Szkolenia operatorów podnośników masztowych 

podnośnik masztowy przed budynkiem

Ośrodek szkoleniowy ERGON oferuje kurs dla operatorów podnośników masztowych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz wszelkie środki dydaktyczne, które przygotują Cię do egzaminu UDT. Opracowaliśmy program szkolenia zgodny z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego. Szkolenie dzieli się na część teoretyczną i praktyczną, gdzie kursanci zdobędą niezbędną wiedzę, umiejętności i doświadczenie, by z powodzeniem zdać egzamin państwowy przed komisją powołaną przez UDT.  

Przebieg kursu

Opracowany przez nas kurs na uprawnienia z obsługi podnośników masztowych przebiega następująco: 

 1. Szkolenie rozpoczyna się od części teoretycznej, w której kursanci zostają zapoznani z:  
  • przepisami bezpieczeństwa,  
  • budową i konstrukcją podnośnika masztowego, 
  • obowiązkami operatora, 
  • eksploatacją urządzenia, 
  • wydajnymi i bezpiecznymi technikami operacyjnymi, 
  • prowadzeniem wymaganych dokumentacji technicznych. 
 2. Następnie część praktyczną realizuje się na placu manewrowym, gdzie kursanci uczą się obsługiwać maszynę i wykonywać zadania zlecone przez wykwalifikowanych instruktorów. 

Część wykładowa może zostać przeprowadzona online. 

Egzamin państwowy UDT na podnośniki masztowe 

podnośnik masztowy na placu budowy

Egzamin państwowy zdawany w UDT składa się analogicznie – z części teoretycznej i praktycznej. W części merytorycznej kursanci są zobligowani do przystąpienia do pisemnego testu wiedzy. Weryfikuje on znajomość m.in. zasad BHP, budowy maszyny oraz prowadzenia dokumentacji technicznej maszyny. Gdy pierwsza część zakończy się sukcesem, można podejść do części praktycznej, w której kursanci wykazują się umiejętnościami jazdy i wykonywaniem zadań zleconych przez państwową komisję egzaminacyjną – na placu manewrowym. 

Uprawnienia UDT na podnośniki masztowe 

Kursanci kończący egzamin z wynikiem pozytywnym mogą złożyć wniosek do Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie uprawnień operatora podnośników masztowych. Certyfikat UDT ważny jest przez 10 lat od daty wydania dokumentu. Uprawnienia honorowane są na terenie krajów należących do Unii Europejskiej. 

Wymagania dla kursantów 

Do kursu na operatora podnośników masztowych mogą przystąpić osoby: 

 • pełnoletnie, 
 • nie posiadające przeciwwskazań lekarskich do podjęcia szkolenia, 
 • posiadające wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Producenci podnośników masztowych 

Po zakończonym szkoleniu i zdanym egzaminie, będziesz mógł obsługiwać podnośniki m.in. od producentów takich jak: 

 • Braviisol, 
 • Scoage, 
 • Genie, 
 • Rothlehner, 
 • Gutlift, 
 • RIWAL, 
 • Gunter, 
 • Sax Lift. 

Wynagrodzenie operatora podestów ruchomych

podnośnik masztowy w spoczynku

Wynagrodzenie może być różne, zależy ono od posiadanego doświadczenia czy pracodawcy i miejsca pracy. Jednak doświadczeni operatorzy mogą liczyć na wysokie wynagrodzenie. Za granicą zarobki operatorów potrafią być kilkukrotnie wyższe niż w Polsce. 

Gdzie prowadzimy szkolenia? 

Wszelkie szkolenia w naszej firmie przeprowadzane są w naszych ośrodkach szkoleniowych w większych miastach na terenie Polski. Dodatkowo oferujemy usługę szkoleń zamkniętych, z dojazdem do klienta. Organizujemy szkolenia dla grup zorganizowanych i indywidualnych klientów. 

Inne kursy w ofercie ERGON

 • konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego, 
 • konserwator urządzeń dla osób niepełnosprawnych, 
 • operator maszyn budowlanych, 
 • operator wózków widłowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • montażysta połączeń kołnierzowych, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • uprawnienia UDT/TDT/WDT, 
 • obsługa urządzeń ciśnieniowych. 

Pytania i odpowiedzi

Gdzie przeprowadzane są szkolenia dla operatorów podnośników masztowych?

Szkolenia prowadzimy w naszych ośrodkach szkoleniowych znajdujących się w większych miastach na terenie Polski. Oferujemy również ofertę szkoleń zamkniętych, z dojazdem do klienta. 

Jakie warunki musi spełnić kursant przed przystąpieniem do szkolenia?

By przystąpić do szkolenia, kursanci muszą mieć ukończone 18 lat, posiadać ważne badania lekarza medycyny pracy oraz posiadać wykształcenie przynajmniej podstawowe. 

Na skróty:

 • Kurs na podnośniki nożycowe – obsługa
 • Podesty ruchome – kurs obsługi podestów typu “pająki”
 • Kurs montaż połączeń kołnierzy
 • Montaż połączeń kołnierzowych
 • Kurs na podnośnik koszowy z egzaminem UDT