O nas – ERGON

koparko-ładowarka w spoczynku

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON przygotował specjalistyczne szkolenie na koparko – ładowarkę. Po ukończeniu kursu możesz rozpocząć pracę jako operator maszyn budowlanych w branży, która szybko się rozwija. W Polsce oraz za granicą zapotrzebowanie na osoby z tego rodzaju uprawnieniami niezmiennie utrzymuje się na wysokim poziomie. Dzięki naszemu szkoleniu uzyskasz nowe kompetencje, a Twoja atrakcyjność na rynku pracy wzrośnie. W swoich kadrach posiadamy doświadczonych i pełnych zaangażowania specjalistów, którzy potrafią skutecznie przygotować do egzaminu, a nasz program szkoleniowy dopasowany jest do aktualnych potrzeb rynku. 

Dlaczego warto? 

Polska branża budowlana ze względu na swój szybki rozwój, nieustannie poszukuje kolejnych pracowników. Główny problem, z jakim się mierzy, to brak wykwalifikowanej siły roboczej. Jednak dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zwiększyć swoje kompetencje jest dobra wiadomość. Gdy uzyskają uprawnienia do obsługi koparko – ładowarki, nie będą mieli trudności ze znalezieniem dobrze płatnej pracy. Kurs został tak opracowany, by uczestnicy radzili sobie ze wszystkimi wyzwaniami, które mogą napotkać podczas swojej pracy.  

Po uzyskaniu uprawnień wydawanych przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego można obsługiwać: 

 • koparko – spycharki, 
 • koparki jednonaczyniowe (o masie całkowitej do 4 ton), 
 • ładowarki jednonaczyniowe (maksymalnie do 8 ton masy całkowitej). 
koparko-ładowarka na żwirowni

Program szkolenia

Nasze zajęcia składają się z dwóch części:

 • zajęcia teoretyczne, 
 • zajęcia praktyczne. 

Kursant po odbytym szkoleniu podchodzi do państwowego egzaminu przed komisją IMBiGS. 

Zakres tematyczny kursu

Tematyka zajęć obejmuje następujące zagadnienia: 

 • budowa maszyny, 
 • elementy elektrotechniki, 
 • podstawy hydrauliki, 
 • dokumentacja techniczna, 
 • zasady BHP podczas pracy jako operator, 
 • budowa i działanie silników spalinowych, 
 • eksploatacja urządzenia, 
 • technologia robót, 
 • zajęcia praktyczne. 

Perspektywy zatrudnienia

Operatorzy koparko – ładowarki najczęściej pracują w takich miejscach jak: 

 • teren budowy, 
 • teren burzenia i rozbiórki budynków, 
 • piaskownie, 
 • żwirownie, 
 • rowy melioracyjne, 
 • kopalnie, 
 • kamieniołomy. 

Wystawiane dokumenty 

 • wpis uzyskanych uprawnień do książki operatora, wydawanej przez IMBiGS, 
 • świadectwo operatora. 

Warunki uczestnictwa 

 • pełnoletność, 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe, 
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu operatora. 
 operator w trakcie eksploatacji koparko-ładowarki

Lista popularnych producentów koparko – ładowarek:

 • Hidromek, 
 • CASE, 
 • Caterpillar, 
 • CAT, 
 • Volvo, 
 • JCB, 
 • Kubota, 
 • Terex, 
 • New Holland, 
 • Komatsu. 

Inne nasze kursy 

Prowadzimy również szkolenia z konserwacji i obsługi m.in.: 

 • wózków widłowych, 
 • suwnic, 
 • żurawi HDS, 
 • żurawi wieżowych, 
 • podestów ruchomych, 
 • układnic magazynowych

Nasze szkolenia na operatora koparki: 

 • kurs operatora koparek jednonaczyniowych w I klasie specjalności, 
 • kurs operatora koparek jednonaczyniowych w III klasie specjalności. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie mogę pracować po uzyskaniu uprawnień na operatora koparko–ładowarki?

Będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, m.in.: na budowach, żwirowniach, piaskowniach, kopalniach, kamieniołomach, przy pracach melioracyjnych. 

Czy dostanę potwierdzenie, że ukończyłem kurs?

Tak. Po ukończonym kursie i zdaniu egzaminu uczestnik otrzyma świadectwo operatora oraz wpis do książki operatora, która jest wydawana przez IMBiGS. 

Czego nauczę się na szkoleniu?

Jest to kompleksowy kurs na operatora koparko–ładowarki, zdobędziesz na nim wiedzę na temat, m.in. budowy i eksploatacji urządzenia, dokumentacji technicznej i obowiązujących zasad BHP. 

Jakie trzeba mieć wykształcenie, żeby wziąć udział w kursie?

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego.

Na skróty:

 • Obsługa suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych
 • Kontrola sprawności suwnicy – co sprawdzić?
 • Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
 • Kurs na operatora żurawia stacjonarnego
 • Kurs obsługi dźwigów towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów