Informacje o szkoleniu

Nasz kurs na uprawnienia dla konserwatora żurawi pokładowych obejmuje zarówno praktykę, jak i zajęcia merytoryczne, a kończy się on egzaminem państwowym, po którego zdaniu, wydawane są stosowe kwalifikacje zawodowe. Nasze wykłady opierają się na sprawdzonej metodyce, co korzystnie wpływa na komfort szkolenia, szybkość przyswajanej wiedzy, a także umiejętności. Oferowany przez nas kurs na żurawie pokładowe pozwala nie tylko zdobyć specjalistyczną oraz niezwykle przydatną w pracy zawodowej wiedzę, ale jest również szansą na indywidualny rozwój zawodowy, a w związku z tym także możliwy wzrost wynagrodzenia. 

żuraw morski na platformie wiertniczej

Program szkolenia konserwatorów żurawi pokładowych

Zakres szkolenia obejmuje między innymi tematy takie jak: 

 • rodzaje i budowa urządzeń transportu bliskiego zaliczanych do żurawi, podlegających dozorowi technicznemu; 
 • udźwig nominalny i pojęcie stateczności żurawi; 
 • mechanizmy żurawi pokładowych, ich budowa oraz działanie; 
 • urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach pokładowych; 
 • wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, mechaniczne; 
 • czynności konserwatora żurawi pokładowych przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy; 
 • praca z żurawiem w specyficznych warunkach; 
 • współpraca z hakowymi; 
 • warunki bezpiecznej pracy – przepisy BHP przy obsłudze urządzeń; 
 • niebezpieczne uszkodzenia i nieszczęśliwe wypadki – procedura postępowania. 

Wymagania od kursantów 

Od osób ubiegających się o uprawnienia na konserwatora żurawi pokładowych wymaga się przede wszystkim pełnoletności, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i posługiwania się językiem polskim w stopniu co najmniej komunikatywnym. Ponadto przyszli kursanci powinni posiadać zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania zawodu konserwatora żurawia pokładowego. 

przybrzeżny żuraw wysięgnikowy statkowy

Okres ważności uprawnień 

Wydawane przez UDT, TDT lub WDT uprawnienia na konserwatora żurawi pokładowych są ważne przez okres 5 lat, z możliwością ich przedłużenia. Jest to opcja dla użytkowników, którzy co najmniej 3 miesiące przed końcem ważności kwalifikacji, złożą wniosek potwierdzający wykonywanie pracy jako konserwator maszyny objętej certyfikatem. 

Informacje o kursie 

Jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie konserwatorów żurawi pokładowych na terenie całej Polski dla grup zorganizowanych, dostosowując przy tym miejsce i harmonogram zajęć do zapotrzebowania zleceniodawcy kursu. Ponadto zajmujemy się wszystkimi formalnościami w zakresie zgłaszania słuchaczy na egzamin oraz wyznaczania jego daty w UDT.

Nasi instruktorzy posiadają niezbędne kwalifikacje, jak też doświadczenie zawodowe w zakresie eksploatacji i konserwacji dźwigów pokładowych. Oprócz tego każdy z pośród naszych słuchaczy otrzymuje bezpłatnie opracowany przez naszą kadrę szkoleniową zestaw pytań egzaminacyjnych przygotowanych pod kątem egzaminu w UDT, które są rozwiązywane wspólnie z wykładowcą podczas szkolenia. 

Rodzaje i typy żurawi 

W zależności od rodzaju wykonywanych czynności, sposobu montażu i miejsca, możemy wyróżnić następujące typy żurawi: 

 • przewoźne – żurawie, które montowane są na przyczepie, gdyż nie mają one własnego napędu, przez co muszą być holowane np. samochodem ciężarowym lub ciągnikiem rolniczym. Stosuje się je głównie do przeładunku drzew w przemyśle leśnym; 
 • przenośne – żurawie, które zwane są potocznie żurawiami przeładunkowymi HDS. Ten typ dźwigów jest zamontowany zwykle na podwoziu samochodowym ciężarowym lub lekkim. Najczęściej wykorzystuje się je do transportu ładunków spaletyzowanych w hurtowniach budowlanych; 
 • samojezdne – żurawie, które zwane są potocznie także dźwigami samochodowymi. Ten typ dźwigów jest zamontowany zwykle na ciężkim podwoziu ciężarowym. Ma on bardzo duży zasięg pracy w pionie i poziomie, natomiast udźwig nominalny żurawi samojezdnych sięga nawet do kilkuset ton; 
 • stacjonarne – żurawie, które mocowane są na stałe do podłoża (np. wewnątrz hal przemysłowych) i służą one do przemieszczania ładunków niewielkich i lekkich gabarytowo; 
 • wieżowe – żurawie, które wykorzystywane są na dużych budowach, gdzie wymagane jest niezwykle precyzyjne podanie ładunków na dużą odległość i wysokość; 
 • pokładowe – żurawie, które montowane są na pokładzie np. statku; 
 • pływające – żurawie, które samodzielnie unoszą się na wodzie; 
 • kolejowe i na pojazdach kolejowych – żurawie, które wykorzystywane są w przemyśle kolejowym; 
 • szynowe – żurawie, które poruszają się po torowisku zbudowanym z szyn. 
żuraw pokładowy przybrzeżny

Czym dokładnie jest żuraw pokładowy? 

Żuraw pokładowy (pot. dźwig pokładowy, z ang. “deck crane”) – to dźwignica obrotowa, która jest zamontowana na pokładzie statku i przeznaczona do czynności przeładunkowych. 

Inne szkolenia, które prowadzimy   

Oprócz szkoleń na konserwatora żurawi pokładowych, prowadzimy także kursy na operatora tych maszyn. Oprócz tego w naszej ofercie szkoleniowej znajduje wiele innych urządzeń technicznych, takich jak m.in.:  

 • suwnice; 
 • wszystkie pozostałe typy żurawi;  
 • ładowarki teleskopowe;   
 • dźwigi; 
 • wciągarki i wciągniki; 
 • wózki widłowe;   
 • podesty ruchome.   

Serdecznie zapraszamy do kontaktu! 

Pytania i odpowiedzi

Czy uprawnienia na konserwatora żurawia tracą ważność?

Urząd Dozoru Technicznego wydaje uprawnienia do konserwacji żurawi pokładowych, które zachowują swoją ważność przez okres 5 lat. 

Gdzie mogę odbyć kurs na konserwatora żurawia pokładowego?

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON organizuje szkolenia na żurawie pokładowe dla klientów indywidualnych w placówce szkoleniowej Ośrodka oraz dla grup zorganizowanych na terenie całego kraju.

Ile kosztuje szkolenie na żurawie pokładowe?

Koszt kursu na konserwatora dźwigu pokładowego jest uzależniony m.in. od formy oraz miejsca szkolenia, a także liczby słuchaczy biorących udział w zajęciach. 

Na skróty:

 • Kurs na modernizatora UTB
 • Kurs na hakowego
 • Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych gazami skroplonymi
 • Zrób uprawnienia na żurawie kolejowe – zostań operatorem lub konserwatorem
 • Szkolenie na uprawnienia żurawi wieżowych i szybkomontujących