Podesty wiszące - mocowane na linach platformy robocze wykorzystywane do prac na elewacjach budynkówZajęcia, które organizujemy w naszym Ośrodku, mają na celu jak najlepsze przygotowanie kandydatów na operatorów podestów wiszących nie tylko do egzaminu UDT, ale również do późniejszego wykonywania pracy. Przykładamy dużą wagę do praktycznej nauki obsługi urządzeń, skupiając się na kwestiach bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy. Zakończony egzaminem zewnętrznym kurs to sposób na zdobycie kwalifikacji zawodowych, które są mile widziane przez pracodawców w branży budowlanej i remontowej.

Podest wiszący

Podesty wiszące to rodzaj podestów ruchomych, w których platforma robocza (kosz) jest zawieszona na specjalnych dźwigarach mocowanych do dachu budynku.

Budowa

Standardowa platforma robocza tego typu urządzeń jest montowana czasowo na dachach budynków. W przeciwieństwie do podestów ruchomych samojezdnych czy wolnobieżnych, w tym przypadku nie ma możliwości sterowania położeniem kosza. Zmiana jego położenia jest możliwa poprzez opuszczanie lub podnoszenie na linach.

Najważniejsze elementy, z których składa się podest wiszący, to:

 • Liny: nośna oraz bezpieczeństwa
 • Wciągarka cierna
 • Aparat chwytny
 • Balustrada platformy
 • Koło jezdne platformy roboczej
 • Podłoga platformy roboczej
 • Wieszak
 • Rolka zderzaka

Zastosowanie

Tego typu podesty są przeznaczone do użytku na zewnątrz budynku. Służą do transportu osób i narzędzi na stanowiska robocze. Najczęściej wykorzystuje się je podczas malowania elewacji, ocieplania budynków, czyszczenia elewacji, mycia okien, działań kontrolnych.

Podest ruchomy wiszący według UDT

Według kategoryzacji Urzędu Dozoru Technicznego tego typu podesty są zaliczane do kategorii II P (do 1.06.2020). Według nowych wytycznych zakresy kwalifikacji dla operatorów są następujące:

 • Podesty ruchome stacjonarne (uprawnienia przyznawane na 10 lat)
 • Podesty ruchome wiszące (10 lat)
  (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących oraz stacjonarnych)
 • Podesty ruchome masztowe (10 lat)
  (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych oraz stacjonarnych)
 • Podesty ruchome przejezdne (10 lat)
 • Podesty na pojazdach kolejowych (5 lat)

Wszystkie te urządzenia są objęte dozorem technicznym.

Uprawnienia na podesty ruchome wiszące

Praca z tego typu urządzeniami wymaga potwierdzenia kwalifikacji przez UDT. Uprawnienia są przyznawane tym kandydatom na operatorów, którzy zaliczą część teoretyczną (test z pytaniami zamkniętymi) oraz praktyczną (przy urządzeniu na placu manewrowym). Uprawnienia UDT kategorii II P wydaje się na 5 lat. Obowiązują na terenie całej Polski, mogą być honorowane również za granicą, zależnie od przepisów danego państwa.

Szczegóły kursu na operatora podestów ruchomych wiszących

Zakres merytoryczny

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do egzaminu UDT. Szkolenie jest realizowane w zakresie odpowiadającym wymogom egzaminacyjnym określanym przez Urząd.

Osoby, które uczestniczą w zajęciach, zdobywają wiedzę w zakresie bezpiecznej eksploatacji podestów wiszących, szczegółów budowy tych urządzeń, przygotowania do pracy, zgodnego z przepisami stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, przeprowadzania badań i prób, przepisów dozoru technicznego. Szkolenie jest połączeniem wykładów prowadzonych przez doświadczonych instruktorów Ośrodka oraz zajęć praktycznych, w czasie których kursanci uczą się obsługi urządzenia oraz zasad bezpiecznego korzystania.

Zakres zagadnień poruszanych na szkoleniu może być różny w przypadku różnych grup, zależnie od potrzeb szkoleniowych uczestników.

Egzamin

Każde szkolenie jest zakończone egzaminem zdawanym przed odpowiednią komisją UDT (Warszawa lub – w przypadku innych lokalizacji – jeden z oddziałów). Organizacją egzaminu dla kursantów zajmuje się Ośrodek – kandydat na operatora nie musi samodzielnie zgłaszać się do UDT ani zapisywać na egzamin. Sprawdzenie kwalifikacji następuje po zakończeniu zajęć teoretycznych i praktycznych, najczęściej do 30 dni roboczych.

Informacje praktyczne

 • Terminy zajęć: aktualne terminy publikujemy na naszej stronie. Zajęcia rozpoczynają się najczęściej w odstępach 1- lub 2-tygodniowych
 • Lokalizacja: zajęcia odbywają się w siedzibie głównej w Warszawie lub w oddziałach Ośrodka w dużych miastach (Trójmiasto, Wrocław, Śląsk)
 • Szkolenia zamknięte dla firm: dla pracodawców zainteresowanych przeszkoleniem pracowników organizujemy indywidualnie zaplanowane kursy na podesty ruchome. Ceny, zakres materiału, miejsce zajęć, terminy ustalamy elastycznie z klientem. Szkolimy zarówno pracowników bez doświadczenia, jak i posiadających już pewien zakres wiedzy
 • Dla kogo: nie wymagamy od kandydatów wcześniejszego doświadczenia, szkolimy również od podstaw. Przy rejestracji na kurs ustalamy potrzeby szkoleniowe uczestnika zajęć i przypisujemy go do mniej lub bardziej zaawansowanej grupy. Podstawowe wymagania wobec kursantów to: ukończona szkoła podstawowa, wiek powyżej 18 lat, brak przeciwwskazań zdrowotnych

Podest ruchomy wiszący: urządzenie do transportu pracowników do prac na wysokości