O kursie

operator steruje żurawiem HDS

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu, mającym na celu przygotowanie kursantów do egzaminu UDT i uzyskania kwalifikacji wymaganych do obsługi żurawi przewoźnych i przenośnych. Jesteśmy Ośrodkiem, który działa na rynku już od wielu lat. Zatrudniamy najlepszych instruktorów i metodyków, dlatego też zdawalność egzaminów po odbyciu naszych kursów jest bardzo wysoka. 

Kariera zawodowa operatora żurawi HDS jest atrakcyjna i warto ją rozważyć, gdyż zdobyte uprawnienia są honorowane przez pracodawców zarówno na terenie Polski, jak też w krajach Unii Europejskiej. Podnoszenie swoich kwalifikacji jest najlepszym sposobem, by odnieść sukces zawodowy. 

Cel kursu 

Uczestnik szkolenia po kursie: 

 • zna budowę żurawi przewoźnych i przenośnych, 
 • ma wiedzę na temat dozoru technicznego i Kodeksu Pracy, 
 • zna przepisy BHP, 
 • wie, jak przeprowadzić czynności kontrolne urządzenia przed rozpoczęciem pracy, 
 • ma wiedzę dotyczącą parametrów pracy żurawia, napędu, sterowania, działania mechanizmów i jego ustrojów nośnych, 
 • potrafi w sposób bezpieczny i efektywny wykonywać powierzone zadania, 
 • potrafi skutecznie komunikować się ze współpracownikami, 
 • zna zasady pracy z innymi rodzajami maszyn, 
 • wie, jakie działania trzeba podjąć w razie wypadku lub awarii, 
 • wie, jakie są obowiązki operatora w zakresie czynności konserwacyjnych, 
 • ma pojęcie na temat stateczności urządzenia i sił działających na jego konstrukcję, 
 • ma podstawową wiedzę dotyczącą elektrotechniki i mechaniki, 
 • wie, czym jest udźwig i grupa natężenia pracy urządzenia, 
 • potrafi zaplanować pracę na urządzeniu w różnych warunkach klimatycznych i atmosferycznych, 
 • potrafi kontrolować poprawność prowadzanych działań. 
żuraw przewoźny podnosi ładunek

Egzamin i uprawnienia 

Po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin przed komisją powołaną przez terenowy oddział UDT. Gdy kursant dostanie wynik pozytywny, otrzymuje on zaświadczenie kwalifikacyjne, pozwalające na pracę w nowo wyuczonym zawodzie. Uprawnienia UDT wydawane są na czas określony, w przypadku żurawi HDS na 10 lat. 

Jak wygląda kurs? 

Kurs na żurawie HDS obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, podczas których uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne do zdania egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Zajęcia teoretyczne mogą zostać przeprowadzone w formie online. 

Praca jako operator żurawi HDS

Na rynku polskim, jak i zagranicznym jest duże zapotrzebowanie na pracowników potrafiących obsługiwać żurawie przewoźne i przenośne. Takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie m.in. w: 

 • branży budowlanej, 
 • magazynach, 
 • fabrykach przemysłowych, 
 • firmach logistycznych, 
 • firmach transportowych, 
 • środowisku miejskim, 
 • środowisku leśnym. 

Konserwator HDS – kurs równoległy

operator steruje żurawiem HDS

Oferujemy także kursy na konserwatora żurawi, różnych typów. Zapraszamy chętnych do poszerzenia swojej wiedzy o takie tematy jak: 

 • plany konserwacyjne, 
 • najczęstsze występowanie usterek, 
 • modernizacja urządzenia, 
 • dokumentacja techniczna maszyny, 
 • badania techniczne i okresowe, 
 • przygotowanie urządzenia do eksploatacji. 

Co zapewniamy? 

W ramach naszych usług gwarantujemy:

 • profesjonalne materiały szkoleniowe, 
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z egzaminem UDT, 
 • atrakcyjne ceny szkoleń, 
 • zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych szkoleniowców. 

Typy żurawi 

Żurawie klasyfikujemy na poniższe rodzaje:

 • żurawie pływające, 
 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych, 
 • żurawie pokładowe, 
 • żurawie stacjonarne, 
 • żurawie wieżowe i szybkomontujące, 
 • żurawie samojezdne, 
 • żurawie szynowe, 
 • żurawie przewoźne i przenośne. 

Lokalizacja 

Przeprowadzamy szkolenia na terenie całego kraju, zarówno w naszych ośrodkach szkoleniowych, jak i w firmach u naszych zleceniodawców. 

żuraw przewoźny w trakcie spoczynku

Cena 

Ceny szkoleń ustalamy indywidualnie, zależy to od ilości uczestników, terminu szkolenia i lokalizacji. Możemy zagwarantować rabaty dla licznych grup i stałych klientów. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. 

Wymagania 

Aby wziąć udział w organizowanym przez nas szkoleniu należy:

 • mieć ukończone 18 lat, 
 • posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie, 
 • dysponować dobrym stanem zdrowia (potwierdzonym przez lekarza). 

Nasze kursy 

Mamy w swojej ofercie również szkolenia przygotowujące do pracy operatora i konserwatora m.in.: 

 • podnośników koszowych, 
 • podnośników nożycowych, 
 • suwnic, 
 • wszystkich rodzajów żurawi, 
 • koparek, 
 • koparko – ładowarek, 
 • wózków widłowych.

Pytania i odpowiedzi

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia UDT w przypadku tego rodzaju żurawi ważne są przez 10 lat. 

Jakie urządzenia obejmuje zakres kursu?

Tak. Jest to szkolenie z obsługi żurawi przewoźnych i żurawi przenośnych, które popularnie nazywane są żurawiami HDS. 

Ile lat muszę mieć, by zapisać się na ten kurs?

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w kursie jest pełnoletność. 

Jakie macie jeszcze kursy?

Posiadamy szkolenia m.in. na operatora i konserwatora innych rodzajów żurawi, wózków widłowych, koparek, koparko–ładowarek, suwnic, podnośników koszowych i nożycowych. 

Na skróty:

 • Szkolenia na żurawie pływające – zapraszamy przyszłych operatorów i konserwatorów
 • Kurs z wyciągów towarowych i wyciągów statków – jak zrobić?
 • Kurs na konserwatora przenośnych i przewoźnych żurawi
 • Konserwator i operator żurawi przenośnych i przewoźnych – szkolenia zawodowe UDT
 • Wózki widłowe – zdobądź uprawnienia operatora