O ERGON

eksploatacja żurawia przenośnego

Nasz Ośrodek szkolenia kieruje kurs na uprawnienia konserwatorskie żurawi przenośnych i przewoźnych do każdego, kto pragnie poszerzyć swoje zawodowe kompetencje lub przyswoić wiedzę od podstaw. 

Żurawie przewoźne i przenośne, nazywane także przeładunkowymi to urządzenia dźwigowe służące do załadunku, wyładunku oraz przewożenia towarów. Popularny skrót HDS (Hydrauliczne Dźwigi Samochodowe) stanowi doskonałą odpowiedź na potrzeby branży budowlanej. Urządzenia te wykorzystujemy m.in. do transportu palet, maszyn, materiałów budowlanych, natomiast ich wersje specjalistyczne (np. harvestery czy forwardery) idealnie sprawdzają się do prac przy konserwacji sieci elektroenergetycznych lub uprawach leśnych. Jeśli pragniesz użytkować urządzenia HDS, koniecznie zapoznaj się z ofertą szkoleniową naszej placówki i zdobądź certyfikat UDT. 

Wymagania dla uczestników kursu  

Szkolenia w zakresie konserwacji żurawi przewoźnych i przenośnych HDS są dostępne dla kandydatów, którzy spełnią określone kryteria. 

Z naszych kursów mogą skorzystać osoby, które: 

 • posiadają orzeczenie lekarskie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do obsługi lub konserwacji urządzeń dźwigowych; 
 • ukończyły 18 lat; 
 • posiadają minimum podstawowe wykształcenie; 
 • opłaciły kurs. 

Stan prawny szkolenia na żurawie HDS 

Na mocy przepisów wykonawczych do Ustawy o Dozorze Technicznym wydanej 21 grudnia 2020 r., wszystkie urządzenia dźwigowe o udźwigu powyżej 250 kg oraz napędzie mechanicznym, podlegają całkowitemu dozorowi technicznemu UDT. W praktyce znaczy to, iż posiadacze urządzeń transportu bliskiego są zobligowani do posiadania stosownych uprawnień do ich obsługi czy konserwacji, zarejestrowania ich, jak również przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego przez inspektorów UDT, w terminach określonych ustawą. 

Możliwości zatrudnienia w zawodzie konserwatora

Współczesna gospodarka oparta jest na transporcie ciężkim oraz dostawach do klientów indywidualnych. Nieustannie rosnące zapotrzebowanie na ekspertów w dziedzinie eksploatacji i konserwacji sprawia, iż na rynku potrzebne są osoby, posiadające niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu, a co za tym idzie są gotowi i zdeterminowani do podjęcia pracy jako operatorzy i konserwatorzy pojazdów HDS. Powyższe stanowiska pracy dają specjalistom duże możliwości finansowe. Oprócz tego są one także bardzo korzystne w aspekcie godzinowego wymiaru czasu pracy, ponieważ jako m.in. kierowca z HDS – em, posiadamy stałe godziny pracy, natomiast trasy zobowiązują do spędzania czasu wolnego poza domem. Jest to praca idealna dla ludzi, którzy nie boją się wyzwań i pragną pozyskać gwarantowane profity. Zapisując się na nasz kurs konserwatorów żurawi przewoźnych i przenośnych HDS, uczestnicy zostają kompleksowo przygotowani do egzaminu UDT, po którego zaliczeniu, mogą podjąć pracę związaną z wykorzystaniem dźwigów HDS. Ponadto w ERGON organizujemy również kursy na operatorów tych maszyn.

Schemat przebiegu kursu 

żuraw HDS na placu manewrowym

Szkolenie organizowane przez naszą placówkę skupia w sobie szczegółowy plan, którego zakres obejmuje przede wszystkim: 

 • zajęcia praktyczne z instruktorem; 
 • zajęcia teoretyczne z wykładowcą; 
 • dostęp online do stworzonych przez nas materiałów dydaktycznych (e – learning); 
 • zajęcia praktyczne na żurawiach; 
 • kompleksowe przygotowanie do egzaminu państwowego w UDT. 

