rusztowania Scaffolds EU podczas eksploatacji

Główne założenia kursu na Scaffolds 

Celem kursu z bezpiecznej eksploatacji rusztowań Scaffolds EU jest wykwalifikowanie pracowników w zakresie: obsługi, montażu, przeglądu i demontażu rusztowań zgodnie z normami Scaffolds EU, honorowanymi na terenie Unii Europejskiej. Zapisując się na kurs, dzięki naszym fachowym szkoleniowcom, zdobędziesz niezbędną wiedzę montażysty. 

Przebieg szkolenia Scaffolds EU 

Opracowaliśmy program szkoleniowy zgodnie z wytycznymi Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Kurs dzieli się na część teoretyczną i część praktyczną. W części teoretycznej kursant zapoznaje się i realizuje wykaz tematów na wykładach. W części praktycznej przyszły monter rusztowań wykonuje zadania takie jak: montaż, obsługa i demontaż rusztowań pod okiem szkoleniowców, na placu manewrowym. 

Program kursu

Program szkolenia zawiera szereg zagadnień, takich jak: 

 • zapoznanie z zasadami BHP,  
 • użytkowanie eksploatacyjne rusztowań,  
 • technologie montażu i demontażu,  
 • prace naprawcze i konserwacyjne.  
montaż rusztowań Scaffolds EU

Egzamin po kursie 

Zwieńczeniem szkolenia jest odbycie egzaminu państwowego pod nadzorem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kursanci wykazują tam wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego eksploatowania rusztowań. Pozytywny wynik egzaminu gwarantuje uzyskanie uprawnień montażysty rusztowań nadanych przez komisję IMBiGS. Możliwe jest również pozyskanie uprawnień zgodnych z normami Scaffolds EU. Certyfikaty obowiązują na terenie całej Unii Europejskiej i są one ważne przez 5 lat. Należy je odnawiać przed wygaśnięciem daty na dokumencie. 

Realizacja tematów i zadań na szkoleniu 

Szkoleniowcy na kursie montera rusztowań zapoznają się kompleksowo z: 

 • stosowaniem przepisów, zasadami i procedurami bezpieczeństwa, 
 • wykonywaniem analiz ryzyka i bezpieczeństwa zadań, 
 • pracą w szczególnych warunkach, takich jak zamknięte przestrzenie lub podczas pracy z działającymi instalacjami, 
 • szacowaniem ilości materiału potrzebnego do budowy rusztowania,  
 • stosowaniem elementarnych zasad montażu, uwzględniających wytrzymałość, masę, sztywność, stabilność i bezpieczeństwo rusztowania, 
 • samodzielnym montażem i demontażem rusztowania, oraz korekcją zauważonych wad, 
 • samodzielnym montażem i demontażem rusztowań za pomocą rysunku technicznego, 
 • dokonaniem inspekcji eksploatowanych rusztowań, 
 • sterowaniem systemem kontroli rusztowań (ScaffTag), 
 • użytkowaniem środków ochrony indywidualnej – wymaganej odzieży roboczej, 
 • ergonomią pracy. 

Wymagania dla kursantów 

Przed przystąpieniem do procesu szkolenia, od kursantów wymaga się by: 

 • mieli ukończone 18 lat,  
 • posiadali wykształcenie minimum podstawowe,  
 • nie mieli przeciwwskazań lekarskich do wykonywania zawodu, 
 • często wymaga się również kursów wysokościowych. 

Praca montera rusztowań 

 pracownik na rusztowaniu podczas pracy

Monter rusztowań w pracy będzie odpowiedzialny za: 

 • montaż, demontaż, obsługę i przegląd rusztowań zgodnie z wymogami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zasadami BHP, 
 • kontrolę elementów konstrukcji przed pracą, w trakcie i po jej zakończeniu, 
 • kontrolę jakości wykonanego rusztowania i ewentualnych napraw. 

Gdzie szkolimy? 

Wszystkie szkolenia z oferty ERGON przeprowadzamy w naszym Ośrodku w Warszawie oraz pozostałych lokalizacjach na terenie całego kraju. W przypadku większych grup zorganizowanych uruchomiliśmy usługę dojazdu do siedziby klienta w celach szkoleniowych. 

Wykaz innych kursów ERGON

 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora. 

Pytania i odpowiedzi

Jakie zagadnienia porusza się na kursie rusztowań Scaffold EU?

Główne zagadnienia to: poznanie zasad BHP, bezpieczne eksploatowanie rusztowań, nauka technologii montażowych, obeznanie z pracami naprawczymi i konserwacyjnymi. 

Jakie są wymagania dla kursantów przed rozpoczęciem szkolenia?

Wymaga się by kursanci mieli ukończone 18 lat, posiadali ważne badania lekarskie i minimum podstawowe wykształcenie.

Na skróty:

 • Kurs na montera pomp ciepła
 • Kurs na montera rusztowań
 • BHP i PPOŻ
 • Kurs na konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego w ERGON
 • Szkolenie przeciwpożarowe dla pracowników