Podesty ruchome to urządzenia podlegające dozorowi technicznemu, do których obsługi wymagane są odpowiednie uprawnienia. Operatorzy urządzeń tego rodzaju muszą posiadać właściwe przygotowanie pod kątem wiedzy i umiejętności, w tym także w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obsługa podestów ruchomych należy do czynności, które wymagają szczególnej ostrożności – operator musi uważać wówczas zarówno na swoje bezpieczeństwa, jak i również na bezpieczeństwo innych osób, a także mienia. Nieprzestrzeganie zasad obsługi podestów jest częstą przyczyną wypadków przy pracy.

Wśród najczęstszych wypadów przy pracy z użyciem podestów ruchomych znajdują się:

 • upadki z wysokości płaszczyzny roboczej
 • porażenia prądem elektrycznym
 • uderzenia będące efektem niewłaściwej manipulacji materiałami
 • uderzenia o inne elementy konstrukcyjne, urządzenia, budynki
 • pochwycenia przez mechanizmy będące w ruchu

Wśród najczęstszych przyczyn wypadków przy obsłudze podestów ruchomych można wyszczególnić następujące:

 • praca na nieodpowiednim do tego terenie – na grząskim i nierównym terenie bez odpowiedniej stabilizacji
 • brak wypoziomowania maszyny lub niewłaściwe wypoziomowanie maszyny – dotyczy pracy na nierównym gruncie, bez zastosowania podpór stabilizujących
 • przeciążenie urządzenia – każdy podest posiada wyznaczoną maksymalną ładowność, dlatego też nie można jej przekraczać
 • praca w nieodpowiedniej odległości od czynników wywołujących zagrożenia – dotyczy to przede wszystkim linii energetycznych, wykopów, budynków, drzew
 • nieprzestrzeganie zaleceń producenta z instrukcji obsługi urządzenia – pracownik powinien zapoznać się z informacjami znajdującymi się w instrukcji
 • czynniki atmosferyczne wywołujące zagrożenie – prac przy porywistym wietrze, w trakcie burzy, mrozu
 • niezgodne z przepisami BHP podwyższanie wysokości roboczej urządzenia – zdarza się, że pracownicy wykorzystują do tego celu drabiny, rusztowania
 • nieprzestrzeganie zasad BHP dotyczących pracy na wysokości – w tym brak odpowiednich środków ochrony osobistej
 • nieodpowiedni stan techniczny urządzenia i jego usterki