Dla kierowców przewożących towary niebezpieczne i posiadających podstawowe uprawnienia Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON przygotował kurs specjalistyczny. To kurs ADR przeznaczony do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach, materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Kurs zakończony jest egzaminem, którego pozytywne zaliczenie nadaje uprawnienia ADR. Uczestnik musi prawidłowo odpowiedzieć na co najmniej 12 pytań z 18 dla kursów dla cystern lub 10 z 15 dla kursów klasy 1 oraz klasy 7.

Oferowane przez nas kursy to:

  • kurs specjalistyczny dla cystern – dotyczy przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w samochodach wyposażonych w cysterny. Obejmuje tematykę taką jak: przepisy i szczególne wymagania dotyczące używania pojazdu i zachowania się pojazdów na drodze, zasady znakowania cystern i umieszczania nalepek o charakterze ostrzegawczym na podstawie dopuszczenia pojazdu do przewozu towarów niebezpiecznych
  • kurs specjalistyczny klasa 1 – dotyczy przewozu drogowego przedmiotów i materiałów wybuchowych. Włącza tematykę taką jak: zagrożenia związane z przewozem materiałów i przedmiotów wybuchowych, w tym materiałów pirotechnicznych, a także przepisy dotyczące pakowania oraz wspólnego ładowania materiałów klasy 1
  • kurs specjalistyczny klasa 7 – dotyczy przewozu drogowego materiałów promieniotwórczych. Włącza tematykę taką jak: zagrożenia przewozu materiałów promieniotwórczych, przepisy pakowania, ładowania wspólnego i manipulowania oraz składowania materiałów tego rodzaju, niezbędne środki bezpieczeństwa przy wypadkach z materiałem promieniotwórczym

Wymagania na kurs ADR specjalistyczny:

  • ukończone 21 lat
  • zakończony kurs ADR podstawowy
  • spełnienie wymogów Ustawy o ruchu drogowym oraz Ustawy o transporcie drogowym

W naszym ośrodku kursy specjalistyczne ADR prowadzone są przez doświadczonych instruktorów i wykładowców. Uczestnikom udostępniamy pomocne materiały szkoleniowe i testy do łatwiejszego zaliczenia egzaminu i uzyskania uprawnień.

Zapraszamy do wybrania naszej oferty!