W naszym ośrodku organizujemy szkolenia BHP nie tylko dla nowo zatrudnionych pracowników! Zgodnie z aktualnymi przepisami każda osoba podejmująca pracę w firmie ma obowiązek odbycia tego szkolenia. Ponadto należy je odnawiać po upływie określonego czasu w zależności od stanowiska. Oferujemy atrakcyjne ceny oraz najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Jeśli chcesz utrzymać niskie statystyki wypadków w swojej firmie nie lekceważ szkoleń BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy). Zdarzają się one w każdym miejscu pracy, nie tylko w zawodach niebezpiecznych. Dbanie o zdrowie i życie pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, dlatego powinien zrobić wszystko co w jego mocy, aby im zapobiec. Świadomość oraz poczucie odpowiedzialności pracowników po przebytej nauce sprawia, że posiadają wiedzę jak postępować podczas pracy oraz zmniejszyć ryzyko zagrożeń. Dzięki naszemu ośrodkowi Ty i Twoi pracownicy będziecie wykonywać swój zawód bezpiecznie. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dotyczy ogółu norm związanych z warunkami pracy. Zasady przestrzegania tych zasad zostały unormowane w Kodeksie Pracy, które są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

uczestnicy na szkoleniu bhp

Jakie szkolenia BHP są w ofercie?

Wykonujemy dwa rodzaje szkoleń BHP:

 • szkolenie wstępne, które należy wykonać pierwszego dnia przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie. Jego celem jest zapoznać pracownika z zasadami pracy i bezpieczeństwa oraz przepisami panującymi w danym zakładzie. To pozwoli, aby w przyszłości móc uniknąć narażenia życia lub zdrowia swojego lub innych. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie go każdemu kto zostaje nowo zatrudniony w firmie. Szkolenie muszą odbyć zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, a także osoby na praktykach zawodowych lub studenckich.
 • szkolenie okresowe, przeprowadza się podczas trwania zatrudnienia, aby pracownik mógł dalej wykonywać swoje obowiązki na obejmowanym przez niego stanowisku. Szkolenie okresowe ma na celu przypomnieć i uporządkować nabytą już wiedzę oraz przybliżyć nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne.  W zależności od rodzaju wykonywanej pracy ustalana jest częstotliwość odbywania szkoleń. Pracodawcy powinni odbyć swoje pierwsze szkolenie w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy.

Kolejne z nich nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na:

 • rok, przy pracach szczególnie niebezpiecznych przez robotników
 • 3 lata, dla pozostałych stanowisk robotniczych
 • 5 lat, dla stanowisk nierobotniczych
 • 6 lat, u pracowników biurowych i administracyjnych

W ramach szkolenia wstępnego BHP wykonujemy również:

 • instruktaż ogólny ma na celu zapoznać nowo zatrudnionego pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przepisy BHP, które zawarte są w regulaminie lub Kodeksie Pracy również muszą zostać przedstawione pracownikowi. Osoba, która odbędzie szkolenie otrzymuje kartę BHP. Warto zaznaczyć, że jego czas nie może być krótszy niż 90 minut.
 • instruktaż stanowiskowy, którego zadaniem jest przedstawienie zasad bezpiecznego wykonywania danej pracy. Instruktaż nie może być krótszy niż 6 godzin i przeprowadzany jest przez przełożonego. Potwierdzeniem odbytego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP.

Otrzymasz również zaświadczenie ukończenia po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, który sprawdzi Twoją wiedzę. Egzamin jest przeprowadzany przez organizatora. Szkolenia BHP muszą odbywać się zawsze na koszt pracodawcy i podczas pracy i mogą być przeprowadzane przez:

 • pracownika służby bezpieczeństwa – w zakładach, gdzie zatrudnionych jest przynajmniej 100 pracowników. Pracodawca ma w obowiązku utworzyć służby BHP. W w tym przypadku instruktaż może zostać przeprowadzony przez pracownika takiej służby
 • pracodawca
 • pracownik wyznaczony przez pracodawcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP

Jaka jest cena kursu?

Zawsze dbamy o to, aby nasze ceny były przystępne. Zależą one przede wszystkim od liczby uczestników zajęć. Im większa liczba tym możemy zaoferować bardziej atrakcyjny rabat. Cennik możesz sprawdzić wchodząc na naszą stronę lub bezpośrednio kontaktując się z nami. Zawsze chętnie odpowiemy na Twoje pytania!

Gdzie odbywają się szkolenia?

Znajdujemy się w miastach tj. Warszawa, Kraków, Katowice i Bielsko-Biała. Zajęcia prowadzimy cały czas zgodnie z planem, który znajduje się na naszej stronie. Oferujemy także dojazd do klientów na terenie całej Polski. Wystarczy, że uzgodnisz detale z naszymi pracownikami. O wszystko zadbamy! Nie będziesz musiał się martwić o resztę.

Warto pamiętać jak ważne jest omawianie potencjalnych wypadków, do których uprzednio doszło w Twoim zakładzie pracy, to pomoże uświadomić pracowników o potencjalnych zagrożeniach i co robić, aby tych zdarzeń unikać w przyszłości. Poza obowiązkowymi szkoleniami oraz wymaganymi przepisami BHP polecamy dodatkowe szkolenia, m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna oraz szkolenie z ochrony przeciwpożarowej.

pracownik wykonujący prace niebezpieczne

Zapobieganie wypadkom oraz chorobom osób zatrudnionych pomoże zredukować liczbę zwolnień w Twojej firmie, zmniejszy ilość urlopów zdrowotnych oraz zapewni, że Twoi pracownicy będą czuć się w niej bezpiecznie, a Ty nie narazisz się na dodatkowe koszty związane z szukaniem zastępstwa.  Zapraszamy do zapinania się z naszą ofertą na naszej stronie internetowe! Nie zwlekaj! Zadzwoń do nas już dziś!