Szczegółowy program szkolenia na żurawie HDS 

Szkolenie składa się z wykładów merytorycznych oraz ćwiczeń praktycznych z wykorzystaniem sprzętu, posiadającego zaświadczenie rejestracji, a także aktualne badania UDT. Zakres teoretyczny odbywa się stacjonarnie w naszej jednostce szkoleniowej, jednak istnieje możliwość dołączenia do niego w formie online, za pośrednictwem przeglądarki internetowej, przebywając w dowolnym miejscu na świecie.  

Omawiane podczas kursu zagadnienia teoretyczne obejmują: 

 • konserwację maszyn HDS; 
 • podstawy Kodeksu Pracy w wymiarze dotyczącym praw i obowiązków konserwatorów żurawi HDS; 
 • przepisy prawne dotyczące dozoru w UDT; 
 • specyfikę zasad działania, modernizacji, serwisu oraz budowy żurawi stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych HDS; 
 • podstawowe przepisy BHP oraz niezbędne umiejętności dotyczące podejmowania odpowiednich działań w wypadku awarii, sytuacji alarmowych oraz udzielania pomocy przedmedycznej. 

Zakres praktyczny szkolenia zawiera w sobie m.in.: 

 • pełne zapoznanie uczestników ze sprzętem UDT;  
 • praktyczną naukę obsługi i konserwacji maszyn HDS. 

Następstwem odbycia szkolenia jest wystawienie zaświadczenia o jego ukończeniu, które zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji, stanowi podstawę do uczestnictwa w egzaminie UDT. 

żurawie przenośne przygotowane do konserwacji

Certyfikat UDT na żurawie HDS 

Uprawnienia są wydawane na podstawie wyniku egzaminu, który przeprowadzany jest po złożeniu w imieniu kursantów (przez ośrodek szkoleniowy) wniosku do placówki organizującej kontrolę umiejętności merytoryczno – praktycznych.  Dokument kwalifikujący do obsługi lub konserwacji żurawi przewoźnych i HDS wydawany jest przez Urząd Dozoru Technicznego.

Okres ważności uprawnień 

Certyfikat UDT obowiązuje w kraju, na terenie całej Unii Europejskiej, a także w państwach objętych konwencją o handlu wolnym (np. Szwajcaria, Kanada, USA). Dokument ten utrzymuje ważność przez 10 lat od czasu zaliczenia egzaminu.  

Uprawnienia konserwatora żurawi przewoźnych i przenośnych pozwolą Ci na konserwację: 

 • żurawi przenośnych tzw. HDS (w tym instalowanych na pojeździe ciężarowym); 
 • żurawi przewoźnych; 
 • żurawi stacjonarnych. 

Kompetencje nabywane i kształtowane przez bezpośredni kontakt z zapleczem wykfalifikowanych w tej dziedzinie szkoleniowców oraz certyfikat UDT mają znaczący wpływ na ułatwienia znalezienia dobrze płatnej pracy, jak również rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. 

Specyfika żurawi przenośnych 

Żurawie przenośne (przeładunkowe) są dźwignicami zamontowanymi z tyłu pojazdu na samochodach ciężarowych lub pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią. Maszyny te służą do załadunku na samochód dostawczy, a także rozładunku towaru, zależnego od branży zleceniodawcy. W wypadku tzw. żurawi leśnych mamy do czynienia z załadunkiem i rozładunkiem drewna. Żurawie te nazywane są potocznie dźwigami do drewna.  

Czym wyróżnia się nasz kurs?  

żuraw HDS podczas ćwiczeń praktycznych

Organizowany przez nas kurs na konserwatora żurawi przewoźnych i przenośnych jest prowadzony przez profesjonalną kadrę, która w całości przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego. W ramach szkolenia do dyspozycji uczestników przygotowywane są nowoczesne maszyny UDT oraz solidnie opracowane przez naszych szkoleniowców materiały edukacyjne. Staramy się zrobić wszystko, by słuchacz wyniósł z naszego kursu możliwie jak najwięcej wartościowych treści. Zdobycie uprawnień pozwalających na konserwację żurawi przenośnych i dźwigów HDS otwiera przed uczestnikami zajęć nowe perspektywy na rynku pracy, ułatwiając przy tym otrzymanie dobrze płatnego oraz satysfakcjonującego zatrudnienia. Nasze profesjonalne kursy zawodowe są zatem szansą na samorozwój, jak również lepsze zarobki. Priorytetowo stawiamy sobie za cel realizację efektywnych zajęć, w trakcie których przekazujemy informacje w sposób interesujący i przystępny dla każdego.  

