W naszym ośrodku organizujemy szkolenia BHP nie tylko dla nowo zatrudnionych pracowników, lecz także tych, którzy pragną uaktualnić już posiadane zaświadczenie. Oferujemy atrakcyjne ceny oraz najlepszych ekspertów w swojej dziedzinie. Jeśli pragną Państwo utrzymać niskie statystyki wypadków w swojej firmie, szkolenie BHP będzie na to najlepszym sposobem. Incydenty epizodyczne zdarzają się nie tylko w zawodach niebezpiecznych, lecz w każdym miejscu pracy. Dbanie o zdrowie i życie pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, dlatego powinien on zrobić wszystko, co w jego mocy, aby im zapobiec. Świadomość oraz poczucie odpowiedzialności pracowników po przebytej nauce sprawia, że posiadają oni wiedzę z zakresu tego, jak postępować podczas pracy, aby zmniejszyć ryzyko zagrożeń. Dzięki naszemu ośrodkowi zarówno pracodawca, jak i jego pracownicy będą wykonywać swój zawód bezpiecznie.  

uczestnicy na szkoleniu BHP

Jakie szkolenia BHP są w ofercie? 

Wykonujemy dwa rodzaje szkoleń BHP: 

 • szkolenie wstępne, które należy wykonać pierwszego dnia przed rozpoczęciem pracy w nowej firmie. Jego celem jest zapoznanie pracownika z zasadami pracy i bezpieczeństwa oraz przepisami panującymi w danym zakładzie. Pozwoli to, aby w przyszłości mógł on uniknąć narażenia życia lub zdrowia swojego lub innych. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie takiego kursu każdemu, kto zostaje nowo zatrudniony w firmie. Szkolenie muszą odbyć zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak też osoby na praktykach zawodowych lub studenckich, 
 • szkolenie okresowe, które przeprowadza się podczas trwania zatrudnienia, aby pracownik mógł dalej wykonywać swoje obowiązki na obejmowanym przez niego stanowisku. Szkolenie okresowe ma na celu przypomnieć i uporządkować nabytą już wiedzę oraz przybliżyć nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne. W zależności od rodzaju wykonywanej pracy, ustalana jest częstotliwość odbywania szkoleń. Pracownicy powinni odbyć swoje pierwsze szkolenie w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. 

Kolejne z nich nie mogą odbywać się rzadziej niż raz na: 

 • rok – przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wykonywanych przez robotników, 
 • 3 lata – dla pozostałych stanowisk robotniczych, 
 • 5 lat – dla stanowisk nierobotniczych, 
 • 6 lat – u pracowników biurowych i administracyjnych. 

W ramach szkolenia wstępnego BHP wykonujemy również: 

 • instruktaż ogólny, który ma na celu zapoznać nowo zatrudnionego pracownika z zasadami udzielania pierwszej pomocy. Przepisy BHP, które zawarte są w regulaminie lub Kodeksie Pracy również muszą zostać przedstawione pracownikowi. Osoba, która odbędzie szkolenie otrzymuje kartę BHP. Warto zaznaczyć, że czas ogólnego instruktażu nie może być krótszy niż 90 minut, 
 • instruktaż stanowiskowy, którego zadaniem jest przedstawienie zasad bezpiecznego wykonywania danej pracy. Instruktaż ten nie może być krótszy niż 6 godzin i przeprowadzany jest przez przełożonego. Potwierdzeniem odbytego szkolenia jest karta szkolenia wstępnego BHP. 
ludzie w kaskach

W ramach szkolenia otrzymają Państwo również zaświadczenie o jego ukończeniu. Certyfikat ten wydawany jest już po pozytywnym zdaniu egzaminu końcowego, który sprawdza wiedzę kursantów. Egzamin jest przeprowadzany przez organizatora kursu. Szkolenia BHP odbywają się na koszt pracodawcy w godzinach pracy i mogą być przeprowadzane przez: 

 • pracownika służby bezpieczeństwa – w zakładach, gdzie zatrudnionych jest przynajmniej 100 pracowników pracodawca ma w obowiązku utworzyć służby BHP (w tym przypadku instruktaż może zostać przeprowadzony przez pracownika takiej służby), 
 • pracodawcę, 
 • pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP. 

Jaka jest cena kursu? 

Zawsze dbamy o to, aby nasze ceny były przystępne. Zależą one przede wszystkim od liczby uczestników zajęć. Im więcej jest chętnych, tym atrakcyjniejszy rabat możemy zaoferować. Cennik mogą Państwo sprawdzić wchodząc na naszą stronę lub bezpośrednio kontaktując się z nami. Zawsze chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. 

Gdzie odbywają się szkolenia? 

Zajęcia prowadzimy głównie w Warszawie, ale organizowane są także w innych miastach na terenie Polski. W przypadku grup zorganizowanych w formie szkolenia zamkniętego, po uprzednim ustaleniu tego faktu ze zleceniodawcą, jesteśmy również w stanie dojechać do siedziby klienta – wystarczy uzgodnić detale z naszymi pracownikami, a o wszystko zadbamy.   

pracownik wykonujący prace niebezpieczne

Dlaczego szkolenie BHP jest tak ważne? 

Zgodnie z aktualnymi przepisami, każda osoba podejmująca pracę w firmie ma obowiązek odbycia tego rodzaju szkolenia. Ponadto należy je odnawiać po upływie określonego czasu w zależności od objętego stanowiska pracy. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy dotyczą ogółu norm związanych z warunkami pracy. Zasady BHP zostały unormowane w Kodeksie Pracy i są kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Warto pamiętać o tym, jak ważne jest omawianie potencjalnych wypadków, do których uprzednio doszło w Państwa zakładzie pracy, gdyż pomoże to uświadomić pracownikom potencjalne zagrożenia i to, co należy robić, aby tych zdarzeń unikać w przyszłości. Poza obowiązkowymi szkoleniami oraz wymaganymi przepisami BHP polecamy dodatkowe szkolenia, m.in. pierwsza pomoc przedmedyczna oraz szkolenie z ochrony przeciwpożarowej. Zapobieganie wypadkom oraz chorobom osób zatrudnionych bez wątpienia pomoże zredukować liczbę zwolnień w Państwa firmie, zmniejszy ilość urlopów zdrowotnych oraz zapewni, że pracownicy będą czuć się w niej bezpiecznie, a pracodawca nie narazi się na dodatkowe koszty związane z szukaniem zastępstwa.  

W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu telefonicznego, podczas którego zapoznają się Państwo z naszą ofertą i aktualnym cennikiem.

Na skróty:

 • Szkolenia BHP – zakres instruktaży stanowiskowych
 • Szkolenia BHP i PPOŻ dla firm
 • Szkolenia BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Szkolenie z ochrony danych osobowych – RODO
 • Zakres kursów typu offshore i onshore – kursy zawodowe