Do obsługi nalewaków NO wymagane jest posiadanie specjalnych uprawnień nadawanych po pozytywnym zdaniu egzaminu przez Transportowy Dozór Techniczny. W tym celu konieczne jest zapisanie się na kurs TDT do obsługi UNO.Szkolenie na nalewaki NO TDT przeznaczone jest przede wszystkim dla kierowców zawodowych, którzy mają uprawnienia do przewozu materiałów ADR – substancji niebezpiecznych. Także dla osób chcących dodatkowo poszerzyć swoje kompetencje w tym zakresie, na przykład dla osób zatrudnionych w firmach produkujących substancje niebezpieczne oraz zajmujących się ich magazynowaniem i przewożeniem i na stanowiskach w rozlewaniach paliw czy w innych placówkach działających w tej specjalności. Znajomość obsługi nalewaków oraz związanych z tym zasad BHP to dobra inwestycja, ponieważ pracodawcy stale poszukują osób na tych stanowiska, a uzyskane uprawnienia są bezterminowe i przy tym uczestnictwo w kursie nie jest związane z wysokim wydatkiem.

Brak umiejętności poprawnej obsługi nalewaków oraz postępowania zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w pobliżu substancji niebezpiecznych, szczególnie paliw, znacznie zwiększa ryzyko wypadków. Osoba, która pracuje przy napełnianiu i opróżnianiu zbiorników, na przykład cystern, jest zobowiązana do tego, aby restrykcyjnie przestrzegać przepisów. Powinna ona posiadać wiedzę dotyczącą właściwości substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne, informacje dotyczące konstrukcji zbiorników, a także dotyczące nalewaków i innych sprzętów wykorzystywanych w tej dziedzinie. Podczas nauki szczególny nacisk kładzie się na materiały niebezpieczne klasy 3, czyli materiały ciekłe zapalne takie jak paliwa. Ćwiczenia praktyczne dotyczą głównie napełniania zbiorników nalewakami do paliw.

Jeżeli chce się uzyskać uprawnienia na nalewaki, konieczne jest zapisanie się na kurs, a następnie zdanie egzaminu. Zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z naszych usług szkoleniowych w tym zakresie – szkolimy kompleksowo i profesjonalnie, pomagając w uzyskaniu uprawnień!

Na skróty:

  • Komputerowa diagnostyka samochodów
  • Egzamin na diagnostę samochodowego
  • Karta charakterystyki MSDS
  • Przepisy
  • Testy