właściciel firmy szkolący pracowników

Cel kursu 

Kursy BHP w zakresie prowadzenia instruktaży stanowiskowych, stworzone są by zleceniodawcy oraz pracownicy firm zdołali podnosić swoje kwalifikacje. Instruktaż stanowiskowy ma na celu pozyskanie, pogłębienie lub uaktualnienie wiedzy z zakresu przepisów BHP, potrzebnej do odpowiedzialnego wykonywania pracy na danym stanowisku. Przeprowadza się je obowiązkowo do przeszkolenia obecnych oraz nowo zatrudnionych pracowników w zakładach pracy. Beneficjenci szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności, w sposób łatwy i przystępny do przyswojenia. Za pieczę nad tym odpowiadają nasi wykwalifikowani szkoleniowcy. Udział w szkoleniu zagwarantuje Ci kompetencje w zakresie: 

 • poznania podstawowych przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na danym stanowisku, 
 • zaznajomienia z doborem odpowiednich metod nauczania, 
 • zapoznania z elementarną wiedzą o metodyce niezbędnej instruktorowi do przekazania wiedzy. 

Zakres tematyczny 

Warto, by kursanci zapoznali się wcześniej z wykazem tematów realizowanych na szkoleniu. Wykładowcy poszerzą Twoją wiedzę w zakresie: 

 • organizacji szkoleń w zakładzie pracy, 
 • poznania szczegółowo procesu szkoleniowego BHP, 
 • przygotowywania programu dydaktycznego dla danego stanowiska, 
 • zaznajomienia się z etapami prowadzenia instruktażu stanowiskowego, 
 • kształtowania rutynowych, bezpiecznych zachowań, tj. unikania zagrożeń dla zdrowia i życia, 
 • opracowywania materiałów edukacyjnych i scenariuszy zajęciowych – przygotowanie całego programu instruktażowego. 
instruktor przy gaśnicach bezpieczeństwa

Benefity dla kursantów 

Słuchacze szkolenia BHP z prowadzenia instruktażu stanowiskowego, mogą oczekiwać wykwalifikowania w zakresie: 

 • udanego doboru metodologii nauczania względem zróżnicowanego stanowiska pracy, 
 • elementarnej wiedzy z dziedziny pedagogiki i dydaktyki – dziedzin niezbędnych dla przyszłych instruktorów do efektywnego i bezpiecznego przekazywania wiedzy. 

Egzamin po kursie 

Zwieńczeniem szkolenia z przeprowadzania instruktażu stanowiskowego jest egzamin sprawdzający umiejętności kursantów. Istnieje w charakterze testu pisemnego. Nadzorują go wyznaczone organy – najczęściej organizatorzy szkolenia. Uzyskanie pozytywnego wyniku z testu gwarantuje uzyskanie ważnego certyfikatu. Potwierdza on gotowość do przeprowadzania instruktażowych szkoleń BHP. 

Adresaci szkolenia  

instruktor szkolący grupę w sali wykładowej

Szkolenia z instruktażu stanowiskowego kierowane są do pracodawców, jak i pracowników firm chcących przeszkolić się w zakresie przeprowadzania szkoleń w zakładzie pracy. Wymogi dotyczące organizacji szkoleń regulowane są przez rozporządzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Wymaga się by instruktaże przeprowadzał pracodawca, kierownik lub wyznaczony do tego zewnętrzny pracownik. Przedstawiciele muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Ze szkoleń instruktażowych korzystają najczęściej osoby nowo przyjęte. 

Gdzie szkolimy? 

Kursy przeprowadzane są w Ośrodku w Warszawie oraz innych placówkach firmy na terenie całej Polski. Odpowiadając na potrzeby klientów, oferujemy opcję szkoleń z dojazdem do siedziby klienta. 

Wykaz pozostałych kursów ERGON 

 • TDT uprawnienia, 
 • UNO – wykorzystanie, zagrożenia i uprawnienia TDT, 
 • konserwator urządzeń UDT, 
 • konserwator podnośników koszowych, 
 • operator podestów ruchomych masztowych, 
 • operator podestów ruchomych, 
 • operator podestów ruchomych wiszących, 
 • operator podnośników koszowych, 
 • operator ładowarek teleskopowych, 
 • operator wyciągów towarowych, 
 • operator suwnicy, 
 • obsługa i konserwacja urządzeń wyładowczych i załadowczych, 
 • operator żurawi HDS, 
 • operator podnośników nożycowych wolnobieżnych.

Pytania i odpowiedzi

Czy kursanci zobligowani są do napisania testu pisemnego?

Tak, na zakończenie kursu realizujemy test pisemny sprawdzający wiedzę teoretyczną kursantów. 

Czy po szkoleniu uzyskuje się certyfikat?

Tak, po ukończeniu szkolenia i egzaminu kursant otrzymuje certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wykonywania instruktaży stanowiskowych w zakładzie pracy. 

Na skróty:

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna w miejscu pracy
 • Szkolenie okresowe pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby
 • Szkolenia BHP i PPOŻ dla firm
 • Szkolenie z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Szkolenia BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami