Rodzaje suwnic – podstawowe konstrukcje

Suwnice to urządzenia zaliczane do dźwignic (grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków). Pracują w ruchu przerywanym i wyposażone są we wciągarki lub wciągniki przeznaczone do podnoszenia i opuszczania.

Przeznaczone są do przemieszczania ładunków w płaszczyznach pionowej i poziomej na przestrzeni odpowiadającej długości toru jazdy oraz konstrukcji urządzenia, która wpływa na szerokość mostu oraz wysokość podnoszenia i opuszczania.

Wyróżniamy trzy podstawowe konstrukcje suwnic:

  • suwnica pomostowa (natorowa)
  • suwnica podwieszona
  • suwnica bramowa

Suwnica pomostowa, która określana jest również jako natorowa, jest najczęściej montowana w halach przemysłowych. Zbudowana jest z kratownicowego pomostu umieszczonego na szynach. Po pomoście przemieszcza się cięgnik. Suwnica pomostowa może być obsługiwana z poziomu ziemi albo może być wyposażona w kabinę operatora. Niektóre modele suwnic mogą być również sterowane bezprzewodowo.

Suwnice podwieszane składają się najczęściej z jednej szyny. Dzięki swojej modułowej budowie mogą być dopasowane do miejsca montażu pod konstrukcją dachową. Dzięki swojej konstrukcji suwnice podwieszane zabierają mało miejsca w halach i umożliwiają optymalne wykorzystanie wysokości pomieszczeń. Mają niższą zabudowę w porównaniu z suwnicami pomostowymi.

Suwnice bramowe określane jako bramownice są najczęściej montowane na zewnątrz, między innymi na składowiskach i pochylniach stoczniowych. Zbudowane są z pomostu zawieszonego na bocznych mostach. Suwnice te mogą posiadać dwie lub więcej bram. Bramy mogą mieć podwozie kołowe albo szynowe. Na pomoście suwnicy porusza się cięgnik.

Do obsługi suwnic konieczne jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Można uzyskać je przez szkolenia UDT – kurs na suwnice kompleksowo przygotowuje do podjęcia pracy na stanowisku operatora. Uzyskane uprawnienia na suwnice są poświadczeniem wiedzy i umiejętności w obsłudze tego urządzenia.

Zapraszamy na kursy UDT na suwnice do naszego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ergon!

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Obsługa suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Kurs na Suwnice