Budowa i wykorzystanie żurawia HDS 

Profesjonalny serwis dźwignic

Nazywany żurawiem przeładunkowym – jak sama nazwa wskazuje jest to urządzenie służące do przenoszenia ładunków, mające kompaktową konstrukcję. Łatwo dociera do trudno dostępnych miejsc. Wykonuje pracę, która byłaby niemożliwa dla innych dźwigów. Jest w grupie dźwignic – maszyn do rozładunku i załadunku towarów. Żurawie tego typu mają szerokie zastosowanie w branży transportowej oraz budowlanej. Posiadają napęd mechaniczny i zbudowane są z obracającej się kolumny, umieszczonej na podstawie oraz układu wysięgnikowego na szczycie kolumny. Montuje się je na naczepach lub pojazdach, dlatego zaliczają się do kategorii przenośnych i podlegają pod Urząd Dozoru Technicznego. 

Żurawie HDS dzielą się ze względu na dostosowanie do różnych odnóg przemysłu:  

 • ogólnego zastosowania – ze sztywną konstrukcją na podwoziu pojazdu; 
 • drzewnictwo – na tylnej części pojazdu zamontowany żuraw wraz ze skrzynią ładunkową oraz specjalnymi chwytakami; 
 • umieszczone w środkowej części pojazdu. 

Żuraw HDS zawiera elementy stałe, które są niezbędnym wyposażeniem każdego HDS-u oraz części zamienne, które wymieniane są wedle dopasowania do danego rodzaju zadania.  

Najważniejsze stałe elementy żurawia HDS: 

 • Wysięgnik – jeden z najważniejszych elementów. Część ruchoma, która pozwala pracować w każdym terenie; 
 • Podstawa żurawia – platforma, na której zamontowany jest cały żuraw; 
 • Komplet podpór – stabilizuje żurawia, podpory są z każdej strony, aby równoważyć zwiększony ciężar dźwigu; 
 • Kolumna żurawia – pionowy element łączący platformę z wyciągiem, czasami ma układ teleskopowy, co przyspiesza i ułatwia prace dźwigowe. 

Elementy zmienne żurawia dostosowane do bieżących zadań: 

 • Hak – można wykorzystać do dużych i ciężkich ładunków w oparciu o system lin i zawiesin. 
 • Chwytak – alternatywa dla haka. Przydatny w trudnych pracach, gdzie potrzebne jest zawieszenie elementów z użyciem lin. Łapy chwytaka świetnie radzą sobie z ładunkami o nieregularnych kształtach.  
 • System hydrauliczny – przyspiesza i ułatwia rozpakowanie sprzętu, dzięki konstrukcji HDS na siłownikach. Dodatkowo, zwiększa precyzję. 

Kiedy należy przeprowadzać konserwację HDS? 

Najlepiej w terminach określonych na podstawie instrukcji urządzenia. Sprawdzenie konstrukcji nośnej oraz instalacji ochrony przeciwpożarowej wskazane jest raz na 12 miesięcy. Tylko systematyczne przeglądy pozwalają usunąć nieprawidłowości i usterki w działaniu. 

Żurawie (rodzaje) Co ile czasu przegląd? 
przenośne, przewoźne, inne niż szybkomontujące i stacjonarne   60 dni 
szynowe, samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, przewoźne 30 dni 
z napędem ręcznym 90 dni 

Przestrzegając zasad poprawnej eksploatacji, konserwator sprawdza stan techniczny urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych, oświetleniowych oraz elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych. Równie ważna jest także kontrola mechanizmów napędowych, cięgien nośnych i ich zamocowań oraz układów hamulcowych.  

Inne rodzaje badań i przeglądów 

Podczas użytkowania żurawi HDS przeprowadza się trzy rodzaje badań:  

 • okresowe,  
 • eksploatacyjne,  
 • powypadkowe/poawaryjne. 
Użycie sprzętu w terenie

Badania okresowe HDS 

Przeprowadza się w oparciu o terminy określone dla poszczególnych rodzajów żurawi. W czasie takiej kontroli inspektor UDT( Urzędu Dozoru Technicznego) sprawdza wymagane uprawnienia konserwatorów i operatorów żurawi, pomiary elektryczne w protokołach, dziennik konserwacji urządzenia oraz księgę rewizyjną.  

