHP i PPOŻ 

Szkolenia obejmują obowiązkowy zakres tematów, do przedstawienia i zrealizowania. Są to wątki obejmujące zakres: 

gaśnica bezpieczeństwa na szkoleniu BHP
 • stwarzania warunków pracy bez ryzyka na danych stanowiskach, 
 • obowiązków pracodawcy i pracownika mając na uwadze przepisy BHP i PPOŻ, 
 • oceniania zagrożenia i ryzyka w pracy, 
 • zabezpieczenia siebie i innych w razie przypadków zagrożenia, 
 • reagowanie podczas kryzysowych sytuacji, 
 • udzielanie pierwszej pomocy sobie i współpracownikom, 
 • poznanie zasad oznakowania i prowadzenia ewakuacji, 
 • zaznajomienie z procedurami alarmowymi, 
 • oszacowanie potencjalnych zagrożeń pożarowych i ich zażegnanie, 
 • obsługiwanie gaśnic, 
 • stosowanie bezpośrednich środków ochrony. 

Inne kursy w naszej ofercie 

 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • konserwacje Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych.

Pytania i odpowiedzi

Czy szkolenia BHP i PPOŻ należy aktualizować?

Tak, szkolenia muszą być regularnie odnawiane. Szkolenia wstępne co rok, a szkolenia okresowe co sześć miesięcy.

Kto zobligowany jest do przeprowadzania szkoleń BHP i PPOŻ?

Obowiązek szkolenia pracowników w zakresie BHP i PPOŻ przypada na pracodawców, którzy często korzystają z usług Ośrodków szkoleniowych. 

Na skróty:

 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenia BHP – zakres instruktaży stanowiskowych
 • Szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Szkolenia BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO