żuraw stacjonarny słupowy na placu budowy

O nas

Ośrodek Doskonalenia Kadr ERGON specjalizuje się w przeprowadzaniu kursów z obsługi oraz konserwacji urządzeń transportu bliskiego. Posiadamy grono doświadczonych specjalistów, którzy kładą nacisk na bezpieczeństwo wykonywanej pracy. Na rynku jesteśmy od wielu lat i posiadamy tysiące zadowolonych klientów na terenie całej Polski. 

Program nauczania – co wyniesiesz ze szkolenia? 

Za sprawą naszych kursów zapoznasz się z koniecznymi do wykonywania zawodu informacjami, odbędziesz swoją pierwszą praktykę i poznasz podział swoich przyszłych obowiązków. Zapoznasz się z obowiązującymi przepisami, wiedzą odnośnie budowy żurawia, jego charakterystyką techniczną. Nabędziesz umiejętności związane z bezpiecznym sterowaniem urządzenia. Poznasz jego mechanizmy i urządzenia zabezpieczające, a także specyfikę pracy operatora żurawia np. oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. 

Tematyka kursu

Zagadnienia omawiane podczas zajęć teoretycznych to m.in.: 

 • budowa żurawia; 
 • prawa i obowiązki operatorów i konserwatorów; 
 • podstawowe parametry techniczne; 
 • dokumentacja techniczna urządzenia; 
 • bezpieczna eksploatacja; 
 • podstawowy podział żurawi; 
 • urządzenia sygnalizacyjne, sterownicze i zabezpieczające; 
 • osprzęt roboczy i zawiesia; 
 • BHP, czyli Bezpieczeństwo i Higiena Pracy; 
 • DOR, czyli Dopuszczalne Obciążenie Robocze – nośność zawiesi. 

Wykłady teoretyczne mogą zostać odbyte w formie online. 

żuraw stacjonarny przyścienny na placu budowy

Dlaczego warto wziąć udział w kursie?  

Podczas szkolenia nauczysz się wielu rzeczy przydatnych w przyszłej pracy. Poznasz techniki obsługi żurawi stacjonarnych, obowiązujące przepisy BHP, a przede wszystkim otrzymasz certyfikat, uprawniający do obsługi żurawia stacjonarnego (czyli żurawi ściennych, słupowych tj. warsztatowych). Zaświadczenie jest wydawane przez UDT i kwalifikuje uczestnika do pracy w zawodzie.  

Praca wykonywana bez odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego jest niezgodna z prawem. 

Wymagania uczestnika  

Aby wziąć udział w szkoleniu na operatora żurawi, należy spełnić poniższe wymagania, są to: 

 • ukończony 18 rok życia; 
 • wykształcenie co najmniej podstawowe;  
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o możności wykonywania wybranego zawodu. 

Równoległy kurs – konserwator żurawi  

W naszym Ośrodku przeprowadzamy także kursy na uprawnienia UDT konserwatora różnych typów żurawi. Zachęcamy operatorów do poszerzenia swojej wiedzy i skorzystania z kursu konserwatorskiego.    

Typy żurawi 

 • żurawie kolejowe i na pojazdach kolejowych; 
 • żurawie pokładowe; 
 • żurawie stacjonarne; 
 • żurawie samojezdne (dźwigi); 
 • żurawie przenośne HDS; 
 • żurawie wieżowe. 

Ogólne informacje – czym jest żuraw stacjonarny?  

żuraw stacjonarny przyścienny podczas eksploatacji

Żuraw stacjonarny, potocznie zwany warsztatowym, to lekka dźwignica. Składa się on ze słupa na stałe przytwierdzonego do podłoża. Na nim zamontowano obrotowy wysięgnik, na którym z kolei znajduje się cięgnik, który się przemieszcza (wciągarka lub wciągnik) i podnosi ładunek. Wysięgnik może być także przytwierdzony do ściany bądź maszyny (wtedy jest to żuraw przyścienny).  

Żurawie stacjonarne należą do UTB, czyli Urządzeń Transportu Bliskiego. Te maszyny mogą być obsługiwane jedynie przez osoby odpowiednio wykwalifikowane. Trzeba być po szkoleniach, praktykach w zakresie obsługi i bezpieczeństwa oraz z adekwatną wiedzą teoretyczną. Niezbędne jest również zdanie egzaminu przeprowadzanego na koniec kursu, przez oddział terenowy UDT i posiadanie z tego dowodu w postaci certyfikatu.  

Czym jest UDT? 

UDT to skrót od Urzędu Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, która ma na celu nadzór, oraz utrzymanie w stanie eksploatacyjnym urządzeń podlegających dozorowi. Kontroluje także sprawność działania tych maszyn i instalacji technicznych. 

Cena 

W celu ustalenia kosztu kursu zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Szkolenia wyceniamy indywidualnie, zależy to m.in. od ilości uczestników, a także formy i terminu szkolenia. Dla naszych stałych klientów i większych grup przewidujemy rabaty. 

W cenę szkolenia wchodzi m.in.: 

 • materiał dydaktyczny w formie papierowej/elektronicznej; 
 • zajęcia praktyczne i teoretyczne; 
 • grono naszych specjalistów, którzy chętnie służą pomocą. 

Pytania i odpowiedzi

Jaka placówka wydaje certyfikat operatora żurawia stacjonarnego?

Certyfikat operatora żurawia stacjonarnego wydaje Urząd Dozoru Technicznego. 

Jakie są rodzaje żurawi stacjonarnych?

Żurawie stacjonarne dzielimy na przyścienne i słupowe. 

Ile kosztuje szkolenie na operatora żurawi warsztatowych?

Ceny szkoleń są ustalane indywidualnie, w celu poznania ceny, zapraszamy do kontaktu telefonicznego.

Na skróty:

 • Szkolenie na operatora koparko – ładowarki
 • Kurs na uprawnienia konserwatora żurawi wieżowych
 • Kurs obsługi dźwigów towarowych i towarowo–osobowych oraz wyciągów
 • Szkolenia – podesty na pojazdach kolejowych
 • Szkolenia na żurawie pływające – zapraszamy przyszłych operatorów i konserwatorów