Uprawnienia do obsługi suwnic i ich kategorie

Obsługa suwnic wymaga odpowiedniego przygotowania. W tym celu konieczny jest kurs na suwnice, który przekazuje informacje dotyczące budowy i prawidłowej obsługi urządzeń. Kończy się on podejściem do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Po zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje uprawnienia na suwnice.

Urząd Dozoru Technicznego wyróżnia dwie kategorie uprawnień dla operatorów suwnic. Kategoria I S jest najwyższa i obejmuje również uprawnienia, które można uzyskać w kategorii II S. Posiadając uprawnienia UDT na suwnice, można również obsługiwać wciągniki, wciągarki, żurawie stacjonarne warsztatowe.

Kategorie uprawnień UDT na suwnice:

  • II S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego oraz żurawie stacjonarne warsztatowe
  • I S – suwnice, wciągniki i wciągarki obsługiwane z poziomu roboczego lub z kabiny oraz żurawie stacjonarne warsztatowe

Jak długo są ważne uprawnienia na suwnice?

Nadawane przez UDT uprawnienia na suwnice są bezterminowe. Oznacza to, że nie ma konieczności ich odnawiania czy weryfikowania.

Obsługiwanie urządzeń takich jak suwnice jest całkowicie zakazane bez posiadania uprawnień. Korzystanie z urządzenia bez wiedzy przekazywanej przez kursy UDT może zakończyć się niebezpiecznymi sytuacjami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu operatora i osób postronnych.

Zapraszamy na kurs na suwnice do naszego Ośrodka – u nas cena jest zawsze atrakcyjna. Działamy w mieście Warszawa i innych miejscowościach na terenie Polski.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym.
  • Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz.U. 2018 poz. 2176).

Więcej informacji:

Dopuszczenie operatora

 

Rodzaje suwnic

 

Obsługa suwnic

 

Wyposażenie suwnic

 

Uprawnienia na suwnice

 

Kontrola Sprawności Suwnicy

 

Postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych

 

Kurs na Suwnice

 

Na skróty:

  • Rodzaje suwnic – pomostowa, podwieszona, bramowa
  • Elementy wyposażenia suwnicy – z czego składa się suwnica?
  • Warunki dopuszczenia operatora suwnicy do pracy
  • Obsługa suwnic – czynności zakazane
  • Obsługa suwnicy – postępowanie w sytuacjach niebezpiecznych