żuraw szybkomontujący w trakcie pracy

O kursie w ERGON

Prowadzimy kompleksowe szkolenia na uprawnienia operatora i konserwatora żurawi wieżowych oraz szybkomontujących. Oferujemy zajęcia teoretyczne i praktyczne, które pozwolą na sprawne przyswojenie omawianych wiadomości przez kursantów. Na wykładach korzystamy z prezentacji multimedialnych oraz filmów instruktażowych, dzięki którym zapamiętywanie informacji staje się dużo łatwiejsze i szybsze. Szkolenia przeprowadzamy zarówno dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program kursów. 

Profil kandydata 

Aby wziąć udział w naszym kursie na uprawnienia operatora lub konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących, musisz spełnić kilka warunków. Uczestnik szkolenia powinien:

 • być pełnoletni,
 • nie posiadać żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku operatora lub konserwatora,
 • posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Kurs na operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących 

Na kursie na uprawnienia operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących poznasz informacje na temat m.in.: 

 • maszyn transportu bliskiego, 
 • dozoru technicznego, 
 • rodzajów poszczególnych żurawi, 
 • budowy i działania żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
 • bezpiecznego użytkowania żurawi, 
 • transportu żurawi i sposobów ich montażu, 
 • pracy i obowiązków operatora żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
 • przeprowadzania kontroli przed pracą i po jej zakończeniu, 
 • zabezpieczeń w żurawiach, 
 • możliwych zagrożeń zdrowia i życia na stanowisku operatora, 
 • reagowania na niebezpieczne sytuacje, 
 • przepisów BHP i PPOŻ. 

Druga część szkolenia składa się w całości z zajęć praktycznych na żurawiach wieżowych i szybkomontujących. Kursanci uczą się poprawnej obsługi, kontroli i sterowania tych maszyn. Mają również okazję do tego, aby samodzielnie pokierować żurawiem i wykonać poszczególne zadania operatora. Wszystkie czynności uczestników są nadzorowane przez wykwalifikowanych instruktorów, którzy w razie potrzeby podpowiedzą i dokładnie wytłumaczą, jak wykonać konkretne czynności. 

Kurs na konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących 

eksploatacja żurawi wieżowych

Jeśli w przyszłości chciałbyś zajmować się konserwacją żurawi wieżowych i szybkomontujących, zapraszamy na nasze szkolenie, które w pełni przygotuje cię do wykonywania zawodu. Do omawianych tematów należą m.in.: 

 • wiadomości o dozorze technicznym, 
 • budowa żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz ich systemy, 
 • poszczególne części żurawi, 
 • rodzaje zawiesi, 
 • obowiązki konserwatora, 
 • poszczególne czynności konserwacyjne, 
 • przeprowadzanie kontroli żurawi wieżowych i szybkomontujących, 
 • rodzaje urządzeń służących do zabezpieczenia, ostrzegania i sygnalizacji, 
 • BHP i PPOŻ. 

Po zdobyciu wiedzy teoretycznej, kursanci biorą udział w ćwiczeniach. Polegają one na samodzielnym przeprowadzeniu kontroli żurawi wieżowych i szybkomontujących oraz przeprowadzeniu pozostałych czynności związanych z konserwacją urządzenia. Kursanci mogą liczyć na wsparcie i pomoc instruktorów, którzy chętnie podpowiedzą, w jaki sposób należy wykonać dane zadanie oraz odpowiedzą na wszystkie nurtujące uczestników pytania. 

Uzyskanie uprawnień 

Po zakończeniu części teoretycznej i praktycznej szkolenia, uczestnicy przystępują do egzaminu państwowego, składającego się z części testowej i ćwiczeniowej. W pierwszej kolejności, uczestnicy rozwiązują test składający się z pytań zamkniętych, a następnie mają do wykonania konkretne zadanie związane z tematyką szkolenia, na które uczęszczali – obsługa lub konserwacja żurawi wieżowych i szybkomontujących. Całość egzaminu jest nadzorowana przez komisję powołaną z ramienia Urzędu Dozoru Technicznego. Po pozytywnym zaliczeniu obu części egzaminu, uczestnik otrzymuje uprawnienia pozwalające na pracę jako operator lub konserwator. Niezbędne dokumenty wydaje Urząd Dozoru Technicznego, a uprawnienia są ważne 5 lat zarówno na terenie całego kraju, jak i w granicach Unii Europejskiej. 

