Osoby, które chcą uzyskać uprawnienia nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego, muszą wziąć udział w odpowiednich kursach przygotowawczych, a następnie złożyć wniosek rekomendujący kandydata ubiegającego się o certyfikację. Egzaminy UDT prowadzone są cyklicznie na terenie całej Polski. Obecnie większość ośrodków szkoleniowych organizuje je wspólnie z oddziałami urzędu, dlatego też uczestnicy zajęć mają w tym zakresie ograniczone formalności.

Kandydaci, którzy ubiegają się o sprawdzenie swoich kwalifikacji, powinni spełnić odpowiednie wymagania:

  • mieć ukończone co najmniej 18 lat
  • posiadać stosowną wiedzę oraz umiejętności
  • złożyć odpowiedni wniosek do UDT
  • wnieść opłatę przed przystąpieniem do egzaminu

Egzaminy kwalifikacyjne przed komisją UDT składają się z dwóch części – jest to część teoretyczna oraz część praktyczna. Egzamin sprawdza znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w wybranym zakresie. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie ustnej. Egzamin praktyczny jest prowadzony przy danym urządzeniu technicznym, adekwatnie do wnioskowanego rodzaju i zakresu kwalifikacji. Przykładowe zagadnienia znaleźć można na wielu stronach internetowych, a także przekazywane są one przez ośrodki szkoleniowe.

Oficjalnie organ dozoru technicznego przekazuje zawiadomienie o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia, jednak w praktyce uczestnik egzaminu dowiaduje się o jego wyniku tego samego dnia.

W przypadku pozytywnego zaliczenia egzaminu organ UDT zależnie od wnioskowanego rodzaju i profilu kwalifikacji podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego, czyli inaczej uprawnień UDT. Zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób zajmujących się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych wydawane są bezterminowo w postaci plastikowej karty.

Dokładne informacje dotyczące egzaminów UDT można znaleźć na stronach internetowych oddziałów terenowych oraz na stronie głównej UDT. Również udzielane są one przez ośrodki szkoleniowe współpracujące z UDT w ramach egzaminów.