Czego nauczysz się na zajęciach? 

Podczas naszego kursu posiądziesz niezbędne umiejętności praktyczne oraz wiedzę merytoryczną z zakresu konserwacji maszyn HDS, podlegających pod dozór UDT, wymagane do prawidłowego wykonywania zawodu konserwatora sprzętu z kategorii transportu bliskiego. Zapoznasz się także z budową żurawia oraz wszystkimi czynnościami, które wykonywane są w trakcie pracy z żurawiami przewoźnymi, przenośnymi oraz stacjonarnymi, zarówno przed rozpoczęciem pracy z jednym z tych urządzeń, jak również po jej zakończeniu. Wprowadzimy Cię też w podstawowe wiadomości na temat aktów prawnych, rozporządzeń oraz przepisów BHP, obowiązujących przy pracy z maszynami transportu bliskiego. Zapisując się na kursy doszkalające, otrzymasz również wiedzę z zakresu urządzeń ostrzegawczych, sygnalizujących, zabezpieczających i warunków dozoru technicznego. Z kolei w ramach części zajęć obejmujących praktykę, nauczysz się m.in. bezpiecznej diagnostyki urządzenia.

Co oferujemy w związku ze szkoleniem? 

 • Przede wszystkim profesjonalizm, gdyż całą niezbędną wiedzę z zakresu konserwacji urządzenia przekaże Ci wykwalifikowana kadra ekspertów w tej dziedzinie; 
 • Kompleksowość, gdyż zadbamy o wszystkie aspekty Twojego szkolenia zarówno od strony praktycznej, jak i teoretycznej tak, abyś podszedł do egzaminu w pełni przygotowany;  
 • Materiały dydaktyczne w formie e–learningu, dotyczące m.in. czynności konserwatora, dozoru technicznego, budowy maszyn, przepisów BHP oraz podstawowych aktów i rozporządzeń prawnych, do których otrzymasz stosowny dostęp; 
 • Nacisk na zdobywanie doświadczenia, gdyż jak dobrze wiemy „praktyka czyni mistrza”, dlatego kładziemy duży nacisk na zdobywanie cennych umiejętności w oparciu o zajęcia realizowane przy użyciu nowoczesnego parku maszynowego naszego zakładu; 
 • Bazę opracowywanych przez nas przykładowych pytań egzaminacyjnych, które tworzone są w oparciu o wymogi Urzędu Dozoru Technicznego. 
konserwator żurawi przenośnych w trakcie pracy

Indywidualne podejście do kursanta 

Ofertę kursów grupowych poszerzamy w naszej ofercie również o szkolenia indywidualne w obrębie całego kraju, a także programy personalizowane na zlecenia firm oraz zakładów, które pragną doszkolić swoich pracowników. Nasze ceny są bardzo konkurencyjne i ustalane indywidualnie w zależności od wybranej formy zlecenia. Bez wątpienia powyższe aspekty sprawiają, że każdy zainteresowany jest w stanie znaleźć indywidualne rozłożenie kosztów kursu. W razie zainteresowania indywidualnym doborem formy szkolenia oraz podejścia do kwestii związanych z ofertą, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym Ośrodkiem. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Jakie formy kursu oferujecie?

Oferujemy kursy grupowe oraz szkolenia indywidualne w obrębie całego kraju, a także programy personalizowane na zlecenia firm oraz zakładów, które pragną doszkolić swoich pracowników. 

Jaki jest koszt szkolenia?

Nasze ceny są bardzo konkurencyjne i ustalane indywidualnie w zależności od wybranej formy zlecenia. 

Na skróty:

 • Kurs z wyciągów towarowych i wyciągów statków – jak zrobić?
 • Szkolenie UDT z obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych
 • Konserwator i operator żurawi przenośnych i przewoźnych – szkolenia zawodowe UDT
 • Wózki widłowe – zdobądź uprawnienia operatora
 • Kurs na konserwatora urządzeń dla osób niepełnosprawnych