Szkolenie w Ośrodku ERGON

Żurawie, określane także mianem dźwigów, są urządzeniami dźwignicowymi, które stosowane są przede wszystkim przy pracach budowlanych. Na ich budowę składają się: kolumny oraz wysięgnik (zazwyczaj teleskopowy), na którym umocowany jest cięgnik. Wszystkie urządzenia wspomnianego typu podlegają dozorowi technicznemu UDT, a do ich poprawnej eksploatacji oraz konserwacji niezbędny jest odpowiedni kurs, a także uzyskanie stosownych uprawnień kwalifikacyjnych. Nasz Ośrodek zajmuje się prowadzeniem szkoleń na oba rodzaje uprawnień UDT (konserwatorskie i operatorskie). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w naszych kursach.

żurawie wieżowe na placu budowy

Przebieg kursu 

Kurs na konserwatora żurawi wieżowych, szybkomontujących prowadzony jest przez profesjonalną kadrę, która w sposób kompleksowy przygotowuje kursantów do zdania egzaminu państwowego. Kurs odbywa się w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. W trakcie szkolenia kursanci nabywają kompleksową wiedzę merytoryczną w zakresie znajomości wszelkich czynności konserwatora niezbędnych podczas konserwacji żurawia wieżowego po zakończeniu pracy oraz przed jej rozpoczęciem. Uczestnik szkolenia będzie również zaznajomiony z budową żurawi (ich zespołów oraz podzespołów mechanicznych), przepisami BHP, zasadami PPOŻ, a także podstawowymi aktami prawnymi. Biorąc udział w szkoleniu, poznasz również dokumentację techniczną UDT oraz pozyskasz wiedzę, dotyczącą urządzeń ostrzegawczych, sygnalizujących oraz zabezpieczających warunków dozoru technicznego.  

Wymagania szkoleniowe 

W celu przystąpienia do kursu należy spełnić poniższe wymagania: 

 • posiadać wystawione przez lekarza medycyny pracy zaświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku konserwatora żurawi wieżowych; 
 • posiadać wykształcenia na poziomie minimum podstawowym; 
 • mieć ukończony 18 rok życia. 

Zastosowanie żurawia wieżowego 

W wielu dziedzinach gospodarki pojawia się problem związany z przemieszczeniem przedmiotów o dużych rozmiarach i masie. Jako że żurawie są w stanie wykonywać szeroki zakres zadań związanych z przenoszeniem i podnoszeniem ładunków, bez problemu radzą sobie one z powyższą trudnością, wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów. Są one w stanie udźwignąć do 75 ton, czyli ciężar znacznie większy niż jakiekolwiek inne urządzenie do transportu materiałów. Żuraw wieżowy jest jednym z niezbędnych elementów specjalistycznego wyposażenia na placu budowy każdego wielopiętrowego budynku. Świetnie sprawdza się przy podnoszeniu oraz montażu stalowych elementów pięter budynków, wylewaniu betonu, osadzeniu paneli prefabrykowanych lub umieszczeniu stałych instalacji mechanicznych i elektrycznych.

Wykorzystywane są też do budowy dróg, mostów, obiektów przemysłowych oraz prac przy budowie statków i zapór wodnych. Służą one również do załadunku i rozładunku pojazdów oraz remontów na dużą skalę. Dzięki nim jesteśmy w stanie znacznie przyspieszyć proces budowy, jak też obniżyć koszty wynikające z czasu i możliwości robotników. 

Rodzaje żurawi 

Wyróżniamy kilka kategorii urządzeń należących do żurawi, są to: 

żuraw wieżowy w trakcie pracy
 • żurawie samobieżne (samochodowe, samojezdne) – ten rodzaj maszyn montowany jest na podwoziu samochodu ciężarowego bądź specjalnych, przeznaczonych do tego celu, naczepach samojezdnych. Żurawi samochodowych używa się głównie do prac przeładunkowych i montażowych. 
 • żurawie wieżowe – ten rodzaj maszyn dostępny jest jako montowany na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu (na podwoziach szynowych albo gąsienicowych). Żurawie wieżowe wykorzystywane są głównie na budowach. 
 • żurawie pływające – ten rodzaj maszyn określany jest mianem jednostek pływających wyposażonych w dźwigi, które stosowane są do pracy na otwartych akwenach. 
 • żurawie stoczniowe lub portowe – ten rodzaj maszyn stosowany jest m.in. w pracach montażowych obiektów pływających oraz rozładunkowych i załadunkowych statków. 

