Aby móc obsługiwać kocioł centralnego ogrzewania należy posiadać odpowiednie kwalifikacje. W naszym ośrodku szkoleniowym bez problemu nauczymy Cię wszystkiego co potrzebne do pozytywnego zdania egzaminu. Od teorii i praktyki, aż do podejścia do egzaminu możesz liczyć na nasze ciągłe wsparcie.

Czym zajmuje się palacz kotłów CO?

Czym będziesz się zajmować jako palacz pieców?Palacz kotłów jest osobą, która na co dzień zajmuje się obsługą kotłów centralnego ogrzewania dostarczając ciepło, ciepłą wodę i parę technologiczną do użytkowania różnych obiektów przemysłowych i budynków. Podczas swojej pracy eksploatuje urządzenia oczyszczające i odprowadzające spaliny, stale sprawdza ciągłość sprawności technicznej kotłów oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych, pomocniczych i zabezpieczających. Dopatruje i odnotowuje aparaturę kontrolno-pomiarową i monitoruje proces technologiczny. Steruje i kontroluje proces odpalania i pracy kotłów centralnego ogrzewania oraz pracę przeróżnych systemów dostarczania paliwa, nadzoruje ciśnienie, mierniki i temperaturę przebiegu powietrza oraz aparaturę kontrolno-pomiarową. Miejscem zawodu palacza kotłów centralnego ogrzewania jest, jak można się domyślić kotłownia. W pracy palacza można wyodrębnić dwa pierwotne stanowiska: palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych, obsługuje on kotły ogrzewane paliwami gazowymi (gaz ziemny, biogaz, propan i butan) lub palacza kotłów centralnego ogrzewania wodnych rusztowych, obsługuje on kotły ogrzewane paliwem stałym.

Czego możesz spodziewać się na kursie?

Kursy w naszym Ośrodku Szkoleniowym Operatorów na palacza kotłów CO odbywają się w formie stacjonarnej bądź online w formie wykładów i kończą się egzaminem przed komisją powołaną przez Urząd Regulacji Energetyki. Uprawnienia wydane z zakresu obsługi kotłów ważne są 5 lat, później należy je reaktywować.

Na szkoleniach nasz program i omawiane pojęcia obejmują:

 • przepisy prawne – wybór zagadnień,
 • regulacje w zakresie dozoru technicznego,
 • organizowanie pracy z wykorzystaniem urządzeń cieplnych,
 • zadania zawodowe palacza CO
 • technika cieplna – wybór zagadnień,
 • armatura i innego typu materiały,
 • czytanie schematów/ dokumentacji projektowej kotłowni CO,
 • znaczenie wody w ciepłownictwie,
 • wiedza o kotłach parowych i wodnych,
 • użytkowanie poszczególnych typów kotłów,
 • sieci i instalacje w ciepłownictwie,
 • urządzenia działające w oparciu o parę wodną i gorącą wodę,
 • paliwa: stałe oraz ciekłe, oprzyrządowanie do celów kontrolno-pomiarowych,
 • BHP a urządzenia i instalacje stosowane w ciepłownictwie, BHP i zadania palacza CO, przepisy PPOŻ, pierwsza pomoc przedlekarska.

Kto może wziąć udział w kursach?

W szkoleniu może wziąć udział każda osoba pełnoletnia z minimalnym wykształceniem podstawowym.

Dlaczego warto zainwestować w szkolenie?

Kurs palacza centralnego ogrzewania jest niezbędny, aby pracownik mógł zapobiegać wszystkim podanym zagrożeniom i wykonywać powierzone zadania w dbałości o zdrowie i życie innych i swoje. Na szkoleniu przyszły palacz nauczy się automatycznej obsługi opalanych kotłów, aby wytwarzały one parę dostarczającą ciepło bądź energię do budynków lub obiektów przemysłowych. Również nauczy się rozpalania palników gazowych i olejowych przy pomocy odpowiedniej zapalarki. Kursant dowie się, czym jest pulweryzator i w jaki sposób monitorować ciśnienie, mierniki i temperaturę przepływu powietrza ukazujące się na tablicy rozdzielczej bądź pomiarowej, aby muc w porę regulować operacją systemu kontroli automatycznego spalania. Kurs obejmuje te i jeszcze kilka innych pojęć związanych z danym zawodem.

Cena kursu.

W porównaniu do innych firm cena u nas jest bardzo atrakcyjna, gdyż zawsze dbamy o to, by nasz cennik był przejrzysty. Jesteśmy otwarci na negocjacje, a w przypadku grup przyznajemy opłacalne rabaty.

Jak wygląda kurs w naszym ośrodku?Gdzie prowadzimy szkolenia?

Zajęcia odbywają się w naszych oddziałach na terenie całego kraju, jednak organizujemy również otwarte zajęcia dla grup zamkniętych z dojazdem do klienta. Kursy odbywają się zgodnie z aktualnymi informacjami na naszej stronie. Głównym założeniem naszej firmy jest dostarczenie klientom usług szkoleniowych na pierwszorzędnym poziomie. Wykwalifikowani metodycy i inne osoby z wieloletnią praktyką dbają o jakość kształcenia i jak najlepszą satysfakcję we wszystkich naszych placówkach, które znajduje się w Warszawie i innych regionach polski. Jednak dla was sięgamy po więcej, jesteśmy mobilni i również organizujemy szkolenia zamknięte.

Więcej informacji znajdziecie pod naszym numerem telefonu lub kontaktując się mailowo.