pracownik pracujący na zwałowarko-ładowarce

O kursie

Zatrudniona przez nas kadra szkoleniowa przeprowadzi Cię łatwo i szybko przez kurs konserwatora zwałowarko – ładowarki. Zostaną Ci przekazane niezbędne i wartościowe informacje odnośnie, wykonywania zawodu konserwatora. Dowiesz się, jak przygotować się do egzaminu UDT. Informacje, które otrzymasz na szkoleniu pomogą Ci zdać testy oraz otrzymać certyfikat i legitymację konserwatora. Poza kursem na zwałowarko – ładowarkę, mamy też szkolenia z konserwacji zwykłych zwałowarek, a także innych maszyn z naszej oferty. 

Jak szkolimy?  

ERGON szkoli zgodnie z normami Urzędu Dozoru Technicznego. Stanowisko konserwatora zwałowarko – ładowarki charakteryzuje się pracą o wysokiej odpowiedzialności. Przykładamy uwagę do edukowania kursantów pod względem bezpiecznej i efektywnej pracy – to właśnie od konserwatora zależy bezpieczeństwo pracy operatora urządzenia. Dlatego podzieliliśmy zajęcia na część teoretyczną i praktyczną. Zapoznamy Cię tu z: 

 • planem konserwacji maszyny, 
 • poprowadzeniem dokumentacji technicznej – książki konserwacji, 
 • przygotowaniem do dozoru technicznego UTB, 
 • przepisami TDT, 
 • budową zwałowarek, 
 • bezpieczną eksploatacja zwałowarek, 
 • przepisami BHP. 

Egzamin na konserwatora UDT 

operator eksploatujący zwałowarko-ładowarkę

Ukończenie naszych szkoleń uprawnia do przystąpienia, do państwowego egzaminu UDT. Kursanci podchodzą do części teoretycznej i praktycznej. Podczas egzaminowania sprawdzana jest ich wiedza i umiejętności dotyczące: budowy maszyny, stosowania się do obowiązujących zasad BHP, znajomości prawa, prowadzenia dokumentacji i ksiąg konserwacji. Komisja Urzędu Dozoru Technicznego czuwa nad przeprowadzanym egzaminem i wydaje ważne legitymacje konserwatorskie na zwałowarko – ładowarki. Ważność dokumentów wynosi 10 lat i należy je regularnie odnawiać. 

Praca konserwatora zwałowarko – ładowarki 

Konserwatorzy zwałowarko – ładowarek w swojej pracy skupiają się na wykrywaniu potencjalnych zagrożeń dla zdrowia i życia operatora. Wykonują przeglądy urządzeń, wyszukują usterki, uszkodzenia i awarie. Stanowi to znaczący element bezpieczeństwa pracy przy maszynie. Warto, by konserwatorzy wykazywali się umiejętnościami manualnymi i technicznymi oraz byli skrupulatni w związku z prowadzeniem dokumentacji technicznych oraz księgi konserwacji. 

Przydatne funkcje zwałowarko – ładowarki 

Zwałowarko – ładowarki to maszyny o przeznaczeniu do zwałowania i ładowania. Zwałowanie to inaczej przemieszczanie i składowanie materiałów. Jej szczególne zastosowanie to prace w górnictwie odkrywkowym. Maszyna pracuje podpoziomowo lub nadpoziomowo – jest samojezdna. Elementy załadowcze pomagają w przeładunku od składowiska do pojazdu transportowego z użyciem przenośnika.  

zwałowarko-ładowarka podczas eksploatacji

Gdzie szkolimy? 

Nasza firma posiada siedzibę szkoleniową w centrum Warszawy. Dodatkowo dla wygody klientów oferujemy przeprowadzanie kursów na terenie całej Polski – na zlecenie. 

Warunki dla kursantów 

By przystąpić do szkolenia i egzaminu UDT należy: 

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie, 
 • mieć aktualne badania lekarskie. 

Inne kursy ERGON

Poszerzyliśmy ofertę szkoleń kilka propozycji: 

 • konserwator Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • operator żurawi HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO uprawnienia, 
 • szkolenia z zakresu UDT, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operatora wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • wózki widłowe – zdobądź kwalifikacje na operatora. 

Pytania i odpowiedzi

Z czego składa się egzamin UDT?

Państwowy egzamin UDT składa się z części teoretycznej i praktycznej, gdzie kursanci wykazują wiedzę o urządzeniu i umiejętności manualne pod względem kierowania i użytkowania maszyny. Całość nadzorowana jest przez komisję powołaną przez UDT. 

Czy prowadzicie kurs z konserwacji zwałowarek?

Tak, poza kursem na zwałowarko – ładowarkę, mamy też szkolenia z konserwacji zwykłych zwałowarek, a także innych maszyn z naszej oferty. 

Na skróty:

 • Kurs: podesty ruchome masztowe – obsługa
 • Kurs na operatora wyciągów narciarskich do przemieszczenia osób
 • Kurs dla konserwatorów urządzeń transportu bliskiego z egzaminem UDT
 • Uprawnienia UDT na operatora dźwigów budowlanych
 • Kurs konserwacji podnośników koszowych – uprawnienia UDT