Jak zbudowany jest żuraw wieżowy? 

Konstrukcja żurawia wieżowego złożona jest z elementów obejmujących:  

 1. Urządzenia zabezpieczające, są to m.in.:  
 • unieruchomienie mostka i wózka; 
 • ogranicznik wysokości oraz podnoszenia haka; 
 • ogranicznik obciążenia; 
 • wyłącznik awaryjny; 
 • blokada drzwi kokpitu; 
 • panel ochrony dźwigu. 
 1. Wysięgnik, którego konstrukcję dzieli się na dwa rodzaje, są to:  
 • Wysięgniki wychylne, czyli takie, które wyróżniają się dobrą zwrotnością (nawet w bardzo ciasnych miejscach), a żurawie wyposażone w wysięgnik wychylny są lżejsze. Konstrukcja tego rodzaju składa się natomiast z ramienia podnośnika zamontowanego skośnie do horyzontu, na którego końcu znajdują się bloki wyposażone w liny nośne z zawieszonym ładunkiem. 
 • Wysięgniki wodzakowe, czyli takie które wykorzystywane są głównie przy ładunkach o znacznym ciężarze oraz konstrukcjach wielkogabarytowych, (np. obiekty energetyczne). Powyższy rodzaj możemy podzielić na bez odciągowy lub odciągowy. 
 1. Pionowy maszt, będący szkieletem, nazywanym potocznie wieżą, zamocowanym pionowo na platformie obrotowej lub wsporczej. Od rozmiaru masztu zależna jest wysokość, na jaką zostanie podniesiony ładunek. Wyróżniamy następujące rodzaje wież:  
 • Nieobrotowe, gdzie na górze znajduje się przekładnia obrotowa, złożona z głowicy obrotowej, głowicy przeciwwagi i wysięgnika, natomiast platforma wraz z przymocowaną do niej wieżyczką nie obracają się.  
 • Obrotowe, gdzie na dole (wsporniku lub bramie) umieszczone jest urządzenie obrotowe, obejmujące: platformę z wysięgnikiem i wciągarkami ładunku, mechanizm obrotu i przeciwwagę, wieżyczkę oraz wysięgnik. 
 • Teleskopowe, składające się z dwóch części:  zewnętrznej części nośnej, przymocowanej do platformy obrotowej oraz wewnętrznej części wysuwowej, czyli części wysuwanej, umieszczonej wewnątrz platformy obrotowej.
 • Kratowe, na które składają się jednoczęściowe wieże, złożone z małych sekcji, rozpórek i pasów, których podstawą w przypadku modeli ruchomych jest podwozie, natomiast w przypadku modeli stacjonarnych – fundament. 

Żurawie obrotowe podczas pracy 

Obrotowe żurawie wieżowe są pionowymi wieżami, posiadającymi zamontowany na szczycie wysięgnik. Oprócz kursów na konserwatora żurawi oferujemy także szkolenia operatorskie, dlatego też w pigułce opiszemy specyfikę obsługi tych maszyn. Żuraw w celu wykonania zleconego zadania może zarówno się obracać, jak też poruszać podczas pracy, zmieniając przy tym zasięg oraz wysokość wysięgnika. Obrotowi ulega jedynie część obrotowa, która za pomocą obrotowego zespołu podporowego połączona jest z częścią nieobrotową. Natomiast ładunki podnoszone są przy pomocy haków, lin oraz wciągarki. 

