Zapraszamy na kurs TDT (inaczej kurs UNO) – napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi różnych klas. Kurs ten nadaje niezbędne uprawnienia TDT, które są potrzebne pracownikom zatrudnionym na stanowiskach, których zakres pracy obejmuje napełnianie i opróżnianie zbiorników takich jak cysterny przez nalewaki.

Aby odbyć kurs TDT należy spełnić następujące wymagania:

  • ukończone 18 lat
  • co najmniej wykształcenie zawodowe albo posiadanie świadectwa robotnika wykwalifikowanego
  • poprawnie wypełnienie wniosku na egzamin, by uzyskać uprawnienia TDT

Kurs UNO (TDT) obejmuje zagadnienia tematyczne takie jak:

  • wiadomości na temat materiałów niebezpiecznych, w tym ich właściwości fizyko-chemiczne
  • konstrukcja i dozór techniczny nad zbiornikami transportowymi oraz osprzętem
  • obsługa urządzeń typu UNO – nalewaki: prawidłowe opróżnianie i napełnianie zbiorników takich jak cysterny
  • opis i oznaczenia stosowane na zbiornikach transportowych
  • przepisy BHP oraz przepisy PPOŻ

Prowadzony w naszym ośrodku kurs TDT jest podzielony na część teoretyczną i praktyczną i zakończony jest egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT, które uczestnik kursu otrzymuje po pozytywnym zaliczeniu egzaminu, są ważne bezterminowo. Prowadzimy kursy na różne klasy materiałów niebezpiecznych, w tym na paliwa gazowe, paliwa ciekłe i obejmujące różne typy zbiorników transportowych. Istnieje możliwość uzyskania zaświadczeń kwalifikacyjnych na kilka różnych klas materiałów i typów zbiorników.

Zapewniamy profesjonalne wsparcie specjalistów w zakresie TDT i UNO – organizujemy kursy w naszej siedzibie, a także jesteśmy w stanie dojechać do klientów do dowolnego miejsca w Polsce, by przeprowadzić kurs zamknięty dla grupy zorganizowanej. Współpracujemy stale z wykwalifikowanymi instruktorami w prezentowanej dziedzinie i uczymy kursantów kompleksowo. Dostarczamy niezbędne materiały do nauki i pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych, na które ośrodek prowadzi szkolenia:
Klasa 2Gazy
Klasa 3Materiały ciekłe zapalne
Klasa 4.1Materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone
Klasa 4.2Materiały samozapalne
Klasa 4.3Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.1Materiały utleniające
Klasa 5.2Nadtlenki organiczne
Klasa 6.1Materiały trujące
Klasa 6.2Materiały zakaźne
Klasa 8Materiały żrące
Klasa 9Różne materiały i przedmioty oraz wszystkie towary nie zaliczane jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżnianie lub przewożone (mąka, cement, nawozy, płyn petrygo, oleje, asfalt, masy bitumiczne i inne)

Zapraszamy na kurs UNO – TDT do naszego ośrodka!