Jednostka UDT przedstawia formę oraz zakres badań eksploatacyjnych w zależności od sytuacji, w której dokonuje kontroli, może to być np. modernizacja, naprawa lub wymiana elementów technicznych. Aby obsługiwać żuraw HDS potrzebne są uprawnienia HDS, które otrzymuje się po ukończeniu specjalistycznego kursu. W przypadku konserwatora trzeba mieć kwalifikacje UDT (po zdaniu egzaminu państwowego). 

Badania okresowe żurawi HDS W jakim terminie? 
przenośnych, przewoźnych, innych niż szybkomontujące oraz stacjonarnych   co 3 lata 
z napędem ręcznym co 2 lata 
wieżowych, samojezdnych, przewoźnych, szynowych, przenośnych z udźwigiem większym niż 3200 kg   co 1 rok 

Co sprawdza się w czasie badania okresowego? 

 • właściwe umieszczenie instrukcji obsługi, napisów ostrzegawczych i informacyjnych; 
 • prawidłowa praca urządzeń ochronnych i zabezpieczających; 
 • kontrola czy urządzenie wymaga działań naprawczych; 
 • weryfikacja kwalifikacji operatora i konserwatora przez inspektora UDT; 
 • przegląd dziennika konserwatora i księgi rewizyjnej. 

Badania eksploatacyjne, poawaryjne i powypadkowe 

Wykonuje miejscowa jednostka Urzędu Dozoru Technicznego w przypadku np. modernizacji lub naprawy HDS, wymiany elementów technicznych oraz montażu w nowej lokalizacji.  Badania poawaryjne i powypadkowe przeprowadza się w chwili awarii urządzenia lub wypadku podczas eksploatacji. W takich sytuacjach należy zawiadomić lokalny organ UDT. 

Serwis żurawi przeładunkowych 

Żuraw Hds na budowie

Posiadamy bogate doświadczenie w branży dźwigowej i zapewniamy fachową pomoc dla żurawi HDS oraz leśnych. Chętnie podejmiemy współpracę z firmami budowlanymi lub transportowymi oferując pełen profesjonalizm w naprawie i konserwacji urządzeń. Oprócz tego wykonujemy rejestrację UDT oraz modernizacje sprzętu. Codzienne zlecenia przyczyniły się do zdobycia umiejętności szybkiej diagnozy usterki i sprawnej naprawy. Nasi pracownicy przechodzą liczne kursy konserwacyjne, dzięki czemu są wysoko wykwalifikowani w temacie.  

Obsługujemy wiele wiodących marek takich jak: PALFINGER, FASSI, HMF, PM, EFFER, BEFARD.  

Naprawiamy:  

 • żurawie i dźwigi HDS montowane na samochodach dostawczych oraz ciężarowych, 
 • urządzenia załadowcze i przeładunkowe typu: żurawie, dźwigi samojezdne, podnośniki koszowe, hakowce, bramowce oraz wózki przewoźne i pokrewne. 

Świadczymy usługi w zakresie: 

 1. Regeneracji i wymiany: 
 • rozdzielaczy, 
 • siłowników, 
 • chwytaków, 
 • rotatorów, 
 • pomp hydraulicznych, 
 • zamków, 
 • bębnów mayera; 
 1. Likwidacji: 
 • luzów na obrocie i wysuwie, 
 • uszkodzeń mechanicznych, 
 • wycieków; 
 1. Wymiana lub naprawa:  
 • instalacji hydraulicznej, 
 • haków, 
 • elektryki, 
 • uszczelniaczy, 
 • ślizgów i innych; 
 1. Remonty gruntowne i kapitalne 

Na skróty:

 • Kompleksowa naprawa wciągników i wciągarek
 • Kompleksowa naprawa maszyn dźwigowych UDT
 • Suwnice – naprawa i konserwacja
 • Serwis i naprawa wózków widłowych
 • Serwis żurawi samojezdnych