Serdecznie zapraszamy na szkolenia z montażu połączeń kołnierzowych. Nasza firma może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem zarówno w pracy przy montażu jak i nauczaniu tego fachu innych. Fachowcy przekazujący wiedzę robią to w sposób ciekawy i angażujący słuchacza.  

O szkoleniu 

Szkolenie przygotowuje kursantów do egzaminu państwowego i zdobycia certyfikatu, poświadczającego umiejętności zdającego i nadającego uprawnienia do wykonywania połączeń kołnierzowych. 

kursant uczący się montować

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie? 

Aby zapisać się na szkolenie, należy spełnić następujące wymogi formalne: 

 • ukończone 18 lat, 
 • minimum podstawowe wykształcenie, 
 • Dobry stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim. 

Dlatego, jeśli myślisz o wykonywaniu montażu połączeń kołnierzowych lub jesteś albo chcesz być w personelu nadzorującym i kontrolującym ich montaż, wybierz nasze szkolenie. 

Jaki jest cel szkolenia? 

Celem szkolenia jest przede wszystkim nauka umiejętności z zakresu montażu i demontażu połączeń kołnierzowych. Podczas zajęć kursanci zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie właściwej instalacji oraz bezpiecznej eksploatacji urządzeń ciśnieniowych w różnych gałęziach przemysłu. 

Egzamin i certyfikat 

Kursant po zdanym egzaminie uzyska certyfikat montera połączeń kołnierzowych. Ważność takiego uprawnienia wynosi 5 lat. Po upływie tego terminu należy odświeżyć swoje uprawnienia. Egzamin składa się z części praktycznej oraz teoretycznej.  Certyfikat uprawnia do montażu połączeń kołnierzowych w Polsce oraz pozostałych krajach UE. Zapraszamy do wzięcia udziału w kursie ERGON. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów. 

Czym jest połączenie kołnierzowe? – charakterystyka 

Połączenie kołnierzowe składa się z dwóch przeciwległych, współosiowych kołnierzy. Kołnierze te połączone są przynajmniej czterema śrubami, zwykle między nimi znajduje się jeszcze uszczelka. Połączenia kołnierzowe są najpopularniejszym sposobem łączeń stosowanym w przemyśle. Łączy się nimi choćby odcinki rurociągów czy węże elastyczne. Najważniejszymi częściami instalacji czy urządzeń ciśnieniowych są połączenia kołnierzowe rozłączne. Planując instalację, należy zwrócić uwagę na dobór połączenia kołnierzowego. Dopiero prawidłowo dobrane połączenie zapewni bezpieczeństwo i długotrwałą eksploatację.    

grafika rur z połączeniami kołnierzowymi

Europejska Dyrektywa Ciśnieniowa (dyrektywa PED) określa, że połączenia kołnierzowe muszą być montowane przez wykwalifikowane osoby z certyfikatem. Starsze konstrukcje charakteryzują się uszczelnieniami azbestowymi, dziś jest to natomiast nie do pomyślenia, ponieważ azbest nie jest obecnie materiałem wykorzystywanym. Cechą typową dla nowoczesnych uszczelnień są zupełnie inne parametry pracy, jeśli chodzi o materiały i konstrukcję, stąd konieczne jest wykonywanie stosownych obliczeń. Obecnie połączenia kołnierzowe są wykonywane z wykorzystaniem płaskiej uszczelki, która znajduje się między płaszczyznami przylgowymi. Taki kołnierz : 

 • może stanowić integralnie fragment uformowany, który jest częścią elementu łączonego, 
 • może być luźnym kołnierzem (np. nałożonym na tuleję), 
 • może służyć do przyspawania. 

Budowa połączeń kołnierzowych  

Połączenia kołnierzowe to współosiowe, przeciwległe kołnierze, które są połączone przy użyciu czterech (lub większej liczby) śrub. Ich zasadnicze elementy to: 

 • dwa osiowo–symetryczne kołnierze stalowe, 
 • uszczelki, 
 • elementy łączące – są to dopasowane do całej konstrukcji odpowiednie śruby z nakrętkami. 

Jest do dość ogólny opis konstrukcji.  

Cechy montera połączeń kołnierzowych 

Od jakości połączeń kołnierzowych zależy poziom bezpieczeństwa podczas eksploatacji zbiorników, a także rurociągów. W związku z powyższym dokładność i profesjonalizm instalatorów są bardzo istotne. To właśnie dzięki tym umiejętnościom można wykonywać trwałe i szczelne połączenia kołnierzowe. Wiedza i umiejętności to bardzo ważne zalety dobrego montera połączeń kołnierzowych. Aby wykonać montaż oraz demontaż połączenia kołnierzowego z użyciem odpowiednich uszczelek i śrub, należy posiadać odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje

Zastosowanie połączeń kołnierzowych 

Nie każdy jednak wie, do czego służą połączenia kołnierzowe. Otóż, są one niezbędne do łączenia armatury, przewodów oraz rur. Wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu, dla przykładu mają one zastosowanie m.in. w rafineriach naftowych, przemyśle chemicznym, branży spożywczej oraz energetyce.

Na skróty:

 • Uprawnienia z obsługi podnośników masztowych
 • Kurs montaż połączeń kołnierzy
 • Kurs na podnośnik koszowy z egzaminem UDT
 • Kurs na konserwatora podestów ruchomych wiszących
 • Obsługa i konserwacja urządzeń załadowczych, wyładowczych i podających ładunek