Uprawnienia wydawane przez Transportowy Dozór Techniczny 

Transportowy Dozór Techniczny – jest to instytucja prowadząca nadzór nad urządzeniami: 

 • w ciągach technologicznych portowych baz przeładunkowych oraz stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym do prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi żeglugi morskiej; 
 • na statkach morskich, z wyłączeniem statków, na których jest nadzór techniczny instytucji klasyfikacyjnej, pontonach, dokach oraz na terenie portów i przystani morskich urządzenia związane bezpośrednio z żeglugą morską, w szczególności urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe, zbiorniki (cysterny) i dźwignice; 
 • zainstalowanymi na szynach kolejowych (dot. kolejowych pojazdów szynowych oraz bocznic); 
 • towarowych i osobowych kolei linowych oraz wyciągów narciarskich; 
 • zbiorniki (również cysterny stosowane w ruchu kolejowym, drogowym i żegludze śródlądowej). 
Obsługa nalewaków w praktyce

Jakie kursy TDT oferujemy w ERGON? 

 1. Obsługa stacji napełniania zbiorników:  
 • pojazdów samochodowych gazem (LPG); 
 • ciśnieniowych gazem sprężonym i skroplonym; 
 1. Operator lub konserwator: 
 • podestów; 
 • dźwignic pojazdów kolejowych; 
 • wózków jezdniowych podnośnikowych; 
 • suwnic. 
 1. Urządzenia do manipulacji kontenerami – stanowisko: konserwator ( egzamin przed komisją UDT lub TDT) 
 2. Układarki do układania torów – stanowisko: konserwator TDT. 
 3. Urządzenia załadowcze, wyładowcze lub podające ładunki.  

W tym kategorie do wyboru: 

 • Przenośniki taśmowe podwieszone; 
 • Wyciągi skipowe; 
 • Pneumatyczne urządzenia transportowe do materiałów masowych; 
 • Zwałowarko–ładowarki i podajniki;  
 • Wyładowarki okrętowe i wagonów; 
 • Wywrotnice wagonów; 
 • Ładowarki, w tym okrętowe; 
 • Zwałowarki. 
 1. Wciągarki i wciągniki ogólnego i specjalnego przeznaczenia – konserwator UDT lub TDT. 
 1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia – konserwator UDT lub TDT. 
 1. Wyciągi towarowe – konserwator UDT lub TDT. 
 1. Wyciągi statków – konserwator UDT lub TDT. 
 1. Żurawie samojezdne oraz przenośne tzw. HDS i przewoźne, żurawie stacjonarne – konserwator UDT lub TDT. 

Upoważnia do konserwacji żurawi stacjonarnych i wciągników oraz wciągarek ogólnego przeznaczenia. 

 1. Żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych – konserwator TDT. 
 1. Żurawie pozostałe –  konserwator TDT żurawi innego typu do wyboru kategorie:  
Przeprowadzany dozór techniczny
 • pokładowe, 
 • pływające, 
 • stoczniowe i portowe, 

Plan szkolenia tematyka: 

Tankowanie autobusów przy pomocy CNG i LNG: 

 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym; 
 • Wymagania w zakresie BHP i PPOŻ; 
 • Gazy stosowane do napędu silników; 
 • Właściwości fizykochemiczne: skroplony gaz ziemny( LNG), sprężony gaz ziemny (CNG); 
 • Parametry pracy silnika napędzanego gazem ziemnym. Przystosowanie silników do zasilania gazem CNG; 
 • Regulamin pracy stacji; 
 • Stacje do napełniania pojazdów gazem CNG i LNG. Stacje stałe i ruchome – z czego się składają? W jaki sposób dostarcza się gaz do stacji ?; 
 • Kryteria bezpiecznej pracy stacji. Zagrożenia występujące przy pracy na stacji; 
 • Awaryjne sytuacje na stacji. Co należy zrobić?

Wypełnianie zbiorników ciśnieniowych: 

 • Zagadnienia organizacyjno-programowe; 
 • Podstawowe zagadnienia BH*; 
 • Ogólne wiadomości o własnościach fizycznych i chemicznych gazów; 
 • Informacje szczegółowe o gazach stosowanych w instalacjach gaśniczych oraz sprzęcie podręcznym; 
 • Budowa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w pożarnictwie; 
 • Oznakowanie zbiorników stałych i przenośnych; 
 • Osprzęt współpracujący ze zbiornikami ciśnieniowymi; 
 • Techniki napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – omówienie zasad napełniania. Konsultacje indywidualne; 
 • Wykonywanie dozoru technicznego nad zbiornikami przenośnymi – instytucje dozoru technicznego i regulacje prawne. 

Napełnianie samochodów gazem LPG: 

 • Przepisy BHP i PPOŻ; 
 • Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym; 
 • Właściwości chemiczne i fizyczne gazów; 
 • Gazy stosowane do napędu pojazdów; 
 • Budowa zbiorników; 
 • Osprzęt współpracujący ze zbiornikami; 
 • Oznakowanie zbiorników; 
 • Warunki dodatkowe stawiane pojazdom napędzanym gazem; 
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne. 

Egzamin TDT jest podzielony na część teoretyczną ( opisową lub test) i praktyczną. Wyniki otrzymamy tego samego dnia. Pomożemy załatwić wszystkie formalności z tym związane. Ważność uprawnień jest przez okres 5 lub 10 lat zależnie od rodzaju urządzenia.  

Ile czasu ważne są kwalifikacje TDT na konserwację lub obsługę maszyn uzyskane przed 01.06.2019 ? 

Napełnianie cysterny gazem łatwopalnym

Zgodnie z prawem, ważne są do 01.01.2024 r. Jeżeli chcemy przedłużyć uprawnienia można to zrobić nie później niż do 3 miesięcy przed upływem tego terminu. Trzeba złożyć odpowiedni wniosek na warunkach opisanych w rozporządzeniu  z dnia 21 maja 2019 r. 

Uprawnienia wydane po 01.06.2019 ?  

W tym przypadku sprawa ma się inaczej, gdyż w zależności od urządzenia, kwalifikacje wydaje się na 5 lub nawet 10 lat – (na legitymacji otrzymywanej po egzaminie kwalifikacyjnym TDT jest dokładna data). Procedura przedłużenia uprawnień wygląda tak samo jak w poprzedniej sytuacji. 

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON to jeden z liderów na rynku usług

Od ponad 15 lat prowadzimy kursy, dzięki którym nabędziesz uprawnienia TDT na nalewaki cystern i wiele innych. Profesjonalnie podchodzimy do tego co robimy, dlatego masz pewność, że będziesz właściwie przygotowany/a. Posiadamy odpowiednio dostosowane zaplecze sprzętowo – dydaktyczne w zakresie organizowanych zajęć.  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu ! 

Na skróty:

 • Szkolenia
 • Kurs TDT do obsługi UNO
 • Uprawnienia UDT
 • HDS
 • Podesty ruchome