Skorzystaj z naszego szkolenia w Ośrodku Doskonalenia Kadr ERGON, by poczuć się pewniej na rynku pracy. Uczestnictwo w kursie ERGON umożliwi ci zdobycie kwalifikacji oraz przygotowanie do egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Szkolenia z obsługi dźwigów realizowane są na mocy Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym. Przeprowadza się je zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 roku. Kurs ERGON prowadzony jest w zakresie:

 • dźwigi budowlane (obsługa dźwigów budowlanych towarowych i towarowo-osobowych oraz wyciągów towarowych),
 • prawo do obsługi dźwigów towarowo-obsługowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych (dźwigi towarowo-obsługowe ze sterowaniem wewnętrznym oraz dźwigów szpitalnych nieposiadających kontroli obciążenia kabiny).

Szkolenie zapewnia przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi wind budowlanych. Nasi prowadzący dysponują odpowiednimi kwalifikacjami i kładą szczególny nacisk na umiejętności praktyczne. Dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem od ponad dwudziestu lat. Dzięki nam możesz zdobyć uprawnienia do obsługi dźwigów budowlanych oraz dźwigów towarowo-osobowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych.

wyciąg towarowy 

Cel szkolenia

Celem oferowanego przez nas szkolenia jest zdanie egzaminu państwowego i zdobycie kwalifikacji operatora dźwigów budowlanych, wind towarowo-osobowych a także wyciągów. Kurs przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w zakładach realizujących transport pionowy z użyciem wind towarowych oraz towarowo-osobowych. Kandydaci na maszynistów dźwigów zapoznają się z:

 • szczegółową budową dźwigu
 • zasadami obsługi
 • obowiązkami dźwigowego
 • przyczynami i skutkami awarii
 • przepisami dozoru technicznego
 • metodami konserwacji wind towarowych
 • przepisami BHP

 

Od daty pozytywnie zdanego egzaminu, pracę na tym stanowisku można wykonywać przez 10 lat, jednak wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia trzeba złożyć już 3 miesiące przed terminem.

 

Korzyści z posiadania kwalifikacji operatora dźwigów

Nieodłącznym elementem każdej budowy są windy towarowe, do których obsługi potrzebny jest pracownik z odpowiednimi kwalifikacjami. Osoba ta zajmuje się sterowaniem windą, a do jej obowiązków należy między innymi przestrzeganie maksymalnego możliwego obciążenia urządzenia, sprawdzanie stanu technicznego, przewożenie ładunków w odpowiedni sposób itd.

Osoby posiadające uprawnienia zyskują znacznie więcej możliwości zatrudnienia w branży budowlanej. Operatorzy maszyn dźwigowo-transportowych zarabiają średnio 4500 złotych brutto, a doświadczeni w tej branży mogą liczyć na stawkę 5300 złotych, z czego 25% pracowników na tym stanowisku otrzymuje jeszcze wyższe wynagrodzenie.

 

dźwig budowlanyZastosowanie i kwalifikacja dźwigów budowlanych, towarowych i wyciągów

Dzięki prostej i solidnej konstrukcji wykorzystuje się je w wielu gałęziach przemysłu. Dźwigi towarowe używane są do transportu ładunków pomiędzy kondygnacjami w halach produkcyjnych i magazynowych, stosowane są na placach budowy do przenoszenia materiałów budowlanych. Ze względu na właściwości użytkowe i restrykcyjne ograniczenia techniczne w projektowaniu, wynikające z dbałości o bezpieczeństwo, objęte są przepisami nie tylko dyrektywy maszynowej, ale też dyrektywy dźwigowej.

 

Typy maszyn dźwigowych

Dźwigi można klasyfikować ze względu na zastosowany napęd, przeznaczenie oraz rodzaj budynku, w którym można je zamontować. Biorąc pod uwagę to, co będzie przewożone, wyróżniamy windy osobowe, osobowo-towarowe oraz towarowe.

Dźwigi stosowane w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej zarezerwowane do przewozu osób to windy osobowe.

Dźwigi towarowe możemy podzielić na małe oraz te bez prawa wstępu osób do kabiny.

Windy osobowo-towarowe są większe, często wykorzystuje się je w przemyśle do tranzytu masywnych ładunków, umożliwiają wprowadzenie nawet całego wózka widłowego wraz z towarem. Ich maszynownia zlokalizowana jest zazwyczaj na parterze obok szybu.

Wyciągi towarowe to rodzaj dźwigu, który możemy zauważyć przechodząc obok budowy – swoją konstrukcją przypominają drabinę, a zbudowane są z przesuwanej po maszcie platformy.

Obowiązki operatora

kurs operatora dźwigów budowlanychPracownik eksploatujący dźwig musi dbać o właściwy stan techniczny dźwigu oraz odpowiednią konserwację. Przed rozpoczęciem prac obsługujący powinien upewnić się, że urządzenie posiada zezwolenie UDT, wszystkie wymagane przeglądy konserwacyjne potwierdzone podpisem konserwatora. Do pozostałych obowiązków należą:

 • praca zgodna z instrukcją
 • sprawdzanie stanu technicznego
 • właściwy montaż i konserwacja
 • dbanie o środki ochrony osobistej
 • wyznaczenie strefy niebezpiecznej
 • czuwanie nad obciążeniem platformy dźwigu
 • stabilne rozmieszczanie ładunków
 • dbanie o dostateczne doświetlenie w przypadku prac po zachodzie słońca
 • zabezpieczanie urządzenia przed dostępem osób trzecich

 

Proces budowy wymaga transportu ładunków i pracowników na wysokości w ograniczonym zasięgu. Działania te są możliwe dzięki stosowaniu urządzeń transportu bliskiego. Maszyny tego typu mogą stanowić zagrożenie, dlatego podlegają kontrolom i odbiorom wykonywanym przez inspektorów UDT.

Wszystkie urządzenia transportu bliskiego w tym, dźwigi budowlane muszą posiadać Dziennik konserwacji, w którym dokonuje się zapisów o wszystkich czynnościach naprawczych i konserwujących.

 

 

Urządzenia Transportu BliskiegoForma dozoru technicznego – okresoweTermin i rodzaj badaniaTermin przeglądów konserwacyjnych
Doraźne okresowe
dźwigi budowlane towaroweograniczonyco dwa lataco 30 dni
Dźwigi budowlane towarowo-osobowepełnyco rokco 30 dni

 

Maszyny transportu bliskiego zaopatrzone w aparaty elektryczne muszą być poddawane pomiarom rezystancji nie rzadziej niż raz na dwa lata.

 

Dlaczego warto szkolić się w ERGON?

Oferowany przez nas kurs zapewnia teoretyczne i praktyczne przygotowanie do pracy w zawodzie operatora dźwignic bliskiego zasięgu. W trakcie szkolenia stawiamy na kompleksowe podnoszenie kwalifikacji naszych kursantów. Posiadamy ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Ukończenie naszego szkolenia zapewni niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebne do samodzielnego i bezpiecznego operowania dźwigiem budowlanym, towarowym, towarowo-osobowym oraz wyciągiem.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących naszej oferty zachęcamy do kontaktu telefonicznego.