kurs doradca ADR (DGSA) Warszawa foto

W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON mogą Państwo zapisać się na kurs na Doradcę ADR (DGSA). To kurs prowadzony dla osób, które chcą pracować jako doradca ADR (DGSA) w firmach.

Doradca DGSA jest niezbędny w przedsiębiorstwach, które zajmują się następującymi usługami:

  • transport drogowy towarów niebezpiecznych w takich ilościach, które wymagają oznaczenia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR
  • załadunkiem, rozładunkiem oraz pakowaniem i napełnianiem z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w zakresie transportu drogowego musi przejść kurs doradcy DGSA jako osoba, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym transportem towarów niebezpiecznych. Kurs DGSA wymagany jest na podstawie Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych oraz europejskiej umowy ADR.

Doradca ADR ma następujące obowiązki:

  • przygotowywanie raportów rocznych
  • przygotowywanie raportów powypadkowych
  • doradztwo dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych
  • określanie prawidłowości przewozu zgodnie z wymogami w ustawie oraz umowie ADR

Doradcą może być osoba, która zakończyła kurs DGSA, oraz:

  • ukończyła 21 lat
  • ma wykształcenie wyższe
  • nie jest karana za umyślnie popełnione przestępstwa
  • zdała pozytywnie egzamin państwowy

Oferujemy kurs doradcy DGSA dla osób, które chcą pierwszy raz zdobyć uprawnienia lub ich uprawnienia stracił już ważność – jest to kurs podstawowy. Prowadzimy także kurs doradcy DGSA dla pracowników mających już uprawnienia i chcących je zaktualizować – kurs uzupełniający.

Kurs doradcy kończy się Państwowym egzaminem, na który składają się trzy części – część ogólna, część specjalistyczna oraz zadanie praktyczne. Aby zdać egzamin pozytywnie, trzeba uzyskać co najmniej 80% dobrych odpowiedzi w części ogólnej i specjalistycznej i rozwiązać zadanie. Dzięki nam mogą Państwo zdać egzamin jeszcze łatwiej – zapewniamy profesjonalną pomoc ekspertów i niezbędne materiały.

Zapraszamy na kurs na Doradcę ADR w naszym ośrodku!