Lista czynności zabronionych przy pracy z suwnicą

Przestrzeganie przepisów BHP podczas obsługi suwnicy jest w stanie zmniejszyć ryzyko wypadków przy pracy. Tematykę tą porusza każdy kurs na suwnice. Bez odbycia kursu i zaliczenia egzaminu nie jest możliwa obsługa suwnicy – to możliwe tylko wtedy, gdy posiada się odpowiednie uprawnienia UDT.

Wśród czynności zabronionych przy pracy z suwnicą nie wolno:

 • korzystać z urządzenia zepsutego lub też bez obowiązującej decyzji wydanej przez UDT lub TDT, która zezwala na pracę
 • podnosić ładunków, które położone są poza zasięgiem rządzenia
 • podnosić ładunków, których ciężar jest wyższy niż dopuszczalny udźwig – może to wywołać bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia operatora i innych osób
 • ciągnąć ładunków ukośnie
 • podnosić tych ładunków oraz obiektów, które są przytwierdzone do podłoża, na przykład przykręcone, przyspawane, przymarznięte w okresie zimowym
 • pozostawiać ładunku na urządzeniu chwytnym bez jego odwieszenia
 • przejeżdżać lub najeżdżać wózkiem, cięgnikiem lub mostem na łączniki bezpieczeństwa
 • przenosić ładunków bezpośrednio nad stanowiskami pracy lub nad innymi osobami
 • przystępować do pracy po spożyciu alkoholu, substancji odurzających oraz leków, które zaburzają sprawność psychofizyczną
 • przeprowadzać prac konserwacyjnych podczas jego pracy, na przykład smarowania i czyszczenia urządzenia
 • przeprowadzać samodzielnie czynności naprawczych lub regulacyjnych bez stosownych do tego uprawnień
 • stosować niepasujących lub uszkodzonych zawiesi
 • stosować zabezpieczeń przed przeciążeniami w trakcie ważenia ładunków
 • wykorzystywać cięgna linowego jako elementu do podnoszenia ładunków

Zapraszamy na prowadzone przez nas kursy UDT, w tym na kurs na suwnice – cena i terminy prowadzenia zajęć zaprezentowane są na naszej stronie internetowej. Szkolimy w mieście Warszawa i innych miejscowościach.

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Kurs na Suwnice