Kurs G2

Prowadzone w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON szkolenia przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS w kategorii G2 z kategorii 2 i rozpocząć pracę w zawodzie wymagającym tego rodzaju kwalifikacji.

Naszym klientom zapewniamy profesjonalną i pełną obsługę – posiadamy szerokie doświadczenie szkoleniowe potwierdzone przez wielu zadowolonych klientów. Wiemy, jak organizować szkolenia na najwyższym poziomie.

Celem oferowanego przez nas szkolenia G2 jest przygotowanie uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego na uprawnienia energetyczne w grupie 2. Zajęcia dotyczą obsługi, konserwacji, remontów, montażu, a także prac kontrolno-pomiarowych – na stanowiskach dozoru oraz stanowiska eksploatacji.

Podczas kursów omawiane są zagadnienia takie jak:

  • budowa i eksploatacja urządzeń wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innego rodzaju urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
  • prawo energetyczne
  • aparatura kontrolno-pomiarowa
  • zasady racjonalnego i bezpiecznego korzystania z urządzeń, sieci i instalacji wykorzystujących ciepło

Aby uzyskać uprawnienia, konieczne jest podejście do egzaminu, którego celem jest potwierdzenie kwalifikacji.

Egzamin prowadzony może być przed różnymi komisjami zatwierdzonymi przez Urząd Regulacji Energetyki. Zaliczają się do nich Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich (SIMP), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego (SITPS lub SITSpoż) i inne zatwierdzone przez URE.

Uprawnienia uzyskane po zaliczeniu egzaminu są ważne przez okres 5 lat. Po tym czasie posiadacz musi je odnowić i ponownie podejść do egzaminu przed komisją certyfikującą.

Wymagania do wzięcia udziału w szkoleniu G2:

  • ukończone 18 lat
  • przynajmniej wykształcenie podstawowe

Aktualne informacje dotyczące terminów prowadzonych przez nas zajęć znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Gdy chodzi o uprawnienia, cena w naszym ośrodku jest bardzo atrakcyjna. Jesteśmy również gotowi do negocjacji w przypadku zamówienia kursów dla większych grup. W razie dodatkowych pytań jesteśmy do usług.

Więcej informacji:

 

G2

 

 

Uprawnienia G1, G2, G3

 

Sieci, instalacje i urządzenia w grupach G1, G2, G3