Parametry techniczne żurawi wieżowych 

Możliwości działania oraz obszar zastosowania żurawi określony jest przez:  

żuraw szybkomontujący podczas pracy
 • Wysokość podnoszenia – maksymalna wysokość, na jaką dźwig jest w stanie podnieść ładunek zazwyczaj wynosi od 20 do 90 metrów, choć na rynku dostępne są także modele żurawi o wysokości podnoszenia nawet do 220 metrów. 
 • Udźwig – maksymalna masa ładunku, jaka może być podnoszona przez dźwig decyduje o zastosowaniu wyposażenia specjalnego oraz oscyluje pomiędzy 3,5 tony, choć na rynku dostępne są także modele żurawi o największym udźwigu około 75 ton. Takich żurawi używana się głównie w budownictwie przemysłowym, elektrowniach jądrowych oraz przy zaporach wodnych. 
 • Długość wysięgnika – odległość pomiędzy dwoma przeciwległymi końcami belki poziomej, w jakiej żuraw ma być ustawiony od punku, do którego ma zostać przeniesiony ładunek. Ten parametr, w zależności od marki i modelu, osiąga zasięg od 20 metrów do 80 metrów. 

Kategorie uprawnień na żurawie 

Rodzaje urządzeń technicznych, przy których wymagane są stosowne uprawnienia UDT Okres ważności w latach  
Żurawie przenośne i przewoźne (zaświadczenia uprawniają do obsługi żurawi przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych)  10 
Żurawie stacjonarne 10 
Żurawie szynowe  
Żurawie samojezdne (zaświadczenia uprawniają do obsługi żurawi samojezdnych, przenośnych, przewoźnych oraz stacjonarnych) 
Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych 
Żurawie szybkomontujące i wieżowe (zaświadczenia uprawniają do obsługi żurawi szybkomontujących, wieżowych oraz szynowych) 
Żurawie pływające (zaświadczenia uprawniają do obsługi żurawi pływających oraz pokładowych)  
Żurawie pokładowe 

O nas 

Jeżeli pragniesz w niedalekiej przyszłości pracować jako konserwator żurawia wieżowego, kurs w naszym Ośrodku może okazać się dla Ciebie najlepszym możliwym wyborem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, budowane na współpracy z najlepszymi instruktorami technicznymi na terenie całego kraju. Podczas zajęć wykorzystujemy metody innowacyjnego i aktywizującego uczestników nauczania, natomiast programy w oparciu, o które prowadzimy zajęcia, są zgodne z najnowszymi przepisami Urzędu Dozoru Technicznego oraz Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Szkolimy skutecznie, gdyż nasze statystyki wykazują maksymalną zdawalność egzaminów, a także zapewniamy przystępne ceny. 

Czym wyróżnia się nasze szkolenie? 

 • profesjonalizm; 
 • materiały online; 
 • kompleksowość; 
 • żuraw na wyposażeniu ośrodka; 
 • dogodne terminy i zapisy online; 
 • nowoczesne ośrodki szkoleniowe. 

Pozostałe szkolenia  

W naszym ośrodku szkoleniowym dostępne są również szkolenia na uprawnienia UDT innych typów żurawi takie jak: 

 • żurawie pokładowe; 
 • żurawie pływające; 
 • żurawie kolejowe oraz na pojazdach kolejowych; 
 • żurawie samojezdne; 
 • żurawie szynowe; 
 • żurawie stacjonarne; 
 • żurawie przenośne i przewoźne. 

Oprócz tego organizujemy także kurs na uprawnienia operatora żurawi szybkomontujących i wieżowych. Proponujemy również kursy na: 

 • G1, G2, G3; 
 • uprawnienia UDT, TDT i WDT; 
 • lotnictwo; 
 • umiejętności wysokościowe; 
 • spawanie; 
 • BHP i PPOŻ; 
 • montażystę rusztowań. 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Na jaki okres czasu wydawane są uprawnienia na konserwatora żurawi wieżowych?

Zaświadczenia uprawniające do konserwacji żurawi szybkomontujących, wieżowych oraz szynowych wydawane są przez placówkę UDT na okres 5 lat.

Z czego składa się żuraw wieżowy?

Żurawie wieżowe złożone są z pionowego masztu, wysięgnika i urządzeń zabezpieczających. 

Na skróty:

 • Kontrola sprawności suwnicy – co sprawdzić?
 • Szkolenie na operatora koparko – ładowarki
 • Kurs na operatora żurawia stacjonarnego
 • Kurs obsługi dźwigów towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów
 • Szkolenia – podesty na pojazdach kolejowych