Czym jest suwnica? 

Suwnice są dźwignicami, które pracują w ruchu przerywanym. Składają się z konstrukcji wsporczej biegnącej wzdłuż szyn i wciągarki lub urządzenia podnoszącego, biegnącego obok niej. Przeznaczone są do przemieszczania ładunków w pionie i poziomie, w przestrzeni ograniczonej wysokością podnoszenia, skrajnymi położeniami toru jazdy cięgnika oraz suwnicy. Występują w wielu odmianach konstrukcyjnych, różnią się przeznaczeniem oraz stosowanym wyposażeniem. 

Naprawiana suwnica

Suwnice określane są jako podstawa przemysłu. Umożliwiają przenoszenie i transportowanie ciężkich ponadgabarytowych ładunków w magazynach, zakładach pracy i na placach budowlanych. Stosuje się je też w stoczniach, zakładach przemysłowych i wszelkich innych miejscach z umożliwioną funkcjonalnością, stabilnością i znacznym udźwigiem. 

Rodzaje suwnic 

Istnieją następujące rodzaje suwnic: 

 • suwnice pomostowe natorowe, 
 • suwnice bramowe, 
 • suwnice wspornikowe, 
 • suwnice kolumnowe, 
 • półbramowe, 
 • suwnice pomostowe podwieszane, 

Potrzeba konserwacji suwnic 

Oferując serwisowanie suwnic bramowych, zapewniamy spełnienie wymagań prawnych, jednocześnie przedłużając żywotność sprzętu dźwigowego. Zgodnie z prawem wszystkie suwnice bramowe, wciągniki linowe i wciągniki łańcuchowe, powinny być poddane konserwacji zgodnie z: 

 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu sprawdzania kwalifikacji, które są wymagane przy konserwacji i obsłudze urządzeń technicznych oraz trybu i sposobu przedłużania czasu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych,  
 • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 2018 roku w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji modernizacji, eksploatacji i napraw urządzeń transportu bliskiego.  

Według tego pierwszego dokumentu wymagana częstotliwość przeglądu konserwacyjnego suwnicy ogólnego przeznaczenia posiadającej napęd ręczny, to przynajmniej jeden raz na dziewięćdziesiąt dni. Z kolei suwnice specjalnego przeznaczenia, które mają napęd mechaniczny, powinny mieć taki przegląd chociaż raz na trzydzieści dni. Oczywiście może być tak, że producent zalecił częstsze dokonywanie konserwacji. To szczególnie ważne dla tych sprzętów, które są intensywnie użytkowane. 

Nasza solidna usługa serwisowa 

Nasi technicy chętnie podejmą z Tobą współpracę, w której razem opracujecie harmonogram kontroli i konserwacji sprzętu do podnoszenia, zapewniający zgodność z przepisami. Wszystko będzie sprawdzone zgodnie z wymogami ustawowymi i serwisowane w celu przedłużenia żywotności suwnic bramowych. 

Rodzaje suwnic

Nasze przeglądy obejmują regulację hamulców, sprawdzanie systemów antykolizyjnych, smarowanie lin i części ruchomych oraz kontrolę wizualną belek podsuwnicowych, torów jezdnych i konstrukcji wsporczych. 

Wszystkimi elementami budowy suwnicy, które są objęte kontrolą i serwisem przez naszych techników, są: 

Elementy elektryczne:  Elementy mechaniczne:  
kaseta sterownicza;  most; 
szafki sterowniczo-rozdzielcze;  mechanizm podnoszenia – silnik napędowy, korpus, pręty ze zderzakami oraz wyłącznikiem krańcowym,, bęben łańcuchowy lub linowy rowkowany, cięgno z liny stalowej, , przekładania zębata,  pierścień do prowadzenia liny,  zblocze hakowe oraz hak;  
łącznik zasilania;  krzywki i odboje; 
wyłączniki krańcowe; czołownice;  
szafki rozdzielcze instalacji na moście; wózek jazdy; 
troleje;  
łącznik suwnicy;  

Wszyscy nasi specjaliści wyposażeni są w odpowiednie narzędzia zalecane do serwisu przez wszystkich polskich producentów właścicieli suwnic, którymi się zajmujemy. 

Po przeglądzie i serwisie suwnicy 

Po każdej inspekcji serwisowej zostaje sporządzony raport dla wszystkich suwnic, zawierający wszystkie wady, obserwacje i komentarze, który zostanie dostarczony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Następnie wypisujemy wycenę usunięcia wykrytych wad. 

Skontaktuj się z nami, by zapoznać się z naszą ofertą. 

Na skróty:

 • Kompleksowa naprawa maszyn dźwigowych UDT
 • Serwis żurawi przeładunkowych HDS
 • Serwis i naprawa wózków widłowych
 • Serwis żurawi samojezdnych
 • Często zadawane pytania