Podesty przewoźne (pająki) - lekkie, kompaktowe, łatwe do przemieszczania urządzenia do prac na wysokościachPodesty przewoźne, wyposażone w charakterystyczną podstawę przypominającą nogi pająka, to urządzenia, które dzięki swoim niewielkim rozmiarom są chętnie wykorzystywane w trudnym terenie. Zdobycie kwalifikacji do obsługi tego rodzaju podestów otwiera drogę do pracy w wielu branżach: przy remontach, utrzymaniu czystości, na budowach i nie tylko. Kurs, którego program stworzyliśmy na bazie wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu kandydatów do egzaminów UDT, to skuteczny sposób na uzyskanie uprawnień do pracy z podestami – pająkami.

Podesty przewoźne – pająki

Charakterystyka urządzenia:

 • Nie posiadają własnego napędu umożliwiającego przemieszczanie – są transportowane na odpowiednio do tego przygotowanych przyczepach samochodowych
 • Posiadają platformę w formie kosza do transportu pracowników na odpowiednią wysokość, w koszu mieści się zazwyczaj jedna lub dwie osoby
 • Są wyposażone w podstawę przypominającą kształtem nogi pająka, zapewniającą stabilność podczas pracy w terenie
 • Niewielkie rozmiary i waga pozwalają na wykorzystywanie ich wewnątrz i na zewnątrz budynków, także tam, gdzie jest niewielka ilość miejsca lub podłoże jest mało nośne
 • Podesty ruchome typu “pająk” sprawdzają się tam, gdzie podnośnik koszowy czy dźwig nie ma szansy wjechać ze względu na brak miejsca lub trudne warunki w terenie
 • Mogą być szybko ładowane i transportowane z miejsca na miejsce
 • Wysokość robocza oraz promień pracy zależą od parametrów danego modelu, orientacyjna wysokość robocza to od kilkunastu do około 50 metrów
 • Wykorzystywane przy: remontach, budowach, konserwacji zabytków na zewnątrz i wewnątrz, malowaniu ścian i sufitów, pielęgnacji zieleni, odśnieżaniu dachów, utrzymaniu czystości.

Podest przewoźny (pająk) jest, według przepisów Urzędu Dozoru Technicznego, urządzeniem objętym dozorem technicznym. Oznacza to, że aby móc go obsługiwać, należy posiadać uprawnienia na podesty ruchome.

Zdobywanie uprawnień UDT na podesty ruchome – pająki

Zgodnie z przepisami UDT uprawnienia na podesty przewoźne, zwane pająkami, zdobywa się, zdając egzamin teoretyczny i praktyczny. Nasz Ośrodek daje przyszłym operatorom możliwość jak najlepszego przygotowania do tego egzaminu, proponując udział w kursie, którego zakres jest zgodny z wymaganiami egzaminacyjnymi UDT. Szkolenie jest zakończone egzaminem przeprowadzanym przez inspektorów z Urzędu. Składa się on z dwóch części: testu wiedzy z pytaniami zamkniętymi oraz sprawdzianu umiejętności praktycznych. Po uzyskaniu odpowiedniej liczby punktów z obu części UDT przyznaje uprawnienia obowiązujące na terenie Polski.

Kurs operatora podestów ruchomych przewoźnych

Szkolenie jest nakierowane na przygotowanie kandydatów na operatorów do egzaminu. W trakcie zajęć kursanci poznają elementy składowe podestów przewoźnych, zapoznają się z instrukcjami obsługi tych urządzeń, uczą zasad bezpiecznej eksploatacji. Kurs na operatora podestów ruchomych składa się z części teoretycznej w formie wykładów oraz z zajęć praktycznych. Mogą wziąć w nim udział osoby o różnym poziomie doświadczenia – organizujemy zajęcia dla osób poszukujących wiedzy od podstaw oraz tych, które potrzebują jedynie uzupełnienia informacji.

Szczegóły organizacyjne na temat kursu:

 • Organizujemy szkolenia otwarte, dostępne dla każdego klienta, oraz szkolenia zamknięte, dostępne wyłącznie dla pracowników firmy klienta, który się do nas zgłosi
 • Czas trwania kursu oraz zakres poruszanych zagadnień jest zależny od tego, na jakim poziomie zaawansowania jest grupa. Przy rejestracji uczestnika lub uczestników przeprowadzamy wywiad, na podstawie którego kierujemy do odpowiedniej grupy lub planujemy program zajęć w grupie zamkniętej
 • Zajęcia odbywają się w Warszawie lub w oddziałach Ośrodka na terenie Polski, w przypadku szkoleń dla firm możemy ustalić dogodną dla klienta lokalizację
 • Nie ma konieczności dodatkowego zapisywania się na egzamin UDT – Ośrodek reprezentuje uczestników szkoleń w kontaktach z Urzędem
 • Aby zapisać się na kurs, należy skontaktować się z Ośrodkiem telefonicznie lub mailowo – zaproponujemy wówczas termin i grupę, a także przedstawimy cenę udziału w szkoleniu. Szczegółowe informacje na temat zapisów znajdą Państwo tutaj:

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie z często zadawanymi pytaniami https://adrkurs.pl/faq/ lub do kontaktu telefonicznego/mailowego.

Podesty przewoźne, tzw. pająki mogą być łatwo transportowane z miejsca na miejsce na placu budowy