Dopuszczenie operatora suwnicy do pracy – jakie warunki należy spełnić?

Suwnice to urządzenia transportu bliskiego wykorzystywane między innymi w halach przemysłowych, na bocznicach, składowiskach czy w stoczniach. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami obsługa suwnic możliwa jest tylko przez osobę posiadającą uprawnienia na suwnice. Oprócz uzyskania uprawnień pracownik musi spełnić dodatkowe warunki.

Uprawnienia UDT na suwnice nadawane są po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Podejście do egzaminu poprzedza kurs na suwnice – przekazuje on uczestnikom szeroką wiedzę oraz uczy obsługi praktycznej urządzeń.

Uprawnienia na suwnice wydawane są w dwóch kategoriach:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Do zapisania się na kurs na suwnice konieczne jest posiadanie co najmniej 18 lat, minimum wykształcenie podstawowe i brak przeciwwskazań do pracy w zawodzie potwierdzony badaniami lekarskimi.

Oprócz uprawnień UDT pracownik chcący pracować jako operator suwnicy musi spełnić dodatkowe wymogi, które wynikają z wymogów UDT oraz zasad BHP.

Warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy:

  • powinien znać dokładnie swoje obowiązki
  • powinien posiadać wiedzę o budowie i przeznaczeniu urządzeń suwnicy, aparatury elektrycznej i innych części składowych
  • powinien posiadać wiedzę dotyczącą bezpiecznej obsługi suwnicy
  • powinien znać właściwości prądu elektrycznego
  • powinien odbyć praktykę pod kierunkiem doświadczonego suwnicowego
  • powinien znać sygnały porozumiewawcze z ciężarowym
  • powinien być badany przez lekarza w regularnych odstępach czasu w celu kontroli wzroku i słuchu

Zapraszamy serdecznie na kurs na suwnice – cena i terminy prowadzonych przez nas zajęć podane są na stronie internetowej. Szkolimy w mieście Warszawa i innych lokacjach. W razie dodatkowych pytań związanych z naszą ofertą jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Kurs na Suwnice