W momencie, w którym uprawnienia stracą ważność, wystarczy wypełnić i złożyć specjalny wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o przedłużenie uprawnień. Nie jest konieczne ponowne branie udziału w szkoleniu ani zdawanie egzaminu. 

Kadra szkoleniowa 

żuraw szybkomontujący podnoszący ładunek

Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne prowadzą wykwalifikowani specjaliści – lektorzy i instruktorzy. Posiadają oni niezbędne kwalifikacje do tego, aby w sposób możliwie jak najprostszy i jak najbardziej zrozumiały przekazać kursantom niezbędną wiedzę na temat poszczególnych maszyn. Aby jeszcze lepiej zobrazować problematykę omawianych zagadnień, na wykładach szkoleniowcy korzystają z autorskich prezentacji multimedialnych oraz filmów edukacyjnych i instruktażowych. Dodatkowo chętnie odpowiadają oni na pytania i wątpliwości, które niekiedy się pojawiają. Nasza kadra szkoleniowa regularnie się szkoli, dzięki czemu może przekazywać aktualną wiedzę na temat aktualizacji branżowych, zmian w prawie oraz charakterystyki pracy operatora i konserwatora.  

Nasze pozostałe szkolenia 

Prowadzimy kursy specjalistyczne na uprawnienia operatora i konserwatora wszystkich typów żurawi (stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych, samojezdnych – dźwigów, szynowych, pokładowych, kolejowych i na pojazdach kolejowych oraz pływających). Szkolimy też na obsługę i konserwację m.in. wózków widłowych, podestów ruchomych (w tym podnośników koszowych i nożycowych), ładowarek teleskopowych, układnic magazynowych, suwnic i innych maszyn UDT. Dodatkowo prowadzimy szkolenia BHP i PPOŻ, zarówno wstępne, jak i okresowe, dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych.  

W naszej ofercie znajdują się także następujące usługi: 

 • konserwacja, 
 • modernizacja, 
 • serwis mobilny i stacjonarny takich maszyn jak podesty ruchome (podnośniki koszowe i nożycowe), suwnice, ładowarki teleskopowe oraz wózki widłowe, 
 • audyt, 
 • przeglądy, 
 • usługa sprawdzenia maszyny przed jej zakupem, 
 • usługa wypożyczenia maszyny (wózka widłowego bądź podnośnika nożycowego), 
 • sprzedaż nowych i używanych maszyn. 

Pytania i odpowiedzi

Czy muszę posiadać prawo jazdy, żeby zostać operatorem żurawi wieżowych?

Nie. Od kandydatów na nasze kursy na operatora i konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących wymagamy jedynie pełnoletności, dobrego stanu zdrowia oraz wykształcenia przynajmniej podstawowego. 

Czy kursy na żurawie wieżowe obejmują naukę pierwszej pomocy?

Tak. W programie szkoleń na operatora i konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących znajdują się zajęcia z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. To właśnie wtedy kursanci poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, a także reagowania w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia. 

Kto wydaje uprawnienia na operatora i konserwatora żurawi wieżowych?

Uprawnienia na operatora i konserwatora żurawi wieżowych i szybkomontujących wydaje Urząd Dozoru Technicznego. Są one ważne 5 lat na terenie całej Polski. 

Na skróty:

 • Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi
 • Zrób uprawnienia na żurawie kolejowe – zostań operatorem lub konserwatorem
 • Kurs na podnośniki nożycowe – obsługa
 • Podesty ruchome – kurs obsługi podestów typu “pająki”
 • Uprawnienia z obsługi podnośników masztowych