Komisje egzaminacyjne SEP, PSE, SIMP, SITPS

W celu uzyskania uprawnień w kategorii G1, G2 lub G3 konieczne jest podejście do odpowiedniego egzaminu przed komisją certyfikującą. Egzamin ten może odbywać się przed komisjami SEP,  PSE, SIMP, SITPS.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) jest głównym organem administracji rządowej, który reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych zgodnie z polityką energetyczną. Również zajmuje się on wyznaczaniem komisji, przed którymi można zdawać egzamin.

Komisje certyfikujące:

  • SEP – Stowarzyszenie Elektryków Polskich
  • SIMP – Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich
  • PSE – Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne
  • SITPS lub SITSpoż – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

Również URE nadaje uprawnienia do egzaminowania innym stowarzyszeniom oraz komisjom na terenie całej Polski.

Zapraszamy na kurs!

Kurs przygotowujące do egzaminów przed komisjami SEP, PSE, SIMP, SITPS przeznaczony jest dla osób chcących uzyskać odpowiednie przygotowanie oraz uprawnienia do prowadzenia prac obejmujących sieci, instalacje oraz urządzenia elektroenergetyczne, gazowe i cieplne.

Celem jest uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego do obsługi, konserwacji, remontu, montażu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 poz.828; Dz.U. Nr 192 poz. 1184).

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty – w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON oferujemy kompleksowe i profesjonalne szkolenia G1, G2 oraz G3. Pełna oferta zaprezentowana jest na naszej stronie internetowej. Zapraszamy!

Więcej informacji:

G1

 

G2

 

G3

 

Uprawnienia G1, G2, G3

 

Sieci, instalacje i urządzenia w grupach G1, G2, G3