Żurawie przenośne HDS – hydrauliczne dźwigi samochodowe znajdują szerokie zastosowanie w pracach załadunkowych i przeładunkowych. Dzięki swojej konstrukcji umożliwiają one prowadzenie tych czynności w różnych miejscach, co powoduje, że są wykorzystywane powszechnie w transporcie różnego rodzaju ładunków wymagających obsługi żurawia.

Używanie żurawi przenośnych bazować musi na ogólnie przyjętych zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także na technicznej instrukcji obsługi danego urządzenia. Nieprzestrzeganie tych zasad jest najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy.

Żurawie HDS mogą być użytkowane zarówno na otwartym powietrzu, jak i w zamkniętych przestrzeniach, na przykład na halach, ale z zastrzeżeniem, że powinny być one odpowiednio wentylowane, ponieważ w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko zatrucia gazami spalinowymi. Nigdy nie należy stosować żurawi przenośnych przy porywistym wietrze oraz w trakcie burzy. Również prace powinny być wstrzymane, gdy panuje ograniczona widoczność.

Pojazd musi być ustawiony w odpowiednim miejscu i właściwie wypoziomowany. Dane dotyczące maksymalnego dopuszczalnego pochylenia żurawia znaleźć można w jego danych technicznych. Podłoże musi być odpowiednio wytrzymałe, w przypadku, gdy jest nierówne lub grząskie, konieczne jest zastosowanie specjalnych stabilizatorów i podkładek.

Przed rozpoczęciem pracy operator żurawia powinien zawsze sprawdzić, czy w jego strefie nie znajdują się osoby postronne. Stefa pracy żurawia musi być odpowiednio wydzielona i oznakowana. Pojazd musi posiadać włączone światła ostrzegawcze, zaciągnięty ręczny hamulec i podłożone kliny przeciwdziałąjące poruszaniu się kół. Operator urządzania musi być wyposażony w odpowiednie środki ochrony osobistej – właściwe obuwie, kask ochronny, niekrępującą ruchów odzież.

Główne czynności niedozwolone:

  • przenoszenie ładunków o nieznanych parametrach
  • przenoszenie ładunków związanych z podłożem
  • praca bez podpór żurawia
  • praca w nieodpowiednich warunkach pogodowych
  • praca na nieodpowiednim terenie i w pobliżu zagrożeń, na przykład linii energetycznych
  • używanie niesprawnego żurawia i osprzętu
  • praca z żurawiem bez ważnej decyzji UDT i wpisu w dzienniku konserwacji
  • przenoszenie ładunków nad ludźmi i stanowiskami roboczymi