Kalmar ECO Reachstacker

Urządzenia do manipulacji kontenerami wykorzystywane są głównie w portach. Znajdą też zastosowanie w innego rodzaju punktach, które służą do przemieszczania się kontenerów wraz z ładunkami. Pomagają one w sprawnym przemieszczaniu się kontenerów.  

Do obsługi takich urządzeń niezbędne jest posiadanie przez pracownika uprawnień umożliwiających ich obsługę. Uzyskanie uprawnień zdobędziemy poprzez szkolenie, które kończy się egzaminem przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.  

Zachowanie bezpieczeństwa 

Przed rozpoczęciem pracy z ładunkiem operator zawsze musi sprawdzić jego wagę oraz porównać ją z maksymalnym nominalnym udźwigiem. Ładunek, który umieszczony jest na wózku musi być odpowiednio zabezpieczony oraz stabilny. Jeśli mamy do czynienia z ładunkami o niestandardowych wymiarach, musimy zachować szczególną ostrożność.  

Kalmar ECO Reachstacker 

Jedną z najbardziej popularnych maszyn do manipulowania ładunkiem jest Kalmar ECO Reachstacker. Zapewnia on nie tylko większą wydajność pracy terminali kontenerowych. To także przygotowanie operatorów do przyszłej elektryzacji urządzeń typu reachstacker. 

Układ przeniesienia napędu reachstacerów, zastosowany w Kalmarach ECO, jest najbardziej zaawansowanym układem na świecie, co wyróżnia go od innych. Posiada on hydromechaniczny układ przekładni bezstopniowej. Różni się od standardowego tym, że operator nie musi stale hamować i przyspieszać. 

operowanie ładunkiem

Eco Reachstacker jest bardziej ekonomiczny. Jego zużycie paliwa jest około 40% mniejsze w porównaniu do 5–10 letnich urządzeń, które posiadają standardowe układy napędowe.  

Zmniejszenie zużycia paliwa jest niewątpliwie korzystne finansowo. To jednak nie jedyna korzyść finansowa jaką daje nam ECO Reachstacker. Może wykonywać on około 50% więcej ruchów na godzinę w porównaniu do standardowych urządzeń. To wszystko dzięki kombinacji gospodarowania układem napędu i hydrauliki roboczej. Wpływa na to również zmniejszenie czasu na tankowanie 

Rozpoczęcie prace 

Przed rozpoczęciem pracy z ładunkiem operator zawsze musi sprawdzić jego wagę oraz porównać ją z maksymalnym nominalnym udźwigiem. Ładunek, który umieszczony jest na wózku musi być odpowiednio zabezpieczony oraz stabilny. Jeśli mamy do czynienia z ładunkami o niestandardowych wymiarach, musimy zachować szczególną ostrożność.  

Manipulacja ładunkiem 

Operator podczas manipulacji ładunkiem powinien pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Wózkiem nie można poruszać się ze zbyt dużą prędkością, szczególnie, gdy mamy do czynienia ze szczególnie ciężkimi ładunkami. Przy zbyt dużym obciążeniu istnieje ryzyko wywrócenia się urządzenia.   

Operator wózka widłowego przy manipulacji ładunkami może wykonywać 3 główne ruchy. Są to  

 • Podnoszenie i opuszczanie wideł; 
 • Przechylanie masztu wózka do siebie i od siebie;  
 • Przesuwanie na boki karetki z widłami. 

W zależności od modelu urządzenia jego ruchy mogą być inne, na przykład pozwalać na ustawienie odstępu czy na zmianę położenia wideł.  

Procedury podczas manipulacji ładunkiem: 

 • Podjechanie do ładunku w pozycji transportowej przodem wózka; 
 • Zatrzymanie wózka przed ładunkiem;  
 • Ustawienie masztu w prawidłowej pozycji; 
 • Ustawienie rozstawu i wysokości wideł; 
 • Podjechanie wózkiem; 
 • Umieszczenie wideł pod ładunkiem; 
 • Uniesienie wideł na odpowiednią wysokość; 
 • Przechylenie masztu do tyłu; 
 • Dojechanie do miejsca rozładunku. 

Oferta szkoleniowa 

Nasza firma oferuje kursy teoretyczne i praktyczne przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii. Zajęcia teoretyczne prowadzone są również w formie on-line. Każdy uczestnik kursu uzyskuje dostęp do szkolenia w dogodnym dla niego terminie, wystarczy jedynie dostęp do tabletu czy laptopa. 

Jeżeli jest zapotrzebowanie na organizację zajęć zamkniętych, oferujemy możliwość ich zorganizowania. Zajęcia takie mogą być indywidualne lub dla małych grup.  

Uprawnienia na obsługę wózków kontenerowych 

kurs na urządzenia do manipulowania kontenerami

Chcesz zdobyć uprawnienia pozwalające na obsługę wózków kontenerowych? 

Do obsługi urządzeń manipulujących kontenerami niezbędne jest posiadanie przez pracownika uprawnień umożliwiających ich obsługę. Uzyskanie certyfikatu zdobędziemy poprzez kurs, który kończy się egzaminem państwowym. Może być on przeprowadzony przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego bądź Transportowego Dozoru Technicznego. Kurs pomoże ci w przygotowaniu do egzaminu. Po skończeniu szkolenia oraz pozytywnym wyniku egzaminu uzyskuje się odpowiednie uprawnienia. Pozwala to, tak samo jak w przypadku wózków jezdniowych ze zmienną fazą wysięgu, na pracę jako operator wózków wysięgnikowych posiadających chwytnie kontenerowe. 

Kursy Reachstacker 

Wózki kontenerowe, czyli tak zwane reachstackery posiadają największe parametry w kategorii. Mają udźwig nawet do 45000 kg, a ich wysokość podnoszenia może wynosić nawet 16 m.  

Do kursu mogą przystąpić osoby spełniające następujące wymagania: 

 • ukończone 18 lat;  
 • minimum podstawowe wykształcenie; 
 • okazanie oświadczenia lekarskiego, które zezwala na pracę w zawodzie.  

Program szkolenia 

Nasza firma posiada wyspecjalizowaną kadrę pracowniczą. Jest ona w pełni przygotowana, aby prowadzić kursy na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych oraz reachstackerów. 

Zagadnienia poruszane na szkoleniach: 
Zasady działania dozoru technicznego; 
Przepisy oraz normy prawne Urzędu Dozoru Technicznego; 
Nauka przewożenia kontenerów; 
Nauka układania kontenerów;  
Zasady bhp niezbędne w pracy jako operator; 
Prowadzenie wózków kontenerowych.

Na skróty:

 • Kurs na uprawnienia operatora żurawi wieżowych
 • Szkolenie UDT na uprawnienia Skyjack – operator, konserwator podestów
 • Szkolenia UDT dla operatorów suwnic – zapisz się już teraz!
 • Rodzaje suwnic – pomostowa, podwieszona, bramowa
 • Elementy wyposażenia suwnicy – z czego składa się suwnica?