Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu diagnosty samochodowego niezbędne jest przejście szkolenia oraz pozytywne zadanie egzaminu.Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. (Dz. U. 2004.246.2469) w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów osoba, która zakończyła przeszkolenie uzyskuje zaświadczenie wydawane przez firmę zajmującą się jej organizacją. Aby przystąpić do egzaminu, konieczne jest również złożenie wniosku do Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie. Wniosek ten należy dostarczyć w terminie do 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.

Wniosek do Transportowego Dozoru Technicznego musi zawierać następujące dokumenty:

  • pisemne oświadczenie o uzyskaniu wymaganego wykształcenia technicznego i praktyki na stanowisko diagnosty
  • pisemne oświadczenie będące zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  • kserokopię zaświadczenia zakończenia szkolenia na diagnostę
  • kserokopię dowodu zapłaty za egzamin kwalifikacyjny

Terminy przeprowadzenia egzaminu, a także jego miejsce są wyznaczane przez dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego i są one przekazywane przynajmniej na 30 wcześnie przed danym dniem – informacje te można znaleźć na stronie internetowej Transportowego Dozoru Technicznego.

Forma egzaminu:

  • 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru
  • 5 pytań dla każdej z części szkolenia specjalistycznego w formie testu jednokrotnego wyboru
  • 1 pytanie opisowe
  • część praktyczna polegająca na przeprowadzeniu badania technicznego pojazdu, wydaniu oceny i wypełnieniu dokumentów

W Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON mogą skorzystać Państwo z profesjonalnego kursu na diagnostę samochodowego wraz z przeprowadzeniem egzaminu. Dzięki specjalnie dostosowanym programom nauczania oraz wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia naszych instruktorów każdy z uczestników szkolenia otrzymuje niezbędną wiedzę i praktykę do pracy na stanowisku diagnosty.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z naszą ofertą, a także z egzaminem, jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji. Uczestnicy naszych kursów uzyskują także niezbędne materiały przeznaczone do nauki do egzaminu. Zadbamy także o przygotowanie wszystkich dokumentów przeznaczonych do podejścia do egzaminu w Transportowym Dozorze Technicznym. Terminy i miejsca odbycia egzaminów są dogodne dla naszych kursantów.